Podsumowując naszą działalność w sierpniu pragnę zwrócić uwagę na dwa wydarzenia, oba dotyczą telewizji publicznych, pierwsze – publicznego nadawcy naszych sąsiadów z zachodu czyli niemieckiej ZDF, drugie – naszej polskiej TVP. Chronologicznie pierwsze było wydarzenie z Niemiec. Jest nim skandaliczne i smutne w swojej wymowie orzeczenie Sądu w Karlsruhe, zgodnie z którym niemiecka telewizja publiczna nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady” w sposób zauważalny dla jej odbiorców, a on sam ma ponieść wysokie koszty procesu sądowego, w którym zapadł ten oburzający wyrok. Druga sprawa to wygrana byłych pracowników TVP SA przeniesionych do agencji pracy tymczasowej właśnie z byłym pracodawcą. Szczegóły tych spraw opisane są poniżej ( w skrócie) i na naszej stronie internetowej (całość) ale łączy je jedno – w obu CMWP SDP stoi po stronie osób skrzywdzonych przez media, w tym wypadku przez potentatów medialnych, jakimi są obie telewizje publiczne. Trudno akceptować ich postępowanie wiedząc , jak wielkimi sumami dysponują i w jaki sposób potraktowały osoby od siebie słabsze (ZDF) i zależne (TVP).

 

Działalność bieżąca sierpień 2018 – wybrane sprawy

 

7.08.18

Oświadczenie w sprawie zabójstwa w Republice Środkowoafrykańskiej dziennikarzy z Rosji

W dniu pogrzebu trzech rosyjskich dziennikarzy, którzy zostali zamordowani w Republice Środkowoafrykańskiej, CMWP SDP opublikowało stanowisko wspierające apel międzynarodowych organizacji dziennikarskich o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności ich tragicznej śmierci oraz doprowadzenie do odnalezienia i osądzenia sprawców i osób odpowiedzialnych za to morderstwo. Zamordowani to wieloletni korespondent wojenny Orhan Dżemal, jeden z najbardziej znanych dokumentalistów w Rosji, reżyser Aleksandr Rastorgujew i operator Kiriłł Radczenko. Zostali oni zamordowani 30 lipca 2018 r. przez nieznanych sprawców w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie mieli nagrywać film o działaniach rosyjskiej firmy najemniczej.

 

Całość oświadczenia : https://cmwp.sdp.pl/oswiadczenie-w-sprawie-zabojstwa-w-republice-srodkowoafrykanskiej-dziennikarzy-z-rosji/

 

8.08.18

Wsparcie CMWP SDP dla red. nacz. portalu Nadarzyn.tv

 

8 sierpnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie Gminy Nadarzyn, która wystąpiła przeciwko p. Wiktorowi Majewskiemu z Nadarzyna, redaktorowi naczelnemu portalowi Nadarzyn.TV, o opublikowanie sprostowania. CMWP SDP jest obserwatorem tej sprawy. Na stronie opublikowaliśmy relację z rozprawy.

 

relacja z rozprawy : https://cmwp.sdp.pl/relacja-z-rozprawy-gmina-nadarzyn-przeciwko-wiktorowi-majewskiemu-redaktorowi-naczelnemu-portalu-nadarzyn-tv-cmwp-sdp-jest-obserwatorem-tej-sprawy/

 

10.08.18

Informacja o zwolnieniu z aresztu w Wielkiej Brytanii dziennikarza obywatelskiego T. Robinsona, znanego w Polsce m.in. z relacji z Marszy Niepodległości. CMWP SDP protestowało przeciwko jego aresztowaniu, sąd w Londynie przyznał, iż jego oskarżenie miało wady prawne.

 

Znany w Polsce m.in. z relacjonowania Marszy Niepodległości Stephen Christopher Yaxley, publikujący w Internecie pod pseudonimem Tommy Robinson został aresztowany w maju b.r. po wyjściu z sądu w Leeds w północnej Anglii, gdzie filmował proces gangu muzułmańskich gwałcicieli z zamiarem poinformowania o nim opinii publicznej. Został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję i został w trybie przyspieszonym skazany na 13 miesięcy więzienia. 1 sierpnia, po ponad dwóch miesiącach pobytu w więzieniu został zwolniony za kaucją. Uzasadniając decyzję o zwolnieniu z aresztu Tommy’ego Robinsona sędziowie w Londynie uznali, iż proces, w którym skazano aktywistę, był przeprowadzony z uchybieniami i będzie przeprowadzony ponownie.

 

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/tommy-robinson-zwolniony-z-aresztu-sad-w-londynie-przyznal-iz-jego-oskarzenie-mialo-wady-prawne/

 

13.08. 18

Poparcie przez CMWP SDP wniosku red. Daniela Stołowskiego o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego

 

W związku ze złożonym do Prokuratora Generalnego wnioskiem red. Daniela Stołowskiego z Przemyśla o złożenie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu skazującego dziennikarza z art. 212 CMWP SDP przekazało swoje stanowisko, iż wniosek red. Stołowskiego jest uzasadniony. CMWP poparło tym samym wniosek złożony przez red. Stołowskiego i wniosło o jego uwzględnienie.

 

Całość stanowiska : https://cmwp.sdp.pl/poparcie-cmwp-sdp-ws-skargi-nadzwyczajnej-red-daniela-stolowskiego-z-przemysla-skazanego-za-publikacje-z-art-212-kk/

 

18.08.18

Wsparcie CMWP SDP dla red. Wiktora Majewskiego, redaktora naczelnego portalu Nadarzyn TV w rozprawie z władzami gminy Nadarzyn

 

W związku z pozwem z dnia 5 lipca 2018 r. wniesionym przeciwko Wiktorowi Majewskiemu – redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV zawierającym żądanie sprostowania informacji podanych w artykule p.t. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy Nadarzyn” zamieszczonym w portalu Nadarzyn.TV w dniu 10 maja 2018 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działając jako amicus curiae w tym procesie zwróciło uwagę, iż red. W. Majewski jako redaktor naczelny oraz wydawca stał się podmiotem licznych żądań i postępowań zainicjowanych przez władze. W naszej ocenie całościowa analiza tych spraw prowadzi do wniosku, że przynajmniej niektóre z nich mogą stanowić tzw. SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), tj. postępowań lub roszczeń, które pod pozorem legalnego środka procesowego mogą w istocie zmierzać do stłumienia wolności słowa. CMWP SDP stoi na stanowisku, iż  w niniejszej sprawie, jak i w innych toczących się przeciwko red. Majewskiemu postępowaniach dotyczących jego publikacji prasowych, występuje istotne zagrożenie naruszenia praw obywatelskich w zakresie wolności prasy i swobody wyrażania opinii.

 

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-wiktora-majewskiego-redaktora-naczelnego-portalu-nadarzyn-tv/

Relacja z procesu : https://cmwp.sdp.pl/relacja-z-rozprawy-w-nadarzynie-przeciwko-wiktorowi-majewskiemu-red-nacz-nadarzyn-tv-tym-razem-pozwala-go-spolka-komunalna/

 

23.08.18

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciwko wyrokowi w sprawie b. więźnia obozu koncentracyjnego Auchwitz i telewizji ZDF

 

CMWP SDP wyraziło oburzenie i smutek z powodu wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który oznacza, iż niemiecka telewizja publiczna Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), potentat na rynku mediów w Europie, nie musi przepraszać byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, a on jako wnioskodawca musi dodatkowo zapłacić 4 tysiące euro kosztów sądowych. Postępowanie niemieckiej telewizji publicznej ZDF w tej sprawie budzi zdumienie i oburzenie, gdyż brak właściwej reakcji tej stacji na oczywisty błąd dziennikarski popełniony na jej stronach internetowych w 2013 r. najpierw wprowadził setki tysięcy jej odbiorców w błąd, a potem poprzez manipulacje i wykorzystywanie wszelkiego rodzaju prawniczych wybiegów doprowadził do sytuacji, w której 96-letni były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenach okupowanej przez Niemców Polski musi ponieść dotkliwą karę finansową za to, iż domagał się publikacji prawdy historycznej i przeprosin.

 

Całość stanowiska i opis sprawy : https://cmwp.sdp.pl/protest-%e2%80%a8centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp%e2%80%a8w-sprawie-sadowej-karola-tendery-przeciwko-telewizji-zdf/

 

24.08.18

Wyrok w sprawie red. Wiktora Majewskiego z Nadarzyn.TV. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął korzystne dla niego decyzje, obie zbieżne ze stanowiskiem CMWP SDP.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn (PKN) sp. z o.o. przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV wytoczone mu o opublikowanie sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Krzysztofa Brańskiego, b. prezesa PKN, który to artykuł ukazał się w czerwcu br. na obywatelskim portalu Nadarzyn.TV. Wiktor Majewski jest jego właścicielem i redaktorem naczelnym. Od kilku miesięcy CMWP SDP udziela mu bezpłatnej pomocy prawnej oraz jako amicus curiae jest obserwatorem procesów, jakie po jego publikacjach ujawniających nieprawidłowości w gminie Nadarzyn wytaczają mu władze gminy i zależne od nich podmioty np. spółki komunalne.

 

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/skuteczna-pomoc-cmwp-sdp-dla-red-wiktora-majewskiego-z-nadarzyntv-sad-okregowy-w-warszawie-podjal-korzystne-dla-niego-decyzje-obie-zbiezne-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

29.08.18

Oświadczenie CMWP SDP na temat wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzającego, iż zainicjowany w 2014 r. przez b. prezesa TVP SA Juliusza Brauna outsorsing w TVP był pozorny. Sąd potwierdził stanowisko CMWP SDP.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że TVP pozostaje pracodawcą osób przeniesionych latem 2014 roku do firmy outsoursingowej Leasing-Team. To pierwszy wyrok w cyklu ok. 80 spraw miedzy TVP, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy pięciu z ponad 400 osób, które i w 2014 roku trafiły do Leasing Team, są to głównie dziennikarze, ale także montażyści, graficy i charakteryzatorzy. Stamtąd pracowali na rzecz telewizji, robiąc to samo, co przed outsorcingiem. Oszczędności szacowano na kilka milionów złotych rocznie. CMWP SDP oświadczyło, iż przyjmuje ten wyrok Sądu Okręgowego z zadowoleniem oraz nadzieją, iż on się uprawomocni. SDP od 2015 r. krytykowało publicznie i jednoznacznie to działanie. Pozbawienie możliwości pracy etatowej dla ponad 400 dziennikarzy i twórców w TVP za czasów prezesury p. Juliusza Brauna był wielką krzywdą i niesprawiedliwością dla nich wszystkich. Tzw. outsoursing, który zastosowano, by przeprowadzić tę operację był działaniem fikcyjnym, osoby pozbawione etatów wykonywały często tę samą pracę, co poprzednio, pozbawiono je tylko osłony socjalnej, jaką daje możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. CMWP SDP zwracało na to niezgodne z prawem działanie wielokrotnie poprzez publiczne zajmowanie stanowisk i organizowanie w tej sprawie konferencji.

 

Całość : https://cmwp.sdp.pl/outsorsing-w-tvp-w-2014-byl-pozorny-korzystny-dla-zwalnianych-dziennikarzy-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-w-sprawie-leasing-team-zbiezny-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp-z-2015-r/

 

 

 

 

Media o nas – wybrane publikacje

 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-musi-oddac-zus-miliony-za-wyrzucenie-pracownikow-do-leasing-team-braun-scisla-kontrola-oplacania-skladek

 

http://niezalezna.pl/234498-wielka-niesprawiedliwosc-brauna

 

https://www.salon24.pl/u/gotowynawszystko/891729,stowarzyszenie-dziennikarzy-polskich-o-kapitalizmie-w-telewizji-publicznej

 

https://fakty.interia.pl/polska/news-cmwp-sdp-postepowanie-zdf-ws-tendery-budzi-oburzenie,nId,2622160

 

http://sdp.pl/informacje/15615,outsorsing-w-tvp-byl-pozorny-korzystny-dla-zwalnianych-dziennikarzy-wyrok-sadu-w-sprawie-leasing-team-zbiezny-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp,1535624678

http://sdp.pl/informacje/15594,protest-cmwp-sdp-przeciwko-wyrokowi-w-sprawie-b-wieznia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz-i-telewizji-zdf,1535021463

 

http://sdp.pl/informacje/15566,tommy-robinson-odzyskal-wolnosc,1533906080

 

http://sdrp.katowice.pl/2018/08/23/cmwp-sdp-nie-zgadza-sie-ze-zdf-nie-musi-przepraszac-za-polskie-obozy/

 

https://www.press.pl/tresc/54338,cmwp-sdp-nie-zgadza-sie_-ze-zdf-nie-musi-przepraszac-za—-polskie-obozy—

 

http://www.nadarzyn.tv/pl/sekcja/informacje/czytaj/6466-centrum_monitoringu_wolnosci_prasy_w_obronie_naszego_portalu.html

 

http://serwis21.blogspot.com/2018/08/protest-cmwp-sdp-przeciwko-wyrokowi.html

 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/postepowanie-stacji-zdf-ws-karola-tendery-budzi-oburzenie,33296.html

 

http://sdp.pl/informacje/15560,cmwp-sdp-solidaryzuje-sie-z-apelem-o-wyjasnienie-smierci-rosyjskich-dziennikarzy-,1533731115

https://romualdkalwa.neon24.pl/post/145278,sdp-o-kapitalizmie-w-telewizji-publicznej

 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sprawa-karol-tendera-przeciwko-zdf-cmwp-sdp-krytykuje-wyrok-niemieckiego-trybunalu/smbevz0

 

https://www.kurier365.pl/biznes/wypowied%C5%BA-ekspercka/28609-cmwp-sdp-outsourcing-by%C5%82-wielk%C4%85-niesprawiedliwo%C5%9Bci%C4%85-brauna.html

 

http://patrianostra.org.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-wyrokowi-w-sprawie-b-wieznia-obozu-koncentracyjnego-auschwitz-i-telewizji-zdf/

 

https://www.msn.com/pl-pl/finanse/firmy/sdp-zadowolone-z-wyroku-ws-outsourcingu-w-tvp/ar-BBMDSFL