W maju na Foksal królował oczywiście „Maj na Foksal”, ale mimo to Centrum działało bez zmian i zakłóceń. Współorganizowaliśmy szeroko komentowaną debatę „Cenzura w sieci?” , poparliśmy petycję Ordo Iuris w sprawie obrony wolności słowa w internecie oraz apelowaliśmy o przywrócenie wydawania jednorazowych przepustek do Sejmu dla wszystkich dziennikarzy (już są z powrotem). Najbardziej kontrowersyjną sprawą okazała się jednak sprawa rzekomej śmierci rosyjskiego dziennikarza A. Babczenki w Kijowie. Po szokujących informacjach o jego zabójstwie zdążyliśmy je potwierdzić na Ukrainie i wydać specjalne oświadczenie w tej sprawie. Nabraliśmy się, jak chyba cały świat, na działania służb specjalnych. Jeśli one uratowały życie człowieka – to oczywiście dobrze się stało, ale takiego działania nie należy akceptować. Z szacunku dla naszych odbiorców i dla nas samych.

Działalność bieżąca maj 2018  – wybrane sprawy

7.05.18

Udział Jolanty Hajdasz w „Debacie Jedynki”  w pr. I Polskiego Radia na temat cenzury w mediach społecznościowych zapowiadającej konferencję „Cenzura w sieci?” w ramach  cyklu imprez SDP pt. „Maj na Foksal”.

– Na stronie Facebooka można przeczytać, że portal ten usuwa 66 tys. materiałów tygodniowo ze względu o oskarżenia o tzw. mowę nienawiści – zwrócił uwagę w audycji “Debata Jedynki” Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Według niego, wiele z tych usuniętych wpisów to “przypadki zdecydowanie wiążące się z prawicą, z konserwatyzmem, z chrześcijaństwem”. Jolanta Hajdasz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oznajmiła, że coraz częściej słyszy się o przypadkach osób, którym FB zablokował konto. Jej zdaniem portal zachowuje się jak regulator. – Mamy już do czynienia z jakimś rodzajem cenzury w Sieci. Kluczowe pytanie jest takie: kto jest dziś cenzorem? Kto trzyma nożyczki? Czyje racje chroni? – podkreśliła. Debatę prowadził red. Witold Gadowski, dziennikarz , wiceprezes SDP

Całość : https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2114880,Wolnosc-slowa-w-mediach-spolecznosciowych

8.05.18

Cenzura w sieci? Debata z udziałem dziennikarzy, prawników i Google w Domu Dziennikarza na Foksal

Usuwanie stron i profili, często patriotycznych i chrześcijańskich, banowanie użytkowników za dodawanie niepopularnych komentarzy, blokowanie możliwości zarabiania na reklamach w sieci i brak reguł, naruszenie których skutkuje działaniami takimi jak te opisane powyżej – to rzeczywistość, z którą użytkownicy mediów społecznościowych stykają się coraz częściej. Uczestnicy debaty „Cenzura w sieci ?”, jaka odbyła się 8 maja 2018 r. w Domu Dziennikarza SDP w Warszawie, zgodnie nazywali te działania współczesną cenzurą, która ogranicza wolność wypowiedzi i swobodę dostępu do informacji. W debacie wzięli udział Krzysztof Skowroński i Witold Gadowski ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Marcin Olender, Public Policy Manager Europy Środkowo – Wschodniej firmy Google, Marcin Rola, redaktor naczelny internetowej telewizji wrealu24.pl oraz Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cenzura-w-sieci-debata-z-udzialem-dziennikarzy-prawnikow-i-google/

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, relacja video z niej na youtube miała ponad 30 tysięcy wyświetleń . W sieci ukazało się kilkanaście relacji dziennikarskich i dziesiątki tysięcy komentarzy internautów odnoszących się do poruszanych przez prelegentów zagadnień. Cieszymy się z tego zainteresowania i obiecujemy, że temat będzie przez nas kontynuowany.

Echa medialne (opis):https://cmwp.sdp.pl/ogromne-zainteresowanie-dziennikarzy-i-internautow-tysiace-wejsc-na-transmisje-i-relacje-video-z-konferencji-cenzura-w-sieci-echa-prasowe-debaty-8-05-2018-jednym-z-jej-organizat/

10.05.18

Wywiad  Jolanty Hajdasz (cykl „Kluczowy temat”  dla Radia Poznań (Polskie Radio )

Wielkie portale społecznościowe coraz częściej stosują cenzurę w internecie – ostrzega Centrum Monitoringu Wolności Prasy – to lid streszczenia tego wywiadu na stronie internetowej  Radia Poznań. Jolanta Hajdasz mówiła, że w polskim prawie nie ma obecnie zapisów pozwalających internautom odwołać się od decyzji o kasowaniu ich postów, komentarzy czy całych profili internetowych. – 26 kwietnia wszedł w życie nowy regulamin Facebooka, do 25 maja mamy czas żeby go zaakceptować. Zupełnie nie wiemy, że akceptujemy coś, co oznacza np. wykluczenie stosowania niektórych słów i też nie do końca wiemy jakich – zauważyła Hajdasz.

Całość : http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/jolanta-hajdasz-facebook-stosuje-cenzure

14.05.18

Protest przeciwko zatrzymaniu red. Wojciecha Sumlińskiego w Londynie

CMWP SDP protestowało przeciwko bezpodstawnemu zatrzymaniu polskiego dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego przez służbę graniczną na lotnisku London-Luton 11 maja 2018. Dziennikarz przyleciał do Londynu na promocję swojej najnowszej książki “To tylko mafia”. Został zatrzymany na lotnisku i był przesłuchiwany przez policję oraz służby graniczne. W upokarzający sposób był wypytywany o cel pobytu w Wielkiej Brytanii, kontakty i miejsca prelekcji. Pytano także o rzekomo ekstremistyczne poglądy dziennikarza, m.in. o rasizm i antysemityzm. Dopiero po kilku godzinach przesłuchania i interwencji konsula RP, dziennikarz został wypuszczony.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/protest-przeciwko-zatrzymaniu-red-wojciecha-sumlinskiego-w-londyni/

15.05.18

Poparcie CMWP SDP dla Ordo Iuris w sprawie obrony wolności słowa w internecie

CMWP SDP  wsparło akcję Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na rzecz podjęcia działań prawnych w celu ograniczenia samowoli internetowych monopolistów w specjalnym oświadczeniu.  W naszej ocenie wiele przesłanek wskazuje na to, iż w dzisiejszych czasach największe z nich prowadzą ideologiczną cenzurę, która jest sprzeczna z polskim prawem, a nawet z ich publicznie dostępnymi regulaminami. Zarówno CMWP SDP, jak i Ordo Iuris rejestruje coraz częściej przypadki usuwania treści patriotycznych, konserwatywnych i chrześcijańskich z portali społecznościowych bez ostrzeżenia i bez realnej możliwości odwołania się przez ich autorów. Właściciele tych portali w ten sposób bezkarnie łamią przepisy o ochronie konsumentów oraz naruszają prawne gwarancje wolności słowa. Dlatego CMWP SDP stoi na stanowisku, iż należy wprowadzić zmiany w polskich przepisach prawa, tak by usuwanie treści z portali społecznościowych mogło następować tylko w ściśle określonych przypadkach, oraz by Polacy mieli jasną ścieżkę odwoławczą w sporach z internetowymi koncernami, tak by mieli możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądami w naszym kraju, co w świetle obecnych przepisów jest w praktyce niemożliwe.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/poparcie-cmwp-sdp-dla-petycji-ordo-iuris-w-sprawie-ograniczenia-cenzury-w-sieci/

16.05.18

Apel  CMWP SDP o przywrócenie wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu dla wszystkich dziennikarzy

CMWP SDP  z uwagą obserwowało zmiany organizacyjne dotyczące wstępu na teren Sejmu dla dziennikarzy poprzez wstrzymanie wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu. W sytuacji, gdy ograniczenia te miały – wg zapewnień  Kancelarii Sejmu – charakter tymczasowy i wyjątkowy ze względu na trwający protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  – CMWP SDP nie widziało  w tym działaniu naruszenia zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do społecznie pożądanej krytyki, ani naruszenia prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Niemniej jednak zaapelowaliśmy w tym oświadczeniu o jak najszybsze przywrócenie możliwości uzyskiwania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu wszystkim dziennikarzom i osobom pracującym w środkach społecznego  i podkreśliliśmy, że w/opisana sytuacja może być akceptowana jedynie na zasadzie wyjątku i jako taka powinna trwać jak najkrócej.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-przywrocenie-wydawania-jednorazowych-kart-wstepu-do-sejmu-dla-wszystkich-dziennikarzy/

22.05.18       

Udział CMWP SDP w konferencji „Reklamowe wykluczenie? Kontrowersje wokół kształtu grupy komercyjnej w badaniach telemetrycznych”.

Grupa komercyjna 16 – 49 to kosztowny anachronizm –  taki jest najważniejszy wniosek z dyskusji, jaka odbyła się 22 maja w Centrum Prasowym Foksal. Jej organizatorem był Instytut Staszica. CMWP SDP   reprezentowała na tej konferencji Agnieszka Kaczorowska. Paneliści byli zgodni co do tego, że utrzymywanie grupy komercyjnej w badaniach telemetrycznych w obecnym kształcie jest anachronizmem i ma niewiele wspólnego z realiami i potrzebami rynku reklamowego w Polsce. W dyskusji na ten temat uczestniczyli m.in. dr Marek Palczewski – medioznawca, Prezes Instytutu Staszica, Jędrzej Góralski – CS Director Nielsen Audience Measurement, Marcin Klepacki – Biuro Strategii i Projektów TVP, Tomasz Wróblewski – Prezes Warsaw Enterprise Institute oraz dr Andrzej Garapich – reprezentujący Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Nasza relacja : https://cmwp.sdp.pl/kosztowny-anachronizm-dyskusja-o-tzw-grupie-komercyjnej-w-badaniach-ogladalnosci-telewizyjnej/

25.05.18

Stanowisko CMWP SDP w sprawie zarzutów o znieważeniu narodu polskiego przez Antoniego Szpaka

CMWP SDP wyraziło zaniepokojenie zarzutami postawionymi przez Prokuraturę Łódzką satyrykowi Antoniemu Szpakowi i zaapelowało o odstąpienie od wymierzenia mu kary .

W opublikowanym 17 grudnia 2017 r. w tygodniku „Angora” felietonie satyryk krytykując obecność najważniejszych urzędników państwowych na urodzinach Radia Maryja stwierdził, że „jedynie w durnym, kołtuńskim kraju może dojść do takiej paranoi”. Zdaniem prokuratury satyryk naruszył przez to artykuł 133 kodeksu karnego mówiący o znieważeniu narodu polskiego. Nie oceniając zasadności użytych przez satyryka sformułowań, ani jakości jego publicystyki CMWP SDP stwierdziło, iż zastosowane w tym przypadku przez organy ścigania środki są nieadekwatne do popełnionego czynu. Publikując na łamach prasy felietony satyryk, jak każdy dziennikarz, ma prawo przedstawiać – nawet skrajnie złośliwie – swój osobisty punkt widzenia.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-zarzutow-o-zniewazeniu-narodu-polskiego-przez-antoniego-szpaka

29.05.18

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko aresztowaniu Tommy’ego Robinsona

CMWP SDP protestowało przeciwko aresztowaniu 25 maja b.r. w Leeds dziennikarza i działacza społecznego Stephena Christophera Yaxleya, publikującego pod pseudonimem Tommy Robinson. Filmował on proces gangu muzułmańskich gwałcicieli dla kanadyjskiego portalu „The Rebel Media” i został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję, choć był jedynym człowiekiem obecnym z kamerą przed budynkiem sądu. Tommy Robinson został w trybie przyspieszonym skazany na 13 miesięcy więzienia, a dodatkowo został wydany nakaz sądowy o wstrzymaniu publikacji informacji o nim (gag order), stąd brak informacji o tym zdarzeniu w powszechnie dostępnych środkach społecznego komunikowania. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziennikarza ze względu na wrogość muzułmańskich osadzonych w brytyjskich więzieniach w stosunku do niego.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-aresztowaniu-tommyego-robinsona/

30.05.18

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie śmierci Arkadija Babczenko

CMWP SDP wyraziło głęboki smutek i oburzenie z powodu zabójstwa rosyjskiego dziennikarza, korespondenta wojennego, Arkadija Babczenko, który 29 maja 2018 r. został zabity strzałami w plecy przed swoim mieszkaniem w Kijowie. Wg miejscowej policji najbardziej prawdopodobną przyczyną zabójstwa dziennikarza jest jego działalność zawodowa. Arkadij Babczenko opuścił Rosję ze względu na groźby, które otrzymywał w związku z krytyką osób sprawujących władzę w tym kraju. CMWP SDP zaapelowało do władz Ukrainy o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa, które dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci Arkadija Babczenko oraz do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o wsparcie wszelkich działań prowadzących do ujawnienia prawdy o tym zabójstwie i oraz zapobiegnie takim tragediom  w przyszłości.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-cmwp-sdp-w-sprawie-smierci-arkadija-babczenko/

31.05. 18

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie akcji służby bezpieczeństwa Ukrainy dot. A. Babczenki i apel o niewykorzystywanie prasy i dziennikarzy w działaniach służb specjalnych jakichkolwiek państw

CMWP SDP jednoznacznie oświadczyło, iż nie współpracowało w najmniejszym nawet stopniu z wykonawcami akcji służby bezpieczeństwa Ukrainy dotyczącej dziennikarza Arkadija Babczenki. Nasze stanowisko w sprawie jego rzekomej śmierci było jedynie reakcją na powszechnie publikowane informacje na ten temat, a ich źródłem była policja na Ukrainie. Informacje te zostały także potwierdzone przez współpracujących z CMWP SDP dziennikarzy z Ukrainy. Wszystkich, których mimowolnie wprowadziliśmy przez to w błąd przeprosiliśmy.

Publikacja : https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-cmwp-sdp-w-sprawie-akcji-sluz-bezpieczenstwa-ukrainy-dot-a-babczenki

Media o nas  i  naszych stanowiskach :

https://www.pch24.pl/dlaczego-cenzura-w-sieci–debata-z-udzialem-dziennikarz
y–prawnikow-i-google,60129,i.html

https://www.youtube.com/watch?v=14mwjSGnWCk

https://www.youtube.com/watch?v=7A-8z-V_Vpg&t=298s

http://www.ordoiuris.pl/cenzura-w-sieci

https://www.press.pl/tresc/53218,na-konferencji-sdp-i-ordo-luris-narzekano-n
a-cenzurowanie-w-sieci-tresci-patriotycznych

http://solidarni2010.pl/36989-cenzura-w-sieci-pierwsza-w-polsce-debata-o-wol
nosci-w-internecie-prowadzenie-witold-gadowski.html?PHPSESSID=162fd2accbfc51
efd2e8afde500aa628

http://politykapolska.eu/2018/05/10/cenzura-w-sieci-relacja-z-debaty-wideo/

https://www.magnapolonia.org/cenzura-w-sieci-debata-na-foksal-w-gadowski-m-r
ola-j-hajdasz-t-zych-m-olender-dyskusja/

https://www.dlapolski.pl/cenzura-w-sieci-debata-na-foksal

https://twitter.com/MarcinRola89

https://www.cda.pl/video/show/cenzura_w_sieci/p1

http://sdp.pl/galeria/109

https://niss.org.pl/cenzura-w-sieci/

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sdp-nie-ma-nic-przeciwko-ograniczaniu-
przyznawania-przepustek-dziennikarzom-do-sejmu

http://www.rp.pl/Media/180529953-Ograniczenie-dla-dziennikarzy-w-Sejmie-nie-
budzi-obaw-SDP.html

https://www.press.pl/tresc/53345,sdrp-protestuje-przeciwko-ograniczaniu-dzie
nnikarzom-wstepu-do-sejmu

http://sdp.pl/informacje/15378,cmwp-sdp-przywrocic-wydawanie-jednorazowych-kart-wstepu-do-sejmu-dla-wszystkich-dziennikarzy,1528287156

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dziennikarze-w-sejmie-sdp-apeluje-o-przywrocenie-jednorazowych-kart-wstepu-cis-wydajemy-je-od-tygodnia

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sdp-o-upozorowaniu-smierci-babczenki-s
wiadome-wprowadzenie-w-blad-opinii-publicznej-nieetyczne

https://www.press.pl/tresc/53456,na-prowokacje-sbu-nabral-sie-caly-swiat_-na
jwazniejsze_-ze-babczenko-zyje

http://toptwitter.com/pl/Babczenki

https://www.press.pl/tresc/53427,cmwp-sdp-chce-by-prokuratura-wycofala-zarzu
ty-wobec-felietonisty-_angory_

http://sdrp.katowice.pl/2018/05/28/cmwp-sdp-chce-by-prokuratura-wycofala-zar
zuty-wobec-felietonisty-angory/

http://sdp.pl/analizy/15349,szpak-do-klatki-czyli-proba-sil,1527636637

http://sdp.pl/opinie/15325,protestuje,1526842700

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/felietonista-angory-antoni-szpak-oskar
zony-o-obrazenie-narodu-polskiego-cmwp-sdp-apeluje-o-cofniecie-zarzutow

https://www.pch24.pl/dlaczego-cenzura-w-sieci–debata-z-udzialem-dziennikarzy–prawnikow-i-google,60129,i.html

https://www.press.pl/tresc/53218,na-konferencji-sdp-i-ordo-luris-narzekano-na-cenzurowanie-w-sieci-tresci-patriotycznych

https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2114880,Wolnosc-slowa-w-mediach-spolecznosciowych

https://www.tvp.info/37554001/cejrowski-o-aresztowaniu-tommyego-robinsona-moim-zdaniem-to-jest-morderstwo-sadowe