Witam !

Zdumiewające informacje dotyczące śledztwa prokuratury w sprawie reportażu TVN na temat „urodzin Hitlera” ujawnione w opublikowanej na stronie cmwp.sdp.pl odpowiedzi pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego na pismo CMWP SDP pokazały, jak bardzo potrzebne jest monitorowanie różnego rodzaju zjawisk związanych z funkcjonowaniem mediów w naszym kraju. Brak „surówki”, czyli materiału wyjściowego z reportażu „Polscy neonaziści”, to najbardziej zadziwiająca informacja z tego śledztwa ujawniona przez niego. Po publikacji materiału śledczego bardzo ważne jest przecież transparentne ujawnienie przez dziennikarzy wszystkich lub prawie wszystkich okoliczności powstawania materiału wcieleniowego, czy reportażu uczestniczącego, bez tego trudno mówić o  dziennikarskiej wiarygodności i rzetelności. A w tym przypadku im więcej czasu upływa od emisji (i nagrania) materiału o „polskich neonazistach”, tym więcej mamy pytań niż odpowiedzi dotyczących roli dziennikarzy w tej sprawie. O randze naszej instytucji świadczą także grudniowe spotkania międzynarodowe, na które CMWP jest zapraszane w gronie ekspertów. To przede wszystkim  spotkanie z udziałem zastępcy Sekretarza Stanu  USA Johnem Sullivanem  na zaproszenie ambasador p. Georgette Mosbacher  w ambasadzie USA w Warszawie, a także spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Wszędzie padały pytania o stan wolności słowa i wolności mediów w Polsce i za każdym razem udzielamy odpowiedzi zgodnej ze stanem faktycznym – wolność słowa w Polsce nie jest zagrożona, polski system prasowy działa prawidłowo i we właściwy sposób zabezpiecza wszystkie elementy tego systemu, jak w każdym demokratycznym państwie. Nie znaczy to, że każdy jego element funkcjonuje w sposób idealny, ale z realnym zagrożeniem wolności słowa nie ma to nic wspólnego. Szczęśliwego Nowego  2019 Roku dla dziennikarzy i wszystkich  pracowników mediów!

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

 

 

WYBRANE SPRAWY Z   DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W GRUDNIU  2018

 

4 grudnia 2018

 

Udział CMWP SDP w spotkaniu na temat stanu wolności słowa w Polsce  z przedstawicielami  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Wolność słowa w Polsce nie jest zagrożona, polski system prasowy działa prawidłowo i we właściwy sposób zabezpiecza wszystkie elementy tego systemu, jak w każdym demokratycznym państwie – powiedziała dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) poświęconego wolności słowa w Polsce. Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu wystosowało do SDP i do CMWP SDP Biuro Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Poza SDP stronę polską (czyli tę udzielającą informacji) reprezentowali: Roman Imielski z Gazety Wyborczej, Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska, Anna Wójcik (i jeszcze jedna osoba) z Oko.press oraz prokurator Jarosław Onyszczuk ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Poza SDP wszyscy reprezentanci strony polskiej byli zdania, iż w Polsce wolność słowa i wypowiedzi jest zagrożona. Dyrektor Jolanta Hajdasz nie zgodziła się z ich opiniami i przedstawiła argumenty na poparcie swojego zdania.

Całość relacji:

https://cmwp.sdp.pl/wolnosc-slowa-w-polsce-nie-jest-zagrozona-mowmy-tak-jak-jest-jolanta-hajdasz-z-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-podczas-spotkania-z-przedstawicielami-europejskiego-komitetu-ekonomiczno-spo/

 

5 grudnia 2018

 

Apel CMWP SDP o rozwagę w związku z wnioskiem o wprowadzenie zakazu publikacji o NBP

 

CMWP SDP wystosowało apel o poszanowanie zasady wolności słowa i szczególną rozwagę przy rozpoznawaniu wniosków NBP o zabezpieczenie roszczeń poprzez sądowy zakaz publikacji tekstów o Narodowym Banku Polskim w kontekście afery Komisji Nadzoru Finansowego. Zajmuje się nimi Sąd Okręgowy w Warszawie. Narodowy Bank Polski złożył w Sądzie Okręgowym sześć wniosków o zabezpieczenie roszczeń procesowych, w których domaga się m.in. tymczasowego usunięcia artykułów prasowych na temat afery związanej z Komisją Nadzoru Finansowego. O sprawie poinformowała 30 XI b.r. Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Więcej:

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-apeluje-o-poszanowanie-zasady-wolnosci-slowa-i-szczegolna-rozwage-przy-rozpoznawaniu-wnioskow-nbp-o-zabezpieczenie-roszczen-poprzez-sadowy-zakaz-publikacji-tekstow-o-narodowym-banku-polskim/

 

 

8 grudnia 2018

Przeciwko groźbom pod adresem dziennikarzy Radia Poznań

 

Red. Marcin Kuberka i dyr. Jolanta Hajdasz rozmawiali na antenie Radia Poznań o wulgarnych groźbach wobec dziennikarza Radia Poznań oraz reakcjach na tego typu postępowanie wobec dziennikarzy. Pogróżki skierowano do pilskiego korespondenta Radia Poznań, Przemysława Stochaja. Autorami pogróżek są osoby, które przedstawiają się jako kursanci szkoły policyjnej w Pile, zrzeszeni w facebookowej grupie Mundurowi Dziękują Rządowi. Treść maili z pogróżkami dotyczyła materiału red. Stochaja na temat sytuacji w szkole policji w Pile i tego, że w szkole rzekomo naruszana była godność uczniów poprzez zmuszanie ich do spożywania posiłków w nieodpowiednich warunkach.

 

Więcej:

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-grozbach-wobec-dziennikarza-radia-poznan/

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/wulgarne-grozby-wobec-dziennikarza-radia-poznan

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24199122,kursanci-szkoly-policji-w-pile-jedli-kolacje-przy-parapetach.html

 

10 -11 grudnia 2018

Spotkanie z dziennikarzami w Ljubljanie (Słowenia) i w Zagrzebiu (Chorwacja) w ramach realizacji projektu SDP  „Dziennikarze o wolności. Dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi”.

Jolanta Hajdasz jako dyrektor CMWP i wiceprezes SDP uczestniczy w projekcie SDP, którego celem jest zebranie informacji na temat realizacji zasady wolności słowa w krajach Trójmorza (międzynarodowej inicjatywy gospodarczo-politycznej skupiająca 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego,  w skład której wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). Raport końcowy projektu będzie prezentowany na konferencji, która odbędzie się 28.02.2019 w Warszawie.

 

12 grudnia 2018

W Sądzie Okręgowym w Oleśnie odbyła się kolejna rozprawa, istotna w kontekście obrony wolności słowa w Polsce, przeciwko Danielowi Możwiłło oskarżonemu z art. 212 k.k. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest obserwatorem tego procesu.

 

Tym razem jako świadek był przesłuchiwany wójt gminy Zębowice, Waldemar Czaja. Sąd rozpoznawał zakres wiedzy wójta na temat inwestycji, która jest głównym tematem procesu. Red. Możwiłło z kolei pytał m.in. dlaczego znając kwotę kosztorysu inwestorskiego 322 tys. zł zaplanowano kwotę 400 tys. zł. Wójt odpowiedział, że sądził, iż w kosztorysie podaje się kwotę netto, do której dodaje się 23 procent podatku VAT. Nie zauważył, że w kosztorysie była podana kwota brutto i dlatego o 160 tys. zł skarbnik miała zwiększyć kwotę wraz z kosztami inżynierskimi. Sąd postanowił odroczyć rozprawę (z powodu konieczności zapoznania się szczegółowo z materiałami) do 27 lutego 2019 r.

 

Więcej szczegółów:

https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-przeciwko-red-danielowi-mozwillo-oskarzonemu-z-art-212-k-k/

 

14 grudnia 2018

 

CMWP jest obserwatorem w procesie Witolda Gadowskiego, który wytoczył mu koncern Ringer Axel Springer w związku z jego wypowiedziami, że media tego koncernu działają przeciwko polskiej racji stanu i że są to media, które mają korzenie nazistowskie w sensie personalnym.

 

Sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie została odwołana. Policja w imieniu sędziego uzasadniła to odroczenie względami bezpieczeństwa. Przed salą zgromadziły się setki osób, które wznosiły okrzyki w obronie redaktora Gadowskiego. Przybyli też przedstawiciele licznych mediów. Redaktor Gadowski zwołał przed budynkiem sądu konferencję, z której liczne relacje są do odtworzenia w sieci.

 

17 grudnia 2018

 

CMWP stanęło w obronie i udzieliło wsparcia red. Grażynie Bochenek z Radia Rzeszów

Negatywna wypowiedź słuchacza na temat Prezydenta RP na antenie Radia Rzeszów wywołała reakcję prezesa tego radia, który udzielił red. Grażynie Bochenek pisemnej nagany, zdecydował o odsunięciu jej od prowadzenia na żywo programów publicystycznych i informacyjnych oraz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 135 kodeksu karnego, czyli przestępstwa znieważenia głowy państwa. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. CMWP wsparło red. Grażynę Bochenek i zaapelowało do kierownictwa Polskiego Radia Rzeszów o anulowanie nagany udzielonej jej przez prezesa Przemysława Tejkowskiego oraz przywrócenie jej dotychczasowych obowiązków w redakcji.

 

Szerzej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-grazyny-bochenek-z-polskiego-radia-rzeszow/

 

18 grudnia 2018

 

CMWP jest obserwatorem procesu dziennikarza Rzeczpospolitej – red. Marka Domagalskiego, któremu sprawę wytoczył sędzia Sądu Najwyższego, znany m.in. z podsłuchanej rozmowy, w której udzielał porad dot. pisania skargi kasacyjnej innemu sędziemu.

 

Sędzia SN Henryk Pietrzkowski wniósł sprawę przeciwko red. Markowi Domagalskiemu z dziennika Rzeczpospolita o naruszenie dóbr osobistych w artykule pt. „Sędzia na usługach”. Sporny artykuł opublikowany był 11 grudnia 2014 r. Red. Domagalski napisał go w dniu ujawnienia przez Telewizję Republika nagrań z rozmowy sędziego Pietrzkowskiego z  sędzią Moraczewskim, w której sędzia Pietrzkowski instruował swego rozmówcę jak ma być napisana skarga kasacyjna, co było poruszającą opinię publiczną informacją w całym kraju. Sędzia nie domagał się od dziennikarza sprostowania, a o przeprosiny do „Rzeczpospolitej” wystąpił dopiero półtora roku później. Na rozprawie byli przesłuchiwani świadkowie, w tym b. prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski oraz sędzia SN, Wiesław Kozielewicz. Trzeci świadek, pracownik SN, nie dokończył swoich zeznań w związku z nagłymi kłopotami zdrowotnymi, a red. Bogusław Chrabota, wezwany również w charakterze świadka, nie stawił się na rozprawie. Kolejne terminy rozpraw zostały wyznaczone na marzec 2019 r.

 

Całość relacji:

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-obserwatorem-procesu-wytoczonego-red-markowi-domagalskiemu-z-rzeczpospolitej-przez-sedziego-sadu-najwyzszego/

 

18 grudnia 2019 r.

 

Odpowiedź zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na pismo CMWP SDP (z 15.11.18) sprawie udziału spółki TVN SA oraz roli dziennikarzy tej telewizji w  w tej sprawie wydarzeń związanych z emisją reportażu „Polscy neonaziści” w tej stacji

 

18 grudnia b.r. CMWP SDP otrzymało odpowiedź na pismo skierowane do Prokuratury w Gliwicach w związku z publikacją 8.11.2018 r. na portalu wPolityce.pl artykułu: Tylko u nas. Znamy kulisy śledztwa w sprawie „urodzin Hitlera”. W tle tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN. W piśmie tym prosiliśmy o przedstawienie informacji dotyczącej ustaleń Prokuratury w sprawie udziału nadawcy audycji (Spółki TVN SA) w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa oraz informacji na temat roli dziennikarzy w tej sprawie. Odpowiedzi udzielił jej Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

 

https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-prokuratury-krajowej-na-wniosek-o-udzielenie-informacji-w-sprawie-sledztwa-dot-reportazu-o-urodzinach-hitlera/

  

19 grudnia 2018 r.

 

Udział dyr. Jolanty Hajdasz w spotkaniu na temat praworządności, praw człowieka oraz wolności mediów z udziałem zastępcy Sekretarza Stanu  USA Johna Sullivana na zaproszenie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w ambasadzie USA w Warszawie.

 

20  grudnia 2018 r.

Red. Witold Gadowski i dyr. Jolanta Hajdasz w Radiu Wnet o reportażu “Polscy neonaziści” i śledztwie prokuratury w tej sprawie.

 

„Wiele wskazuje na to, iż informacje prasowe, jakie ukazały się na ten temat, miały swoje mocne uzasadnienie, także w zebranym materiale dowodowym” – powiedziała Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP komentując w Poranku Radia Wnet pismo pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego do CMWP SDP, zawierające informacje dotyczące działania prokuratury w sprawie wyjaśnienia  treści zawartych w reportażu “Polscy neonaziści” w  programie “Superwizjer” telewizji TVN.  Goście Poranka Wnet komentowali złożenie wniosku do Prokuratury Generalnej o udzielenie informacji Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie śledztwa dotyczącej reportażu TVN-u o „urodzinach Hitlera” – „Bardzo dobrze, że wystąpiliśmy o te informacje, bo przynajmniej jest jakiś materiał, który odpowiada na te, które absolutnie przeczą czemukolwiek i jakiemukolwiek udziałowi dziennikarzy w tej sprawie. Jest ona złożona i powinna być gruntowanie wyjaśniona, także przez dziennikarzy, bez względu na to, jak bardzo niepochlebnie o SDP, wypowiadają się dziennikarze np. Gazety Wyborczej. My  zwracamy się z wnioskiem o informacje, bo szeroka wiedza na ten temat opinii publicznej jest bardzo potrzebna”. Sprawa dotyczy reportażu wyemitowanego przez TVN i udziału w przedstawionych „urodzinach Hitlera” dziennikarzy tej telewizji oraz o domniemanym opłaceniu faszystowskiej inscenizacji.

 

https://cmwp.sdp.pl/red-witold-gadowski-i-dyr-jolanta-hajdasz-w-radiu-wnet-o-reportazu-polscy-neonazisci-i-sledztwie-prokuratury-w-tej-sprawie/

 

całość rozmowy : https://wnet.fm/2018/12/20/hajdasz-i-gadowski-o-urodzinach-hitlera-pracownicy-tvn-odgrywali-okreslone-role-w-tej-sprawie-jeden-sie-przyznal/

 

22 grudnia 2018

 

Podsumowanie roku w Radiu Poznań z udziałem CMWP SDP

 

Najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne mijającego roku były tematem godzinnej audycji na żywo w Radiu Poznań pt. „Polityczny fyrtel”. Gośćmi red. Marcina Kuberki byli red. Piotr Tomczyk z „Naszego Dziennika”, reż. Grzegorz Tomczak, dokumentalista i Jan Gładysiak, koordynator Klubu Jagiellońskiego.

 

https://cmwp.sdp.pl/podsumowanie-roku-w-radiu-poznan-z-udzialem-cmwp-sdp/

 

28 grudnia 2018

 

Odpowiedź  Prezesa Polskiego  Radia na pismo CMWP SDP z 21.11.18 w sprawie przywrócenia do pracy red. Wojciecha Reszczyńskiego w  programie III PR po zawieszeniu jego aktywności antenowej, po emisji audycji „Trójka na poważnie”,  7 listopada 2018 r.

 

 

Media o nas – wybrane artykuły

https://www.tvp.info/40524524/urodziny-hitlera-tvn-miala-zgubic-cenny-material-dowodowy-wynika-z-pisma-prokuratury

https://www.press.pl/tresc/55671,prokurator-krajowy-ujawnil-informacje-ze-sledztwa-dotyczace-dziennikarzy-tvn?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://www.press.pl/tresc/55654,prokuratura_-na-urodzinach-hitlera-dziennikarze-tvn-pracowali-nad-reportazem?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://wpolityce.pl/polityka/426477-szokujace-pismo-pk-dot-reportazu-o-urodzinach-hitlera

https://www.youtube.com/watch?v=wfd0YwP7kVc

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/587710,bogdan-swieczkowski-sledczy-urodziny-hitlera-tvn.html

https://fakty.interia.pl/polska/news-prokuratura-wkrotce-kolejne-akty-oskarzenia-w-sprawie-urodzi,nId,2741219

https://www.tvp.info/40514808/prokuratura-wkrotce-kolejne-akty-oskarzenia-ws-urodzin-hitlera

http://telewizjarepublika.pl/prokuratura-prosi-o-udostepnienie-materialu-z-urodzin-hitlera-tvn-zgubil-nagrania,74104.html

https://niezalezna.pl/251290-brakujace-materialy-w-sprawie-urodzin-hitlera-tvn-nie-przekazal-prokuraturze-wszystkiego

https://www.gosc.pl/doc/5231351.TVN-nie-przekazala-prokuraturze-wszystkich-materialow-z-urodzin

http://www.fronda.pl/a/prokuratura-tvn-zgubil-czesc-nagran-z-urodzin-hitlera%2C119913.html

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1388574,prokurator-krajowy-tvn-nie-przekazala-prokuraturze-wszystkich-materialow-z-urodzin-hitlera.html

https://wiadomosci.wp.pl/kontrowersje-wokol-urodzin-hitlera-tvn-zgubil-materialy-z-reportazu-6329620750984833a

https://www.radioem.pl/doc/5231351.TVN-nie-przekazala-prokuraturze-wszystkich-materialow-z-urodzin

https://info.wiara.pl/doc/5231351.TVN-nie-przekazala-prokuraturze-wszystkich-materialow-z-urodzin

http://forum.echodnia.eu/tvn-zgubil-oryginalne-nagrania-z-tzw-urodzin-hitlera-t462893/

http://blogpublika.com/2018/12/20/tvn-zgubil-nagranie-z-urodzin-adolfa-prokuratura-prosi-dziennikarzy-o-pomoc/

https://demotywatory.pl/4898092

https://wnet.fm/2018/12/20/hajdasz-i-gadowski-o-urodzinach-hitlera-pracownicy-tvn-odgrywali-okreslone-role-w-tej-sprawie-jeden-sie-przyznal/