Koleżanki i Koledzy !

 

Wesoły nam dziś dzień nastał,

Którego z nas każdy żądał.

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,

Alleluja! Alleluja!

 

Korzystając z okazji, iż niniejsze Sprawozdanie dotrze do Was tuż przed Świętami Wielkanocnymi pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego, by wzmocnił siły do pokonywania codziennych trudności nam wszystkim, zdrowia i radości, spokoju w sercach i głowach oraz energii, jaką przynosi co roku wiosna i budząca się do życia przyroda. I oczywiście – żeby to były ostatnie święta z koronawirusem.

Jolanta Hajdasz, dyrektor

Agnieszka Kaczorowska,  manager ds. projektów

Michał Jaszewski, doradca prawny

  

WYBRANE SPRAWY Z DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W MARCU 2021

 3 marca 2021

Apel CMWP SDP o wyjaśnienie zarzutów pracowników i byłych pracowników TVN w stosunku do kierownictwa koncernu

 CMWP SDP apeluje o wyjaśnienie zarzutów pracowników i byłych pracowników telewizji TVN na temat łamania praw pracowniczych oraz niewłaściwych metod zarządzania stacją skutkujących m.in. działaniami o charakterze cenzury prewencyjnej.   Ze względu na pozycję telewizji TVN na polskim rynku medialnym oraz związane z nią oddziaływanie na społeczeństwo zarzuty te powinny stać się przedmiotem kontroli odpowiednich organów państwa nadzorujących media elektroniczne oraz instytucji zajmujących się przestrzeganiem w Polsce prawa pracy. 

1 marca b.r. grupa anonimowych pracowników TVN rozesłała do ponad 140 podmiotów list otwarty, zatytułowany „TVN GRUPA DISCOVERY – DESTRUKCJA.” Pismo to trafiło do redakcji głównych stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych i serwisów internetowych w Polsce, a także do mediów amerykańskich. Wśród adresatów znaleźli się również przewodniczący i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz szefowie największych w Polsce domów mediowych i firm audytorskich.

Jak poinformował m.in portal wirtualnemedia.pl  w  10-stronicowym liście opisano domniemane kulisy odejścia kilku osób z zarządu TVN, niedawnych zwolnień innych pracowników oraz okoliczności zaszczepienia się poza kolejnością przeciw koronawirusowi przez nieuprawnione do tego osoby m.in. z kierownictwa stacji, co wywołało w kraju tzw. aferę szczepionkową. W liście w bardzo złym świetle przedstawiono metody zarządzania kierownictwa telewizji, a także skrytykowano globalne władze właściciela telewizji TVN – koncern Discovery za brak reakcji na sygnały o nieprawidłowościach w polskim oddziale koncernu.

Równie poważnie brzmią zarzuty, jakie na swoim profilu na Facebooku opisał wobec swojego byłego pracodawcy Kamil Różalski, były operator telewizji TVN, który pracował w niej przez 23 lata. 27 lutego b.r. zarzucił nadawcy poważne naruszenia praw pracowniczych, zwłaszcza wobec grupy osób, które pod presją ze strony firmy musiały przejść z etatów na umowy cywilnoprawne. Według operatora w takiej formie związanych jest z telewizją TVN nawet 1,8 tys. osób, którzy przez nadawcę mają być traktowani jak „ludzie drugiej kategorii”, stając się wręcz ofiarami mobbingu. Biuro prasowe TVN Grupy Discovery odniosło się do zarzutów z w/opisanego listu w oświadczeniu, które pojawiło się na stronach portalu Wirtualnemedia.pl, w którym zapewnia, że „warunki zatrudnienia wszystkich osób wykonujących wolne zawody w ramach współpracy z telewizją TVN, w tym operatorów kamer, są zgodne z prawem”. CMWP SDP zapewnia, że będzie monitorować ten spór między telewizyjnym nadawcą, a jego byłymi pracownikami pod kątem przestrzegania zasady wolności słowa i niezależności dziennikarskiej oraz praw pracowniczych.

 Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-wyjasnienie-zarzutow-pracownikow-i-i-bylych-pracownikow-tvn-w-stosunku-do-kierownictwa-koncernu/

  

3 marca 2021

CMWP SDP w europejskim badaniu pluralizmu mediów 2021

 Po raz drugi Jolanta Hajdasz, dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  wzięła udział w opiniowaniu tzw. Monitora Pluralizmu Mediów 2021 (Media  Pluralism Monitor 2021) w ramach  tzw. Grupy Ekspertów. Jest to  narzędzie w badaniu pluralizmu mediów w krajach członkowskich w Unii Europejskiej. Udział wiąże się z  zaopiniowaniem odpowiedzi na 16 pytań dotyczących wybranych wskaźników  pluralizmu mediów  w danym kraju  ( w przypadku CMWP  – w Polsce) poprzez platformę online oraz  krótkie odniesienie się do opisu danego wskaźnika.

Celem tego badania jest zdiagnozowanie ryzyka dla pluralizmu mediów w takich obszarach jak pluralizm rynkowy, inkluzja społeczna, niezależność polityczna oraz ochrona wolności słowa, mediów, internetu. W latach 2014 i 2015 Centrum ds. Wolności i Pluralizmu Mediów przy Uniwersytecie Instytutu Europejskiego we Florencji  przeprowadziło pilotażowe zastosowanie narzędzia na grupie wybranych krajów. W 2016 i 2017 roku Centrum na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadziło pełny pomiar w ramach MPM we wszystkich krajach członkowskich EU i wybranych krajach sąsiadujących. W 2019 i 2020 roku narzędzie MPM zostało dostosowanie do zmian zachodzących w szybko  rozwijającym się środowisku komunikacyjnym.  W tym badaniu CMWP SDP po raz pierwszy wzięło udział w 2021 r.

 Całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-europejskim-badaniu-pluralizmu-mediow-2021/

 

4 marca 2021

Zeznania red. Marka Króla w procesie Aleksandra Gawronika dot. zabójstwa red. Jarosława Ziętary

 Druga w tym roku rozprawa przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi w sprawie dot. zabójstwa red. Jarosława Ziętary odbyła się  4 marca 2021 roku, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.  Wezwano czterech świadków, jednak do sądu przybyło tylko dwóch. Zdzisław  K. nie odebrał wezwania, a Monika P., przedstawiła zwolnienie. Jako pierwszy tego dnia zeznawał red. Marek Król, były redaktor naczelny tygodnika Wprost. Dziennikarz został wezwany na świadka na wniosek prokuratora Piotra Kosmatego w związku z publikacją, jaka ukazała się w styczniu bieżącego roku na łamach Głosu Wielkopolskiego. Trudno mi odpowiedzieć skąd znam Aleksandra Gawronika – zaznał Marek Król.  Nasza redakcja tygodnika Wprost rozpoczęła swoją pracę w Poznaniu i ta znajomość z pewnością datuję się na początek lat 90. Na przełomie marca i kwietnia 1994 roku, Gawronik, już jako senator, odwiedził warszawski oddział redakcji Wprost na ulicy Ordynackiej. Odwiedził mnie, jak rozumiałem jako mediator i zaproponował spotkanie z Mariuszem Ś. Spotkanie miało dotyczyć artykułów ukazujących się we Wprost na temat banku Posnania, którego dysponentem był Mariusz Ś. Kapitał założycielski tego banku był fikcyjnie udokumentowany. Polegało to na tym, że wpisane były jako niezwykle wartościowe wille – PRLowskie klocki, które opiewały na duże sumy. Całe przedsięwzięcie było podejrzane, co potwierdził po dwóch miesiącach nadzór NBP i bank został zamknięty. Zdziwiło mnie, że spotkanie miało się odbyć w lesie. (…)

 

Całość ; https://cmwp.sdp.pl/zabojstwo-red-jaroslawa-zietary-zeznania-red-marka-krola-w-procesie-aleksandra-gawronika/

 

6 marca 2021

CMWP SDP w obronie red. Agnieszki Siewiereniuk – Maciorowskiej z Białegostoku

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje i domaga się uwzględnienia skargi kasacyjnej red. Agnieszki Siewiereniuk – Maciorowskiej, której sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym.  W ocenie CMWP SDP zaskarżony wyrok nie koresponduje z powszechnie przyjętymi standardami w zakresie wolności prasy, (…) stanowisko to CMWP SDP przesłało do Sądu Najwyższego w ramach monitoringu, jaką objęło to postępowanie.   

Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest dziennikarką portalu Dzień Dobry Białystok (ddb24.pl ). Na jego łamach  w styczniu 2018 r. w artykule p.t. “Manipulacja i kłamstwo sposobem na życie. Czy tak działa OMZRiK oraz LPM?” odniosła się do “działalności” fundatora fundacji “Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych” Rafała Gawła. Został on skazany kilka lat wcześniej przez sąd pierwszej instancji na cztery lata więzienia (Sąd Apelacyjny obniżył karę do dwóch lat) , był bowiem  oskarżony o oszustwa i wyłudzenia na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jak informowały media m.in. portal Wirtualna Polska i Tysol.pl, pokrzywdzonymi byli właściciele firm, z którymi  Rafał Gaweł robił interesy, bank (220 tys. zł) czy Fundacja im. Stefana Batorego (107 tys. zł), z której wyłudził dotację na założenie Ośrodka. Na obniżenie wyroku miał wpływ fakt, że Rafał Gaweł zwrócił część otrzymanej dotacji, którą przeznaczył na prywatne cele.  Wyrok, o którym mowa jest następstwem postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych, w którym red. Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska występowała jako powódka oraz pozwana wzajemnie (dalej „pozwana wzajemnie”) przez Fundację Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (dalej: „OMZRIK”). Pozwana wzajemnie wniosła do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku apelację, zaskarżając orzeczenie Sądu Okręgowego w części, zobowiązującej ją do opublikowania przeprosin. Sąd Apelacyjny uznał ustalenia Sądu Okręgowego za prawidłowe i skorygował jedynie sentencję przeprosin.

W ocenie CMWP SDP Sąd nie wziął pod uwagę tego, że Rafał Gaweł został skazany za przestępstwo związane z jego działalnością społeczną (oszustwo i działanie na szkodę wierzycieli w stosunku do mienia znacznej wartości, za co wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności), mimo iż tenże Sąd sam to wcześniej wskazał w opisie stanu faktycznego sprawy. Nadto pozwana wzajemnie złożyła do akt dokument zawierający zeznania Rafała Gawła w których wskazał, że pełnił on funkcję prezesa OMZRIK, a z akt sprawy wynika również iż jest jej fundatorem. Powierzenie takiej osobie kluczowych, odpowiedzialnych funkcji w organizacji pozarządowej (fundator, przez dłuższy czas – prezes), umożliwiających zarządzanie, organizowanie zbiórek publicznych i dysponowanie pochodzącymi z nich środkami, jest bulwersujące. Wydaje się, że powinno to być zrozumiałe nie tylko dla Sądu Apelacyjnego, ale również dla każdego przeciętnego obywatela. W normalnej sytuacji można by oczekiwać, że OMZRIK odetnie się od działań osoby skazanej wyrokiem karnym i wyczerpująco wyjaśni sprawę opinii publicznej i darczyńcom. Nic podobnego jednak nie nastąpiło. W tym kontekście nie tylko surowa krytyka, ale wręcz oburzenie opinii publicznej powinno być zdrową i naturalną reakcją w prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie. A wyraz opinii publicznej dają właśnie dziennikarze. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego – zarówno na gruncie szeroko ujmowanej judykatury, jak i w praktyce – powszechnie dopuszcza się operowanie w publicystyce i w działalności publicznej przesadą, groteską, prowokacją, często w drastycznych formach łamiących powszechnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy, co też można było niejednokrotnie obserwować w ostatnich latach podczas różnego rodzaju protestów społecznych i towarzyszących im publikacji i polemik – a nie można dosadnie skrytykować fundacji, której fundator i (były) prezes okazał się przestępcą. Nie można zrozumieć, dlaczego red. Agnieszka Siewiereniuk miałaby przepraszać osobę, którą opisała w swoim artykule  zgodnie ze stanem faktycznym .

Całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwpm-sdp-w-obronie-red-agnieszki-siewiereniuk-maciorowskiej/

 14 marca 2021

Oblicza przemian cywilizacyjnych. Sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z udziałem Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 Arcybiskup Wacław Depo, prof. dr hab Tadeusz Guz, red. Michał Karnowski, red. Wojciech Reszczyński, red. Dariusz Pogorzelski , dr Grzegorz Osiński  oraz dr Jolanta Hajdasz , dyr. CMWP SDP   byli prelegentami sympozjum religijno -kulturalnego  jakie zostało  zorganizowane  w  Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w  Toruniu.  Sympozja te odbywają się na tej uczelni co roku z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego. Media społecznościowe to kluczowy dziś podmiot jakim należy się zajmować biorąc pod uwagę wolność słowa – powiedziała w swoim wystąpieniu dr Jolanta Hajdasz.  Znajdujemy się w decydującym momencie, by uzmysłowić innym niebezpieczeństwo związane z  nieograniczonymi możliwościami działań mediów społecznościowych  – dodała.  W Polsce niestety mamy wiele przykładów na to, iż ta swoista  cenzura stosowana przez wielkie internetowe korporacje dotyka praktycznie wyłącznie kont organizacji, instytucji i osób związanych z konserwatywnym, prawicowym i katolickim światopoglądem. Na przykładzie naszego kraju można  wykazać, iż cenzura stosowana przez BIG TECH nie ma charakteru przypadkowych pomyłek algorytmu (choć oczywiście ich nie można także wykluczyć), ale jest cenzurą ideową, której celem może być chęć wykluczenia chrześcijańskich, czy szerzej –prawicowych poglądów z przestrzeni publicznej mediów społecznościowych . Najwyższy czas, by powstrzymać tę samowolę na poziomie państw narodowych i na poziomie ponad narodowym, o ile to jest jeszcze w ogóle możliwe – podsumowała Jolanta Hajdasz

Całość: https://cmwp.sdp.pl/oblicza-przemian-cywilizacyjnych-sympozjum-w-wyzszej-szkole-kultury-spolecznej-i-medialnej-w-toruniu-z-udzialem-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp/

16 marca 2021

CMWP SDP w Sejmie o procesach dziennikarzy wytaczanych przez wydawnictwo RASP

16 marca b.r. posłowie z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęli się sprawami dziennikarzy pozwanymi przez koncern Ringier Axel Springer Polska. Jednym z prelegentów była dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP.

Wśród pozwanych przez RASP są publicysta i wiceprezes SDP Witold Gadowski, szef portalu tvp.info Samuel Pereira, korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz, a także dziennikarz wPolityce.pl Wojciech Biedroń. Część pozwanych dziennikarzy uczestniczyła w posiedzeniu komisji, w dyskusji wzięli udział również dyrektor CMWP SDP  Jolanta Hajdasz oraz przedstawiciele Towarzystwa Dziennikarskiego. Zaproszenie otrzymał też zarząd RASP, jednak firma przysłała pismo, w którym wytłumaczono, że z racji na to, iż postępowania sądowe są w toku, nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu komisji, pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia sądom.Jolanta Hajdasz m.in. zwróciła uwagę, iż procesy wytaczane przez wydawnictwo RASP polskim  dziennikarzom to działanie mające na celu uciszanie tych dziennikarzy, którzy ośmielają się mieć inne stanowisko niż te, które prezentuje RASP. W ocenie CMWP SDP narusza to fundamentalną dla demokracji zasadę wolności słowa. To tym bardziej ważne, ponieważ niektóre tych procesów toczą się z wyłączeniem jawności. Opinia publiczna często nie może poznać materiału wyjściowego, jakież to konkretne sformułowania zadecydowały o tym, że trzeba było iść z dziennikarzem do sądów. Jolanta Hajdasz przedstawiła sprawy sądowe RASP z dziennikarzami, które monitoruje CMWP SDP.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-sejmie-o-procesach-dziennikarzy-wytaczanych-przez-wydawnictwo-rasp/

Więcej :

29 marca 2021

TVN zapowiada rezygnację z umów śmieciowych. CMWP SDP apelowało w tej sprawie 3 marca b.r.

 CMWP SDP   z nadzieją i satysfakcją przyjmuje deklarację Telewizji TVN o likwidacji umów śmieciowych w stacji do końca czerwca br. Deklaracja taka została złożona na łamach portalu  wirtualnemedia.pl  26 marca b.r. Portal poinformował, że TVN Grupa Discovery  oświadczyła, iż  kilkuset pracowników TVN24 otrzyma umowy o pracę. W ich obronie CMWP SDP wystosowało apel 3 marca b.r.

26 marca b.r. portal wirtulanemedia.pl poinformował, iż podczas spotkań z poszczególnymi zespołami TVN24 na platformie komunikacyjnej Zoom (nie podano daty tych spotkań) TVN Grupa Discovery przekazała pracownikom wiadomość, że ich dotychczasowe umowy (w dużej części umowy o dzieło, zlecenia lub B2B z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze) zostaną zmienione na umowy o pracę. Większość tych osób ma od kwietnia indywidualnie renegocjować warunki zatrudnienia ze swoimi szefami. Proces zmian warunków zatrudnienia w Grupie ma potrwać od kwietnia do końca czerwca.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/tvn-zapowiada-rezygnacje-z-umow-smieciowych-cmwp-sdp-apelowalo-w-tej-sprawie-3-marca-b-r/

23 marca 2021

Miasto Sopot przeciw TVP3 Gdańsk. Kolejna rozprawa

 23 marca 2021 r. w Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się kolejna już rozprawa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz Jakubowi Świderskiemu, dziennikarzowi TVP3 Gdańsk. Osoby te zostały pozwane przez Gminę Miasta Sopot. Przedmiotem sporu są wyemitowane w TVP3 Gdańsk materiały informacyjne autorstwa Jakuba Świderskiego, w których ukazane są etapy renowacji i zagospodarowywania dworca kolejowego w Sopocie wraz z terenami do niego przyległymi. Gmina Sopot pozwała również te same osoby za przedstawienie przez TVP3 Gdańsk, jak twierdzi, nieprawdziwych informacji dotyczących wypadków na sopockich kąpieliskach oraz popadającego w ruinę byłego szpitala na Stawowiu (historyczna dzielnica Sopotu), mieszczącego się w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym, do niedawna najpiękniejszym w Sopocie. Obserwatorem procesu w imieniu CMWP SDP jest red. Maria Giedz.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/miasto-sopot-przeciw-tvp3-gdansk-kolejna-rozprawa/

17 marca 2021

Jarek zginął w związku z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Zeznania przyjaciela zamordowanego red. Jarosława Ziętary w tzw. procesie ochroniarzy

 Uważam, że Jarek zginął w związku z wykonywaniem zawodu dziennikarza. To jeden z największych zamachów na wolność prasy.  jedno z twierdzeń, które dobitnie wybrzmiało na sali sądowej w tzw. procesie ochroniarzy. Wypowiedział je w Sądzie Okręgowym w Poznaniu red. Piotr Talaga, bliski kolega, przyjaciel zamordowanego w 1992 roku Jarosława Ziętary. Rozprawa odbyła się w środę 17 marca 2021 roku. Na pytanie o rolę Mariusza Ś., Maciej B. pseudonim Baryła wypowiedział takie słowa: Na temat Ś. nie chcę rozmawiać. (…) Niech na ten temat mówią inni. Mówili, a potem się wystraszyli. Nawet jak dacie mi jakąś karę. Mariusz Ś. to twórca holdingu Elektromis, a dwóm byłym ochroniarzom firmy: Mirosławowi R. pseudonim Ryba i Dariuszowi L. pseudonim Lala zarzuca się pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary. Zeznanie Baryły w tej kwestii jest o tyle istotne, że wciąż nie ma pewności czy ustalono wszystkich zleceniodawców tej zbrodni. Sprawa jest objęta monitoringiem CMWP SDP. Jego obserwatorem jest red. Aleksandra Tabaczyńska.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/jarek-zginal-w-zwiazku-z-wykonywaniem-zawodu-dziennikarza-zeznania-przyjaciela-zamordowanego-red-jaroslawa-zietary-w-tzw-procesie-ochroniarzy/

MEDIA O NAS 

 wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w marcu  2021 r.

 https://www.pap.pl/aktualnosci/news,842700,hajdasz-o-slowach-tomczyka-nie-mozna-sprowadzac-zycia-publicznego-do

https://wpolityce.pl/polityka/545030-po-puszczaja-nerwy-hajdasz-wskazuje-na-cel-opozycji

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-uchyleniu-immunitetu-t-grodzkiemu-bedziemy-zapewne-czekac-na-final-historii-do-wyborow-w-2023-r-lepiej-by-zdecydowal-o-tym-sad-a-nie-ten-kto-obawia-sie-przed-nim-st/

https://wnet.fm/2021/03/03/apel-cmwp-sdp-o-wyjasnienie-zarzutow-pracownikow-i-bylych-pracownikow-tvn-w-stosunku-do-kierownictwa-koncernu/

https://wnet.fm/2021/03/03/byli-pracownicy-tvn-pisza-o-lamaniu-ich-praw-dr-hajdasz-opisywany-w-liscie-sposob-zarzadzania-mediami-jest-naganny/

https://wnet.fm/2021/03/08/prezes-pap-obecne-porzadki-w-tvn-ie-moga-wynikac-z-planow-przejecia-stacji-przez-disneya/

https://wnet.fm/2021/03/10/michal-karnowski-o-tvn-to-jest-szokujace-szef-glownego-programu-informacyjnego-zachowywal-sie-skandalicznie/

https://wnet.fm/2021/03/19/mobbing-w-tvn-rozalski-podobne-praktyki-maja-miejsce-w-innych-amerykanskich-firmach-funkcjonujacych-w-polsce/

https://wnet.fm/broadcast/mis-media-od-srodka-jak-sa-zepsute-wyjasnia-ex-pracownik-tvn-u-23-03-2021-r/

https://wpolityce.pl/media/543322-nasz-wywiad-j-hajdasz-ws-pozwow-rasp-efekt-mrozacy

https://wnet.fm/broadcast/boleslaw-piecha-tomasz-wybranowski-jan-parys-dr-jolanta-hajdasz-poranek-wnet-17-marca-2021-r/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-podawaniu-do-sadow-polskich-dziennikarzy-przez-ringier-axel-springer-tak-duze-wydawnictwo-dysponuje-praktycznie-nieograniczonymi-mozliwosciami-by-polemizowac-z-dziennik/

https://www.press.pl/tresc/65268,pis-skierowal-prawie-200-pozwow-przeciwko-niezaleznym-mediom

https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/sejmowa-komisja-kultury-kontra-ringier-axel-springer-chce-interwencji-msz-i-mkdnis-u-niemieckich-partnerow

https://wyborcza.pl/7,75398,26886885,poslowie-pis-domagaja-sie-rozmow-z-niemcami-bo-ringier-axel.html

https://www.google.pl/amp/s/wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26887432,dyskusja-w-sejmie-o-pozwach-wobec-prawicowych-dziennikarzy.amp

https://m.niezalezna.pl/385770-rasp-pozywa-dziennikarzy-na-setki-tysiecy-zlotych-suski-proba-wprowadzenia-ekonomicznej-cenzury

https://www.google.pl/amp/s/www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/sejmowa-komisja-kultury-i-srodkow-przekazu-przyjela-dezyderat-ws-dzialan-rasp,264330.amp

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2698158,Sejmowa-komisja-przyjela-dezyderat-ws-dzialan-RASP-Poslanki-opozycji-wyszly

https://radio.opole.pl/104,389872,sejm-hajdasz-wytaczanie-przez-rasp-procesow-dzie

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2696462,Oblicza-przemian-cywilizacyjnych-Debata-o-wolnosci-slowa-w-mediach-spolecznosciowych

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2698158,Mechanizm-sluzacy-uciszaniu-niepokornych-dziennikarzy-Sejmowa-komisja-przyjela-dezyderat-ws-dzialan-RASP

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sejm-klotnia-o-dziennikarzy-na-posiedzeniu-komisji-kultury/bee8t68,79cfc278

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2696462,Oblicza-przemian-cywilizacyjnych-Debata-o-wolnosci-slowa-w-mediach-spolecznosciowych

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2698158,Mechanizm-sluzacy-uciszaniu-niepokornych-dziennikarzy-Sejmowa-komisja-przyjela-dezyderat-ws-dzialan-RASP

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sejm-klotnia-o-dziennikarzy-na-posiedzeniu-komisji-kultury/bee8t68,79cfc278

https://wpolityce.pl/polityka/543259-relacja-pozwy-rasp-przeciw-dziennikarzom-na-komisji-kultury

https://www.google.pl/amp/s/www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/sejm-hajdasz-wytaczanie-przez-rasp-procesow-dziennikarzom-to-mechanizm-sluzacy-uciszaniu,130658.amp

https://wyborcza.pl/7,155290,26883088,poslowie-dobrej-zmiany-bronia-zastraszanych-dziennikarzy.html

https://m.youtube.com/watch?v=SCs14jSAV0U

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sejmowa-komisja-kultury-zajmie-sie-sprawami-dziennikarzy-pozwanymi-przez-ringier-axel-springer-samuel-pereira-cezary-gmyz-wojciech-biedron-witold-gadowski

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-pracownicy-zarzuty-list-cmwp-oswiadczenie

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rada-mediow-narodowych-wybrala-sklad-kolejnych-rad-programowych-w-radzie-tvp-poznan-jolanta-hajdasz

https://www.niedziela.pl/artykul/65878/O-Rydzyk-media-dzialaja-tak-jacy-sa

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/informacje-dnia-13-03-2021-20-00/

https://wpolityce.pl/kosciol/543080-jak-walczyc-z-nowym-totalitaryzmem-wazna-debata-w-toruniu

https://www.radiomaryja.pl/informacje/sympozjum-w-wsksim-w-toruniu-pt-oblicza-przemian-cywilizacyjnych/

https://radioszczecin.pl/6,420669,konferencja-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wid

https://m.niedziela.pl/zdjecia/4581/Torun-Sympozjum-oblicza-przemian

https://m.facebook.com/watch/live/?v=1045621185965752&ref=watch_permalink&_rdr

https://m.niedziela.pl/zdjecia/4581/Torun-Sympozjum-oblicza-przemian

https://gloria.tv/post/Ha4n96Hr18PL3CEg19NLYeqBx

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/234151,dziennikarstwo-to-powolanie.html

https://youtu.be/-JDkVXCdmjA

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-debacie-w-pe-nt-mediow-w-polsce-poziom-dyskusji-poziom-debaty-powoduje-zazenowanie-i-wstyd/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/cenzura-w-sieci/

https://radioszczecin.pl/276,9545,wolnosc-slowa-w-internecie

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-dziwi-brak-reakcji-koncernu-discovery-na-sygnaly-o-nieprawidlowosciach-w-tvn-ktorego-jest-wlascicielem/

https://www.press.pl/tresc/65114,warszawski-oddzial-sdp-znow-krytykuje-prezesa-stowarzyszenia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-pracownicy-zarzuty-list-cmwp-oswiadczenie

https://niezalezna.pl/383436-patologie-tvn-u-w-koncu-ujrzaly-swiatlo-dzienne-cmwp-sdp-reaguje

https://wpolityce.pl/media/541521-cmwp-sdp-apeluje-o-wyjasnienie-sytuacji-w-tvn

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2689926,Apel-ws-listu-pracownikow-TVN-Hajdasz-nie-mozna-nad-tym-przechodzic-do-porzadku-dziennego

https://wnet.fm/kurier/pojawila-sie-szansa-na-wypowiedzenie-konwencji-stambulskiej-jolanta-hajdasz-wielkopolski-kurier-wnet-81-2021/

https://wnet.fm/2021/03/03/byli-pracownicy-tvn-pisza-o-lamaniu-ich-praw-dr-hajdasz-opisywany-w-liscie-sposob-zarzadzania-mediami-jest-naganny/

http://wpolsce.pl/magazyn/13664-czy-dziennikarze-sa-bezbronni-wobec-pracodawcy

https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2689408

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-trwajacych-manifestacjach-niestety-widac-wyraznie-publiczna-ochrone-ekipy-zwiazanej-z-tzw-strajkiem-kobiet/

https://www.press.pl/tresc/65153,poslowie-opozycji-chca-likwidacji-art_-212-kodeksu-karnego?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tadeusz-rydzyk-radio-maryja-telewizja-trwam-o-mediach

https://wpolityce.pl/media/543322-nasz-wywiad-j-hajdasz-ws-pozwow-rasp-efekt-mrozacy

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/sejm-komisja-kultury-i-srodkow-przekazu-przyjela-dezyderat-ws-dzialan-rasp-aktualizacja,130709.html

https://naszdziennik.pl/polska/234271,sejm-komisja-kultury-i-srodkow-przekazu-przyjela-dezyderat.html

https://www.tvp.info/52808777/sejmowa-komisja-kultury-i-srodkow-przekazu-o-pozwach-rasp-wobec-dziennikarzy-poslowie-opozycji-opuscili-posiedzenie