Relacjonując działania CMWP SDP w kwietniu b.r. pragnę zwrócić uwagę na trzy wydarzenia  – organizowaną przez CMWP SDP konferencję  dot. roli dziennikarzy w docieraniu do prawdy o przyczynach i okolicznościach katastrofy smoleńskiej,  uniewinnienie Józefa Wieczorka z Krakowa (wspieranego przez CMWP)  skazanego za publikację w internecie  oraz  nasz protest przeciwko zniesławianiu o. Tadeusza Rydzyka przez polityków PO. Szczegóły są opisane na naszej stronie cmwp.sdp.pl .  Informuję także, że nasze strona internetowa dostępna jest także w dodatkowych wersjach językowych – wersji angielskiej i niemieckiej,   wystarczy kliknąć  odpowiednią flagę, która jest pod przyciskiem „translate” u dołu strony. Polecam to szczególnie tym dziennikarzom, którzy mają kontakty z kolegami z zagranicy, warto wśród nich kolportować informacje źródłowe o tym, co dzieje się w polskich mediach. Przypominam także, że biuro CMWP SDP w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 czynne jest w stałych porach, codziennie od 10.00 – 14.00, nasz tel. to 22 827 58 96, adres mailowy: cmwp@sdp.pl

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

cmwp.sdp.pl

 

Działalność bieżąca CMWP SDP kwiecień 2018  – wybrane sprawy

4.04.18

W poszukiwaniu prawdy. Katastrofa Smoleńska w relacjach dziennikarzy – konferencja w CMWP SDP 4. kwietnia 2018 r.

Dziennikarze w tamtym czasie przejęli część funkcji państwa, zwłaszcza tych funkcji, które dotyczyły zadawania pytań na które trzeba było znaleźć odpowiedź. To dziennikarze, a przynajmniej część z nich, stanęli wtedy na wysokości zadania – powiedziała red. Anita Gargas, dziennikarka śledcza i autorka filmów na temat katastrofy smoleńskiej p.t. „10.04.10”, „Anatomia upadku” i „Anatomia upadku 2” w czasie konferencji „W poszukiwaniu prawdy. Katastrofa Smoleńska w relacjach dziennikarzy” . Uczestniczyło w niej ponad 60 dziennikarzy. Konferencja odbyła się 4 kwietnia 2018 r. w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w Domu Dziennikarza. W dyskusji panelowej udział wzięła także red. Ewa Stankiewicz, red. Marek Pyza i red. Grzegorz Wierzchołowski . Głos w dyskusji zabierali także spontanicznie uczestnicy spotkania. Wśród zabierających głos był m.in. red. Jan Pospieszalski, red. Paweł Nowacki, red. Marcin Wikło, red. Elżbieta Królikowska Avis, red. Ewa Urbańska i mec. Stefan Hambura.

Echa medialne tej konferencji są w linkach poniżej pt. „media o nas” .

Nasze relacje : https://cmwp.sdp.pl/w-poszukiwaniu-prawdy-katastrofa-smolenska-w-relacjach-dziennikarzy-konferencja-w-cmwp-sdp-4-kwietnia-2018-r/

https://cmwp.sdp.pl/gargas-stankiewicz-pyza-wierzcholowski-w-cmwp-echa-prasowe-konferencji-cmwp-sdp-na-temat-10-04-10/

zapis video konferencji jest tu : https://cmwp.sdp.pl/category/konferencje-cmwp/

stenogram konferencji : https://cmwp.sdp.pl/stenogram-konferencji-cmwp-sdp-z-4-04-18-w-poszukiwaniu-prawdy-katastrofa-smolenska-w-relacjach-dziennikarzy/

 

 

10.04.18

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko zniesławianiu o. Tadeusza Rydzyka przez polityków PO

 

CMWP SDP zaprotestowało przeciwko nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania przez polityków, czego jaskrawym przykładem jest kampania bilboardowa polityków Platformy Obywatelskiej. W kampanii tej pomówiono założyciela i dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Tadeusza Rydzyka poprzez kłamliwe informowanie opinii publicznej, iż „Tadeusz Rydzyk wziął dotacji 94 mln zł!”. Założyciel w/w mediów będąc zakonnikiem nie posiada majątku osobistego, nie pobiera wynagrodzenia i jako osoba prywatna nie otrzymuje żadnych środków z dotacji. Napis umieszczony przez polityków PO na bilbordach był więc świadomą manipulacją i zniesławieniem o. Tadeusza Rydzyka.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-znieslawianiu-o-tadeusza-rydzyka-przez-politykow-po/

 

14.04. 2018

wywiad – informacja  (cz. 2 , wer. ang.) dla  Camilii Bennink dziennikarki i studentki studentki z Holandii piszącej końcową pracę na studiach dziennikarskich w School voor Journalistiek w Utrechcie na temat  aktualnej sytuacji mediów w Polsce.

 

16.04. 18

udział  Jolanty Hajdasz  w „Debacie Jedynki” pr I PR

Tematem “Debaty Jedynki” była kondycja współczesnych polskich mediów – tych prywatnych i publicznych. Na kwietniowej konferencji prasowej podkomisji smoleńskiej dziennikarz “Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski powiedział do Antoniego Macierewicza: “jest pan kłamcą i przestępcą”. Jak stwierdził prowadzący “Debatę Jedynki” red. Witold Gadowski zachowanie to było “przejawem tego, co dzieje się z polskim dziennikarstwem”. Takie zachowanie w wykonaniu tego konkretnego dziennikarza tej konkretnej gazety nie robi na mnie specjalnego wrażenia, choć jest absolutnie niedopuszczalne i skandaliczne z tego powodu, że swoje opinie dziennikarz wyraża na łamach mediów, w których jest zatrudniony. Nie wolno mu wpływać na bieg wydarzenia, którego jest obserwatorem – powiedziała Jolanta Hajdasz, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. – Ale powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia nawet dobrze się stało. Im częściej gazeta, w której pracuje Czuchnowski, pokazuje, jaki rodzaj “dziennikarstwa” uważa za właściwy, tym szybciej czytelnicy zorientują się, że mają do czynienia z bardzo specyficznym narzędziem propagandy – dodała. Do sprawy odniósł się także Wojciech Borowik, przewodniczący Stowarzyszenia Wolnego Słowa. – Dla mnie zachowanie redaktora Czuchnowskiego było zachowaniem polityka, nie dziennikarza, on tam przyszedł po to, żeby wygłosić oświadczenie polityczne i w żadnym razie nie miało to nic wspólnego z dziennikarstwem – podkreślił. (…) Od kilku lat mamy do czynienia z kryzysem w świecie mediów i obawiam się, że on może być permanentny, wpisany w strukturę naszej kultury politycznej, społecznej, w różnego rodzaju technologie – mówił dr Marek Palczewski, medioznawca. – Gdybym za wyróżnik dobrego dziennikarstwa uznał dziennikarstwo śledcze, to ono swoje najlepsze lata ma już za sobą. Był to czas na początku tego wieku, mniej więcej do 2008-2010 roku, wtedy redakcje się rozwijały, dziennikarzom dużo płacono, czytelnictwo kwitło. Te trendy uległy usłabieniu, już nie mamy tak silnej prasy, tak dobrego jakościowo, etycznego dziennikarstwa. Przyczyny są polityczne, biznesowe, technologiczne, niemal każdy piszący w internecie uważa się za dziennikarza i uznaje, że nie musi korzystać z profesjonalnych źródeł informacji – dodaje.

Całość debaty : https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2094905,Media-prywatne-i-publiczne-coraz-nizsze-standardy

 

18.04.18

Protest CMWP SDP przeciwko karze finansowej dla red. Pawła Gąsiorskiego z portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraziło stanowczy protest przeciwko orzeczeniu Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział III Karny z 26 lutego 2018 r. zgodnie z którym red. Paweł Gąsiorski, właściciel i redaktor naczelny lokalnych portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl, jest winny naruszenia art. 212 kk§2 i ma zapłacić grzywnę i nawiązkę za rzekome zniesławienie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego urzędniczki w dwóch artykułach zamieszczonych na w/w portalach w 2016 r.

Wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ dziennikarz w spornych publikacjach działał w interesie społecznym, miał bowiem prawo podnosić publicznie kwestie dotyczące zarówno wyjaśnienia statusu zatrudnienia córki kierowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, jak i oceny programów emitowanych w TVP 3 Katowice na temat gminy Konopiska z osobistym udziałem wójta tej gminy. (…) Poza wyjątkowo dotkliwą dla dziennikarza lokalnych mediów sumą odszkodowania, jaką ma zapłacić autor spornych tekstów (łącznie jest to ponad 8 tysięcy zł), orzeczenie to zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim są zarzuty nepotyzmu, czy prywatnego wykorzystywania funduszy publicznych przez osoby pełniące ważne funkcje w społeczności lokalnej, jest więc wyjątkowo bulwersujące. Traktowanie dziennikarzy w taki sposób prowadzi do uruchomienia i upowszechnienia w pracy dziennikarskiej mechanizmu autocenzury, czyli samoograniczania się także innych dziennikarzy i nie podejmowania przez nich trudnych i kontrowersyjnych problemów społecznych, co w oczywisty sposób niszczy zasadę wolnego słowa i prowadzi do ograniczenia swobód obywatelskich(…) CMWP stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w niniejszej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Pawła Gąsiorskiego od postawionego mu zarzutu. Sprawa czeka na apelację w sądzie wyższej instancji.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-karze-finansowej-dla-red-pawla-gasiorskiego-z-portali-gminablachownia-pl-i-gminakonopiska-pl/

 

26.04. 18

CMWP SDP w konferencji „Wspólnie o konstytucji na Narodowym”

 

 Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI w. – powiedział prezydent Polski Andrzej Duda na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie 26 kwietnia odbył się kongres „Wspólnie o konstytucji na Narodowym”.  Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP wzięła udział w Kongresie reprezentując na nim SDP.

 

Więcej :  https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-konferencji-wspolnie-o-konstytucji-na-narodowym/

 

 

27.04.18

Sąd Okręgowy w Krakowie uniewinnił Józefa Wieczorka od zarzutu opublikowania nagrania z niejawnej rozprawy na kanale YouTube. Decyzja Sądu odwoławczego zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

 

Sąd odwoławczy (sędzia Urszula Gubernat) uznał, że Józef Wieczorek nie został pouczony o odpowiedzialności karnej za publikowanie z niejawnej rozprawy, dlatego też nie może odpowiadać za to karnie. Uniewinnienie jest prawomocne. W naszej ocenie sąd I instancji popełnił błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść orzeczenia, który polegał na dowolnym przyjęciu, jakoby oskarżony został skutecznie pouczony o wyłączeniu jawności rozprawy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prowadził bowiem do wniosku przeciwnego. Należy przy tym zauważyć, iż żaden organ państwowy (prokuratura ani sąd) nie zażądał usunięcia inkryminowanego materiału z sieci internetowej – czy to bezpośrednio od p. Józefa Wieczorka, czy od administratora platformy YouTube. Podważało to dokonaną przez sąd I instancji kwalifikację czynu jako szkodliwego społecznie.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/jozef-wieczorek-z-krakowa-uniewinniony-decyzja-sadu-odwolawczego-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

 

Kwiecień 2018 – media o nas (wybrane przykłady)

 

 

http://www.tvp.info/36656452/gargas-w-2010-r-dziennikarze-przejeli-czesc-funkcji-panstwa

https://wpolityce.pl/smolensk/388750-sdp-w-poszukiwaniu-prawdy-debata-o-1004-w-relacjach-dziennikarzy-gargas-ekipa-tuska-wiedziala-co-rozgrywa-sie-na-zapleczu-tragedii-wideo

http://niezalezna.pl/221612-g-wierzcholowski-postawilismy-sprawe-jasno-to-najwieksza-tragedia-w-powojennej-historii-polski

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2085197,W-poszukiwaniu-prawdy-Katastrofa-Smolenska-w-relacjach-dziennikarzy-Konferencja-w-siedzibie-SDP

https://www.salon24.pl/u/gotowynawszystko/856314,w-poszukiwaniu-prawdy-katastrofa-smolenska-w-relacjach-dziennikarzy

http://www.solidarni2010.pl/36797-wez-udzial-404-konferencja-w-poszukiwaniu-prawdy-katastrofa-smolenska-w-relacjach-dziennikarzy.html

https://niepoprawni.pl/blog/romuald-kalwa/konferencja-w-poszukiwaniu-prawdy-katastrofa-smolenska-w-relacjach-dziennikarzy

http://sdp.pl/informacje/15249,protest-cmwp-sdp-przeciwko-karze-finansowej-dla-red-pawla-gasiorskiego-z-portali-gminablachowniapl-i-gminakonopiskapl,1524058047

http://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-znieslawianiu-o-tadeusza-rydzyka-przez-politykow-po/

http://sdp.pl/informacje/15233,-protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-znieslawianiu-o-tadeusza-rydzyka-przez-politykow-po,1523472355

https://wp.naszdziennik.pl/2018-04-12/294453,protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-znieslawianiu-o-tadeusza-rydzyka-przez-politykow-po.html

https://www.press.pl/tresc/52637,cmwp-wciaz-popiera-nowelizacje-ustawy-o-ipn

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2085197,W-poszukiwaniu-prawdy-Katastrofa-Smolenska-w-relacjach-dziennikarzy-Konferencja-w-siedzibie-SDP

 

https://blogjw.wordpress.com/2018/04/16/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-w-sprawie-skazania-jozefa-wieczorka-z-krakowa/

https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2094905,Media-prywatne-i-publiczne-coraz-nizsze-standardy

http://www.kuprawdzie.pl/niezlomny-redaktor-jozef-wieczorek/