Koleżanki i Koledzy!

 Grudzień to miesiąc kilku skandalicznych spraw związanych z naruszeniem zasady wolności słowa. Mam na myśli przede wszystkim skazanie red. Jana Śpiewaka, znanego publicysty i dziennikarza obywatelskiego, a także zasłużonego działacza społecznego i obrońcy wyrzucanych ze swoich mieszkań obywateli Warszawy. Stając w obronie słabszych i nierzadko bezbronnych wobec administracyjnych instytucji sprawił, iż tematyka kontrowersyjnej reprywatyzacji w stolicy stała  się znaną opinii publicznej w Polsce, a tymczasem jest chyba jedyną skazaną osobą w aferze reprywatyzacyjnej. Oczywiście CMWP SDP protestowało w jego sprawie i apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy o jego ułaskawienie. Skandalem był także sądowy zakaz publikacji o pewnym przedsiębiorstwie dla „Tygodnika Zamojskiego”. Byliśmy pierwszą instytucją, która publicznie zaprotestowała przeciwko tej skandalicznej decyzji Sądu, która była po prostu cenzurą prewencyjną, na szczęście zdążyliśmy nie tylko nagłośnić sprawę, ale także przesłać nasz protest do Sądu i do Redakcji Tygodnika Zamojskiego jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy przez Sąd. W grudniu także udało się pomóc red. Hannie Szumińskiej z wikiduszniki.pl , którą sąd skazał z art. 212 za naprawdę skromniutki w treści felieton o kontrowersjach wokół wyjazdu policjanta na darmowy wyjazd ze strażakami…  Także w grudniu została ujawniona kolejna sprawa dotycząca naruszenia zasady wolności słowa, chodzi o postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Agnieszki Popieli prowadzone przez  Uniwersytet Szczeciński za jej wpis na facebooku na temat marszałka senatu i korupcji w zarządzanym przez niego szpitalu. Postępowanie to jest  absurdalne (co ma opis wydarzenia z prywatnego życia na prywatnym koncie FB z pracą zawodową Pani Profesor?) ale w konsekwencjach może być niezwykle groźny dla wolności słowa. Łatwo przecież sobie uzmysłowić, jak bardzo „swobodnie” będą się teraz wypowiadać  publicznie inni pracownicy naukowi i studenci  Uniwersytetu Szczecińskiego, wiedząc co spotyka osobę o uznanej pozycji zawodowej, która ośmieliła się opisać naganne praktyki aktualnego ulubieńca mainstreamowych mediów. Dlatego w Nowy Rok, chcąc nie chcąc, Centrum Monitoringu Wolności Prasy naszego Stowarzyszenia weszło znowu z protestem, ale widać takie czasy. Na ten 2020 wszystkim członkom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich życzę radości i satysfakcji (także finansowej) z wykonywanej pracy dziennikarskiej. W tym roku czeka nas zjazd SDP, więc na pewno będziemy mogli spotkać się osobiście. Bardzo się na to spotkanie z Wami cieszę.

dr Jolanta  Hajdasz
dyrektor CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W GRUDNIU 2019 R.

 

2 grudnia 2019

 Odroczenie wyroku w Sądzie Apelacyjnym w sprawie red. Hanny Szumińskiej skazanej z 212 kk

Sąd Apelacyjny w Poznaniu odroczył  do 12 grudnia br.,  ogłoszenie wyroku w sprawie red.   Hanny Szumińskiej, oskarżonej o przestępstwo zniesławienia  z art. 212, które miało polegać na pomówieniu lokalnego radnego oraz funkcjonariusza Policji. Artykuły na ten temat ukazały się na portalu internetowym wikiduszniki.pl oraz  w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej” w styczniu 2018 r. Dziennikarka w opublikowanych felietonach zastanawiała się, czy prawdą jest jakoby radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy). Tekst ten spowodował wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przez obu mężczyzn do Sądu Rejonowego w Poznaniu, a w konsekwencji wyrok skazujący  dla red. Hanny Szumińskiej. CMWP SDP objęło tą sprawę monitoringiem i przekazało do Sądu swoje stanowisko z apelem o uniewinnienie dziennikarki.  Obserwatorem procesu w imieniu CMWP SDP była red. Aleksandra Tabaczyńska.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/odroczenie-wyroku-w-sadzie-apelacyjnym-w-sprawie-red-hanny-szuminskiej-skazanej-z-212-kk/

 

5 grudnia 2019

Wiarygodność, personalizacja oraz innowacje – to przyszłość mediów. Konferencja PAP z udziałem CMWP SDP

W konferencji PAP „Media Przyszłości” uczestniczyło kilkuset przedstawicieli mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz firm technologicznych, a także specjaliści ds. komunikacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas Konferencji omawiano m.in. szanse i wyzwania branży medialnej wobec dynamicznego rozwoju innowacyjnych technologii, rolę mediów w przekazywaniu rzetelnych i coraz bardziej spersonalizowanych informacji, wpływ na media upowszechnienie technologii 5G a także sposoby obrony przed polaryzacją i zwiększającym się dystansem pomiędzy ludźmi.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/wiarygodnosc-personalizacja-oraz-innowacje-to-przyszlosc-mediow-konferencja-pap-z-udzialem-cmwp-sdp/

 

6 grudnia 2019

Kontrowersje wokół powołania do Rady Programowej TVP 3 Gdańsk. Ciąg dalszy sprawy red. Agaty Mielczarek oskarżonej przez byłego członka tej rady

5 grudnia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, odbyła się kolejna już rozprawa przeciwko red. Agacie Mielczarek, dziennikarce TVP3 Gdańsk. Red. Mielczarek została pozwana przez Henryka Jezierskiego, dziennikarza wydawnictw motoryzacyjnych. Przedmiotem sporu jest wyemitowany w dniu 27 stycznia 2017 r., w TVP3 Gdańsk, materiał informacyjny dotyczący wyboru członków do Rady Programowej w tejże stacji oraz w Radiu Gdańsk. Pozywający, który wszedł w skład Rady Programowej TVP3 Gdańsk, po czym został odwołany, zarzuca telewizji bezpodstawne przypisanie mu współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa z czasów PRL. CMWP SDP objęło tą sprawę monitoringiem i przekazało do Sądu swoje stanowisko z apelem o uniewinnienie dziennikarki. Obserwatorem procesu w imieniu CMWP SDP była red. Maria Giedz.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/kontrowersje-wokol-powolania-do-rady-programowej-tvp-3-gdansk-ciag-dalszy-sprawy-red-agaty-mielczarek-oskarzonej-przez-bylego-czlonka-tej-rady/

 

6 grudnia 2019

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko atakom prezydenta Sopotu na red. Jakuba Świderskiego z TVP 3 Gdańsk

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo zaprotestowało przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego przykładem było zachowanie prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego wobec reportera i współpracownika TVP3 Gdańsk S.A. red. Jakuba Świderskiego, jakie miało miejsce w czasie spotkania z mieszkańcami Gdańska i Sopotu 3 grudnia br.   Spotkanie dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Ergo Areny, hali widowiskowo-sportowej położonej na granicy obu miast. Prezydent Sopotu odmówił udzielenia odpowiedzi dziennikarzowi na zadanie pytanie, a w kolejnej wypowiedzi powiązał go ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Red. Jakub Świderski nagrywał wystąpienia przemawiających osób telefonem komórkowym. Gdy pozwolono mieszkańcom zadawać pytania, red. Świderski zabrał głos, dopytując się o tereny zielone, na których miałaby powstać zabudowa mieszkaniowa. Prezydent nie udzielił odpowiedzi i usiłował odebrać mu mikrofon, co widać na opublikowanym w mediach społecznościowych i na portalu Radia Gdańsk filmie .

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-atakom-prezydenta-sopotu-na-red-jakuba-swiderskiego-z-tvp-3-gdansk/

 

7 grudnia 2019

Kolejna rozprawa i nowe kontrowersje wokół byłego członka Rady Programowej TVP 3 Gdańsk w sprawie z powództwa Henryka Jezierskiego przeciwko red. Joannie Strzemiecznej-Rozen, dyrektor gdańskiego oddziału TVP

 

Współpraca ze Służbami Bezpieczeństwa, rekomendacja samego siebie na członka Rady Programowej TVP3 Gdańsk oraz oszczercze, wulgarne i antyżydowskie publikacje były podstawą do podjęcia realizacji materiału telewizyjnego, który stał się tematem sporu pomiędzy red. Henrykiem Jezierskim, dziennikarzem motoryzacyjnym, a red. Joanną Strzemieczną-Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk. Proces z oskarżenia Jezierskiego toczy się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w XV Wydziale Cywilnym. Kolejna już rozprawa przeciwko Strzemiecznej-Rozen odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 roku. CMWP SDP objęło tą sprawę monitoringiem i przekazało do Sądu swoje stanowisko z apelem o uniewinnienie dziennikarki. Obserwatorem procesu w imieniu CMWP SDP była red. Maria Giedz.

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-i-nowe-kontrowersje-wokol-bylego-czlonka-rady-programowej-tvp-3-gdansk-w-sprawie-z-powodztwa-henryka-jezierskiego-przeciwko-red-joannie-strzemiecznej-rozen-dyrektor-gdanskiego-oddzi/

 

13 grudnia 2019

Skuteczna obrona CMWP SDP w sprawie red. Hanny Szumińskiej z wikiduszniki.pl. Decyzja Sądu Apelacyjnego zbieżna z opinią CMWP SDP

Red. Hanna Szumińska została oskarżona o przestępstwo z art. 212 § 2 k.k., które miało polegać na pomówieniu dwóch osób: lokalnego radnego oraz funkcjonariusza Policji.  Na portalu internetowym wikiduszniki.pl oraz  w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej” w styczniu 2018 r.  Hanna Szumińska opublikowała felieton, w którym stawiała pytania, czy radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy). Jej krótka publikacja na ten temat (około 2 tysięcy znaków) stały się przyczyną wniesienia aktu oskarżenia oraz wydania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu  wyroku skazującego. Od tego orzeczenia pełnomocnik Hanny Szumińskiej wniósł apelację. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło tę rozprawę monitoringiem, obserwatorem procesu była red. Aleksandra Tabaczyńska. W ocenie CMWP SDP skazanie dziennikarki za ten artykuł był  rażącym naruszeniem zasady wolności słowa demokratycznego państwa.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/red-hanna-szuminska-z-wikiduszniki-pl-uniewinniona-decyzja-sadu-zbiezna-z-opinia-cmwp-sdp/

 

13 grudnia 2019

13 grudnia Sąd Okręgowy cofnął tygodnikowi zakaz publikacji o Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zamościu

Sąd Okręgowy w Zamościu (odwoławczy) na posiedzeniu niejawnym 13 grudnia br. zmienił postanowienie Sądu I instancji i oddalił wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu o udzielenie zabezpieczenia w procesie o naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorstwa przez publikacje na jego temat w tygodniku. Oznacza to, iż Sąd cofnął tygodnikowi zakaz publikacji na temat PGK Zamość, jaki został wydany na posiedzeniu 4 listopada br. Cenzurowanie „Tygodnika Zamojskiego” w ocenie CMWP SDP było skandaliczne, dlatego objęliśmy tę sprawę monitoringiem i najszybciej jak było to możliwe przesłaliśmy do Sądu nasze stanowisko. Byliśmy pierwszą instytucją, która publicznie zaprotestowała przeciwko tej skandalicznej decyzji Sądu. Sąd rozpatrując odwołanie Redakcji uwzględnił argumentację CMWP SDP.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/w-rocznice-wybuchu-stanu-wojennego-w-zamosciu-zniesiono-cenzure-13-grudnia-sad-okregowy-cofnal-tygodnikowi-zakaz-publikacji-o-o-pgk-zamosc/

 

13 grudnia 2019

Protest CMWP SDP przeciwko skazaniu Jana Śpiewaka. 

CMWP SDP z oburzeniem przyjęło wyrok skazujący publicystę i działacza społecznego Jana Śpiewaka za zniesławienie mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości i jako pierwsza instytucja zaapelowało o jego ułaskawienie przez Prezydenta.

Jan Śpiewak ma zapłacić za zniesławienie 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki. 13 grudnia br. zdecydował o tym Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił argumentów zawartych we wniosku apelacyjnym oraz opinii CMWP SDP, w której domagaliśmy się jego uniewinnienia. W ocenie CMWP SDP skazanie Jana Śpiewaka stanowi poważne naruszenie jego praw obywatelskich w zakresie wolności słowa.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-skazaniu-jana-spiewaka/

 

19 grudnia 2019

Media publiczne w Holandii. Wizyta studyjna dziennikarzy z Polski z udziałem CMWP SDP.

W dniach 9-11 grudnia odbyła się wizyta studyjna w Amsterdamie dla dziennikarzy z Polski. Uczestniczyli w niej: Aleksandra Rybińska, Jolanta Hajdasz, Dominika Cosić oraz Wojciech Surmacz, Wiktor Świetlik, Mariusz Pilis, Paweł Badzio, Robert Bogdański,  Grzegorz Górny i Dorota Zielińska, która odpowiadała za organizację i program wyjazdu.

System prasowy Holandii,  finansowanie mediów, ramy prawne,  status dziennikarza oraz funkcjonowanie w praktyce rynku mediów  – to najważniejsze tematy poruszane w trakcie wizyty. Polscy dziennikarze mieli okazję zwiedzić Hilversum Media Park  – kilkunastohektarowy obszar wydzielony w mieście Hilversum niedaleko Amsterdamu, gdzie swoją siedzibę mają największe media  publiczne  w Holandii. Stowarzyszenia nadawców (np. Vpro, Max, Vara) którzy nadają w publicznych kanałach telewizyjnych (np. Nederland 1),  a także w publicznych stacjach radiowych, znajdują się na terenie Media Park.  Są tu także siedziby nadawców niepublicznych, takich jak RTL , w Media Parku zlokalizowane są także firmy producenckie np. Endemol, czy  NEP Holandia oraz muzeum mediów  – Holenderski Instytut  Dźwięku i Wizji.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/media-publiczne-w-holandii-wizyta-studyjna-dziennikarzy-z-polski-z-udzialem-cmwp-sdp/

27 grudnia 2019

CMWP SDP w radiomaryja.pl o misji mediów publicznych

Powszechna akceptacja dla rozwiązłości, seksualizacja wszelkich relacji, pochopne rozwody, czy promowanie niezobowiązujących związków między ludźmi – to zjawiska obecne w sferze publicznej od lat, ale telewizja publiczna mogłaby próbować przeciwdziałać ich dominacji w naszym życiu. (…) Poprzez emisję seriali można próbować promować wartościowe, godne naśladowania postawy życiowe, a już na pewno przeciwstawiać się ideologii LGBT – powiedziała w rozmowie z portalem radiomaryja.pl dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dr Jolanta Hajdasz zaznaczyła przy tym, iż dostrzega wiele wartościowych rzeczy, które przez ostatnie lata udało się zmienić w telewizji publicznej w jej ofercie programowej.

całość:  https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-radiomaryja-pl-o-misji-mediow-publicznych/

 

30 grudnia  2019

Apel CMWP SDP o umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Agnieszki Popieli z Uniwersytetu Szczecińskiego

CMWP SDP z najwyższym niepokojem przyjęło informację o prowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Agnieszki Popieli z Uniwersytetu Szczecińskiego, w związku z jej wypowiedziami dotyczącymi Marszałka Senatu RP profesora Tomasza Grodzkiego w mediach społecznościowych oraz zaapelowało do osób odpowiedzialnych o umorzenie tego postępowania. Jest ono naruszaniem zasady wolności słowa demokratycznego państwa i naruszeniem prawa każdego obywatela Polski do swobody wypowiedzi. Postępowanie to jest też swoistą próbą zastraszenia, ponieważ Pani Profesor jest świadkiem w prowadzonym postępowaniu prokuratorskim powiązanym z tą samą sprawą.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-umorzenie-postepowania-dyscyplinarnego-wobec-prof-agnieszki-popieli-z-uniwersytetu-szczecinskiego/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP