Koleżanki i Koledzy!

Epidemia koronawirusa zepchnęła na dalszy plan wszelkie sprawy i tematy, którymi do tej pory żyło Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Cezurę widać wyraźnie właśnie w minionym miesiącu, w marcu. Do mniej więcej jego połowy zajmowaliśmy się jeszcze sprawami innymi niż koronawirus – cieszyliśmy się z wygranego wreszcie procesu przez red. Józefa Wieczorka z Krakowa i wygranego procesu red. Marcina Pryki ze Słupcy. Po raz kolejny protestowaliśmy przeciwko jak zwykle (niestety!) krytycznemu wobec mediów w Polsce stanowisku organizacji Reporterzy bez Granic (naprawdę w celach poznawczych warto znowu przeczytać jak kuriozalne są zarzuty wobec nas). Zdążyliśmy jeszcze zaprotestować przeciwko skazaniu na grzywnę publicysty i działacza społecznego (oczywiście z 212 kk) Jana Śpiewaka za użycie  zwrotu  „dzika reprywatyzacja” i ….  Już konieczne były apele o nieorganizowanie na żywo konferencji prasowych ze względu na epidemię koronawirusa i już zaraz trzeba było przejść do pracy online. Na bok planowane konferencje,  raporty i spotkania, nieważne procesy sądowe i inne sprawy, tak do niedawna ważne, „fundamentalne”, a teraz jakby błahe i zupełnie nieistotne. Ale teraz mamy nowe zadania  – walkę z fake newsami i wsparcie dla wszystkich dziennikarzy, którzy relacjonują pracę lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, ratowników, wojska, policji, kapłanów, działania rządu i  opozycji. Wśród dziennikarzy jest też wielu bohaterów nadających swoje relacje z narażeniem zdrowia i życia. Oby nic im się nie stało i oby jak najszybciej można było wrócić do czasów , w których naszym największym problemem jest znowu art. 212 kk.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W MARCU 2020 R.

 

4 marca 2020

Bloger z Krakowa Józef Wieczorek uniewinniony, o co zabiegało CMWP

4 marca br. przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się rozprawa kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego, w której oskarżonym był red. Józef Wieczorek, niezależny publicysta i bloger. Został on skazany za to, że upubliczniał na You Tube nagranie z rozprawy sądowej Adama Słomki, która toczyła się z wyłączeniem jawności (red. Wieczorek o tym nie widział). Jego sprawa toczyła się w sądach różnych instancji  blisko 5 lat, była objęta monitoringiem CMWP SDP. W postępowaniu sądowym Centrum reprezentowała Agnieszka Kaczorowska. Wyrok uniewinniający jest zbieżny ze stanowiskiem CMWP SDP, które nieustannie stało na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godził w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w tej sprawie  był wyrok uniewinniający red. Józefa Wieczorka od stawianego mu zarzutu. Stanowisko nasze zostało przesłane do Sądu Okręgowego w Krakowie przed rozprawą kasacyjną.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/udalo-sie-bloger-z-krakowa-jozef-wieczorek-uniewinniony-o-co-zabiegalo-cmwp/

 

7 marca 2020

Dyrektor CMWP SDP w Polskim Radiu 24 o podpisaniu przez Prezydenta ustawy abonamentowej i spodziewanej dymisji prezesa TVP

Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP,  w audycji „Temat dnia/Gość Polskiego Radia 24”, pozytywnie oceniła decyzję Prezydenta RP w sprawie ustawy dot. rekompensaty dla mediów publicznych. Dodała, że media publiczne równoważą pluralizm w debacie, co jest niezwykle potrzebne. – Media publiczne m.in. przywracają pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych, a także kultywują szacunek dla wartości chrześcijańskich.(…) – Szum wokół ustawy dotyczącej rekompensaty abonamentowej dla mediów publicznych był sztucznie wykreowany przez tych, którym przeszkadzają silne media publiczne – powiedziała. Ponadto dyrektor CMWP odniosła się do spodziewanej dymisji Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. – Przy wszystkich mankamentach, jakie możemy wskazać oceniając TVP, trzeba powiedzieć, że pan Kurski okazał się bardzo sprawnym menadżerem, wyrazistym i charyzmatycznym człowiekiem, w mediach  to ogromna zaleta.  Z drugiej strony przeprowadzona w  samym ogniu kampanii wyborczej zmiana na stanowisku prezesa TVP  budzi zdziwienie, nie jest zrozumiała i nie jest uzasadniona. 

Całość: https://cmwp.sdp.pl/dyrektor-cmwp-sdp-w-polskim-radiu-24-o-podpisaniu-przez-prezydenta-ustawy-abonamentowej-i-spodziewanej-dymisji-prezesa-tvp/

 

9 marca 2020

Odpowiedź CMWP SDP na kolejne krytyczne wobec mediów w Polsce stanowisko organizacji Reporterzy bez Granic

W reakcji na stanowisko organizacji Reporterzy bez Granic oraz w związku z alertem na platformie Rady Europy zgłoszonym przez brytyjską organizację Article 19, w sprawie prokuratorskiego postępowania dotyczącego publikacji Katarzyny Włodkowskiej, reporterki „Dużego Formatu” (dodatku do „Gazety Wyborczej”), CMWP SDP zwróciło uwagę, iż sygnalizowane przez w/w organizacje zagrożenie wolności słowa w Polsce nie występuje, a polski system prasowy oparty na wolności słowa i swobodzie dostępu do informacji oraz wolności wypowiedzi funkcjonuje prawidłowo. CMWP opublikowało stanowisko w tej sprawie ponieważ z nieznanych przyczyn organizacje międzynarodowe zajmujące się mediami i wolnością słowa nadały jej duży, międzynarodowy rozgłos, który przypisuje tej sprawie o wiele większe znaczenie, niż ma ona w rzeczywistości.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-cmwp-sdp-na-krytyczne-stanowisko-organizacji-reporterzy-bez-granic-na-temat-wolnosci-slowa-w-polsce/

 

9 marca 2020

CMWP SDP w obronie red. Marcina Pryki z „Kuriera Słupeckiego” oskarżonego z art. 212 kk

W związku z  toczącym się przed  Sądem  Rejonowym w Słupcy postępowaniem z art. 212  przeciwko red. Marcinowi Pryce (“Kurier Słupecki”) CMWP przesłało do sądu swoją opinię w tej sprawie, zwracając uwagę, iż skazanie dziennikarza byłoby w tym wypadku absolutnie nieuzasadnione. Przyczyną wszczęcia  postępowania było opublikowanie przez red. Marcina Prykę  w okresie od listopada 2016 r. do maja 2017 r. na łamach tygodnika „Kurier Słupecki” oraz na portalu internetowym www.slupca.pl artykułów dotyczących radcy prawnego Urzędu Gminy w Orchowie i polityka PSL p. Jarosława Hendrysiaka, co spowodowało wniesienie przez w/w aktu oskarżenia przeciwko dziennikarzowi. Wg CMWP dziennikarz działał  w interesie społecznym i dołożył wszelkiej staranności, by jego publikacja była rzetelna i oparta na wiarygodnych źródłach.  Centrum  podkreśliło, iż ewentualne skazanie red. M. Pryki spowodowałoby tzw. efekt mrożący, co byłoby nie do pogodzenia z prawami wolnej prasy, która w interesie publicznym ma prawo żądać wyjaśnień oraz wyświetlać trudne i kontrowersyjne tematy. 

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-marcina-pryki-z-kuriera-slupeckiego-oskarzonego-z-art-212-kk/

 

10 marca 2020

Działacz PSL przegrał proces z dziennikarzem Kuriera Słupeckiego. Wyrok Sądu zbieżny ze stanowiskiem CMWP

Red. Marcin Pryka został uniewinniony. W związku z postępowaniem toczącym się przed  Sądem  Rejonowym w Słupcy przeciwko red. Marcinowi Pryce z „Kuriera Słupeckiego” z art. 212  CMWP przesłało do sądu swoją opinię w tej sprawie jako amicus curiae zwracając uwagę, iż skazanie dziennikarza byłoby w tym wypadku absolutnie nieuzasadnione. Dziennikarz działał  w interesie społecznym i dołożył wszelkiej staranności, by jego publikacja była rzetelna i oparta na wiarygodnych źródłach. Sąd podzielił tę opinię. Wyrok jest nieprawomocny i stronom przysługuje apelacja do właściwego sądu w Koninie. Na tej rozprawie Centrum reprezentował red. Piotr Górski.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/dzialacz-psl-przegral-proces-z-dziennikarzem-kuriera-slupeckiego-wyrok-sadu-zbiezny-ze-stanowiskiem-cmwp/

 

11 marca 2020

Protest CMWP przeciwko skazaniu Jana Śpiewaka za zwrot „dzika reprywatyzacja”

10 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu odwoławczym utrzymał wyrok skazujący Jana Śpiewaka, przewodniczącego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, wiceprzewodniczącego stowarzyszenia Energia Miast, oraz publicysty tygodnika „Wprost”, za przestępstwo z artykułu 212 kodeksu karnego, czyli za zniesławienie. W ocenie CMWP skazanie Jana Śpiewaka stanowi poważne naruszenie jego praw obywatelskich w zakresie wolności słowa. Jan Śpiewak to publicysta i dziennikarz obywatelski, a także zasłużony działacz społeczny i obrońca wyrzucanych  ze swoich mieszkań obywateli Warszawy.  Stając w obronie słabszych i nierzadko bezbronnych wobec administracyjnych instytucji m. st. Warszawa sprawił, iż tematyka kontrowersyjnej reprywatyzacji w stolicy stała  się znaną opinii publicznej w Polsce, co jest oczywistym działaniem w interesie społecznym. Z niezrozumiałych powodów decyzją najpierw Sądu Rejonowego w Warszawie, a teraz Sądu Okręgowego, red. Jan Śpiewak ma ponieść za to surowe konsekwencje w postaci skazania w procesie karnym. W ocenie CMWP jest to naruszenie prawa red. Jana Śpiewaka do swobodnego wyrażania opinii w przestrzeni publicznej, co jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa. Bulwersujące jest w tej sprawie także to, iż uzasadnienie wyroku jest niejawne, tak jak i niejawny był cały proces.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-skazaniu-jana-spiewaka-za-zwrot-dzika-reprywatyzacja/

 

13 marca 2020

Apel SDP i CMWP o nieorganizowanie konferencji na żywo w czasie pandemii koronawirusa

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SDP i CMWP zwróciło się do partii politycznych, urzędów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów życia publicznego o nieorganizowanie na żywo (“live”) konferencji, briefingów i innych spotkań z udziałem dziennikarzy i zastąpienie tej formy komunikacji bezpośredniej telekonferencjami i komunikatami przesyłanymi online lub z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów.
Apel podpisali Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-sdp-i-cmwp-o-nieorganizowanie-konferencji-na-zywo-w-czasie-pandemii-koronawirusa/

 

17 marca 2020

Bezpłatny serwis informacyjny PAP o koronawirusie dla redakcji, które nie posiadają umowy licencyjnej z agencją

CMWP SDP poinformowało, iż PAP uruchomił specjalny, bezpłatny serwis poświęcony zagrożeniu koronawirusem, wdrażanym i planowanym działaniom związanym z epidemią w Polsce oraz najnowszym doniesieniom z całego świata o walce z SARS-CoV-2. W zamian za możliwość bezpłatnego korzystania z aktualizowanego w trybie 24/7 serwisu specjalnego PAP oczekuje przyłączenia się do kampanii społecznej Polskiej Agencji Prasowej i zamieszczenia na własnych stronach internetowych banera linkującego do oficjalnego portalu rządowego – https://www.gov.pl/web/koronawirus

Całość: https://cmwp.sdp.pl/bezplatny-serwis-informacyjny-pap-o-koronawirusie-dla-redakcji-ktore-nie-posiadaja-umowy-licencyjnej-z-agencja/

 

17 marca 2020

CMWP SDP w czasie pandemii koronawirusa jedynie w trybie online

CMWP SDP poinformowało, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i obowiązujące procedury ochronne biuro CMWP pracuje jedynie w trybie online.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-czasie-pandemii-koronawirusa-jedynie-w-trybie-online/

 

 

19 marca 2020

Wolność słowa AD 2020. Luty. Podsumowanie miesiąca w Wielkopolskim Kurierze Wnet

Jak co miesiąc w 2020 r. , w marcowym numerze Kuriera Wnet (nr 69/2020) opublikowano podsumowanie minionego miesiąca w działalności Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Zwracamy w nim uwagę na najistotniejsze sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnich 4 tygodniach, i które dotyczyły realizacji zasady wolności słowa i  pracy dziennikarzy.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/wolnosc-slowa-ad-2020-luty-podsumowanie-miesiaca-w-wielkopolskim-kurierze-wnet/

 

20 marca 2020

#FakeHunter! CMWP SDP włączyło się w akcję PAP przeciwko dezinformacji o epidemii koronowirusa

CMWP SDP zaapelowało do dziennikarzy i wydawców oraz osób zaangażowanych społecznie, które gotowe są do walki z fake newsami. Organizatorem akcji jest Polska Agencja Prasowa. Organizatorzy akcji zapewniają, iż internauta będzie mógł zgłosić wątpliwą treść do weryfikacji, a następnie otrzymać wiarygodną odpowiedź.  CMWP SDP  zgłosiło swój udział w akcji .

Całość: https://cmwp.sdp.pl/fakehunter-cmwp-sdp-wlacza-sie-w-akcje-pap-przeciwko-dezinformacji-o-epidemii-koronowirusa-dolacz-do-nas-apel-do-dziennikarzy-i-wydawcow/

 

25 marca 2020

Czy gazety papierowe przetrwają w czasach zarazy? CMWP SDP w telewizji wPolsce.pl

Jak epidemia i związane z nią zagrożenia wpływają na rynek prasy drukowanej? Dlaczego nie da się “papieru” przenieść do Internetu, i które gazety mają szanse na przetrwanie?  – na te i podobne pytania odpowiadali goście red. Jakuba Maciejewskiego z telewizji internetowej wPolsce.pl  – Michał Ossowski, red. nacz. tygodnika „Solidarność”, Michał Karnowski, tygodnik „Sieci”, Bogusław Chrabota, prezes Izby Wydawców Prasy i Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP.

https://cmwp.sdp.pl/czy-gazety-papierowe-przetrwaja-w-czasach-zarazy-cmwp-sdp-w-telewizji-wpolsce-pl/

 

25 marca 2020

Praca dziennikarza i fotoreportera w czasie epidemii – powinna wystarczyć legitymacja prasowa

W związku zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa i wprowadzonymi 24 marca 2020 r. ograniczeniami w przemieszczaniu się oraz w związku z pytaniami dziennikarzy, dyrektor CMWP poinformowała, iż w Jej ocenie praca dziennikarza i fotoreportera jest tą pracą, której nie dotyczą obostrzenia wprowadzone 24 marca br.  i obowiązujące do 11 kwietnia br.

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP SDP