Koleżanki i Koledzy!

To był bardzo pracowity miesiąc dla CMWP SDP. Świadczy o tym liczba i jakość spraw, którymi przyszło się nam zajmować. Ale w sumie to nic dziwnego, przecież to był miesiąc wyborów parlamentarnych, ostrej rywalizacji politycznej, w której dziennikarze zawsze są na pierwszej linii frontu i zawsze komuś się narażą i komuś na pewno nie będą się podobać ich komentarze, informacje, sprawy, na które chcą zwrócić uwagę opinii publicznej.  Cieszę się bardzo, że w CMWP SDP udało nam się spotkać z przedstawicielami OBWE będącymi obserwatorami tych wyborów. Może w swoim raporcie (ma być gotowy w połowie grudnia) wezmą pod uwagę choć kilka naszych argumentów uzasadniających to, iż wybory w Polsce naprawdę są w pełni demokratyczne i suwerenne, a media przy wszystkich ich mankamentach i wadach, w sumie spełniają swoją rolę – zarówno kontrolują polityków, jak i dostarczają o nich informacji.

I jeszcze jedno. Niepokoić nas wszystkich  powinna liczba spraw przeciwko dziennikarzom wytaczanym z art. 212 kk. To naprawdę nie jest martwy przepis. Nie ma chyba tygodnia, by nie była potrzebna nasza interwencja w kolejnej sprawie tego typu, a przecież trafiają do nas tylko niektóre z nich i tylko o niektórych mówimy i piszemy publicznie. W  tej dziedzinie na pewno czas na zmianę. Dobrą zmianę. Likwidację 212 kk.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W PAŹDZIERNIKU 2019 R.

 

4 października 2019

Dalszy ciąg procesu w zw. z porwaniem i zabójstwem dziennikarza Jarosława Ziętary

 O porwanie i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary oskarża się byłych ochroniarzy firmy Elektromis Mirosława R. i Dariusza L. Oskarżeni nie przyznają się do winy. CMWP SDP jest obserwatorem procesu, reprezentuje je red. Aleksandra Tabaczyńska. Na rozprawie 3 października br. zeznawał m.in. Jarosław D., który powiedział, iż jako były prokurator, podejmując decyzję o rozpoczęciu pracy w Elektromisie, rozważałem wersję, że firma prowadzi nielegalną działalność. Potem okazało się, że to były wielkie pomówienia. Przesłuchano także Wiesława P., przedsiębiorcę, który w latach 80-tych współtworzył z Mariuszem Ś. Elektromis; zapewniał sąd, że jego działalnością nigdy nie interesowały się służby, dziennikarze i nigdy mu nie zależało na rozgłosie. Zaprzeczył, by kiedykolwiek prowadził nielegalną działalność. Sąd przesłuchał także Waldemara P., dawnego funkcjonariusza ZOMO, a w l. 90-tych strażnika przemysłowego w Elektromisie. Do jego zadań należało wydawanie przepustek gościom i obchód terenu. Zeznał, że jako wartownik widział kilka razy przyjazd Aleksandra Gawronika do Elektromisu.

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/kolejny-dzien-procesu-w-zw-z-porwaniem-i-zabojstwem-dziennikarza-jaroslawa-zietary/

 

7 października 2019

Wizyta przedstawiciela OBWE w CMWP SDP przed wyborami 2019

Pluralizm mediów, wolność słowa oraz  specyfika polskich warunków pracy dziennikarzy i funkcjonowania mediów były głównymi tematami rozmowy  Egora Tilpunowa, analityka ds. mediów  w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (Office for Democratic Institutions and Human Rights w OSCE/ODIHR) i Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP. W spotkaniu uczestniczyła także Dorota Zielińska, koordynator SDP ds. zagranicznych oraz Marcin Chałupka, asystent Egora Tilpunova.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/wizyta-przedstawiciela-obwe-w-cmwp-sdp-przed-wyborami-2019/

 

 

9 października 2019

Kolejny dziennikarz skazany z 212 kk. Będzie apelacja

9 października w Sądzie Rejonowym w Nisku zapadł wyrok w sprawie z artykułu 212 kk. przeciwko redaktorowi Piotrowi Kani. Sprawa miała charakter niejawny. Na rozprawie stawili się Piotr Kania wraz z prawnikiem oraz trzech oskarżycieli ze swoim pełnomocnikiem. Wyrok to warunkowe umorzenie sprawy na okres dwóch lat, świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz po 840 złotych zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego. Wyrok nie jest prawomocny. Piotr Kania zapowiedział apelację.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/znow-dziennikarz-skazany-z-212-kk-bedzie-apelacja/

 

9 października 2019

CMWP SDP w obronie red. Cezarego Gmyza

CMWP SDP z oburzeniem przyjęło wydany w trybie wyborczym wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zgodnie z którym dziennikarz Cezary Gmyz miał zakaz rozpowszechniania oraz nakaz sprostowania informacji o kandydacie Koalicji Obywatelskiej Krzysztofie Brejzie. W tym postępowaniu Sąd nie uwzględnił żadnego ze zgłoszonych przez dziennikarza wniosków dowodowych, ani przesłuchał żadnego ze wskazanych przez niego świadków. W ocenie CMWP SDP ta decyzja oraz czas i tryb jej podejmowania naruszyły fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ Sąd zmuszał dziennikarza do publicznego sprostowania informacji w sytuacji, gdy uniemożliwiono mu przedstawienie argumentów uzasadniających jego wcześniej opublikowaną opinię na sporny temat, którą zgodnie z wykonywanym przez siebie zawodem przedstawił opinii publicznej. Zgodnie z decyzją Sądu red. Cezary Gmyz powinien także opublikować w/w sprostowanie w ogólnopolskiej telewizji, co jest wyjątkowo dokuczliwą dla każdego dziennikarza dodatkową karą finansową

 Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-cezarego-gmyza/

 

10 października 2019

Apel CMWP SDP do dziennikarzy i internautów o rozwagę i przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej przy relacjonowaniu konferencji prasowej Fundacji Otwarty Dialog z 10 października 2019 r.

CMWP SDP zaapelowało do  dziennikarzy i internautów o rozwagę, rzetelność i nie uleganie emocjom przy relacjonowaniu przyczyn, przebiegu i treści konferencji prasowej Fundacji „Otwarty Dialog” z 10 października 2019 r.

Termin konferencji, jakość przekazywanych informacji jednoznacznie atakujących jedną stronę będącą na finiszu rywalizacji politycznej oraz wcześniejsze kontrowersje wokół działalności organizatora konferencji jaką jest Fundacja „Otwarty Dialog”, sprawiają, iż należy podchodzić do prezentowanych publicznie informacji z ogromnym dystansem i ostrożnością – napisało CMWP SDP.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-do-dziennikarzy-i-internautow-o-rozwage-i-przestrzeganie-zasad-etyki-dziennikarskiej-przy-relacjonowaniu-konferencji-prasowej-fundacji-otwarty-dialog-z-10-pazdziernika-2019-r/

 

15 października 2019

Apel do OBWE o większy obiektywizm w Raporcie na temat przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu

Obserwatorzy OBWE na konferencji prasowej 14 października br. przedstawili wstępne opinie do Raportu dot. przebiegu parlamentarnych wyborów w Polsce. Znalazło się w nich twierdzenie jakoby wybory te zakłócała „narracja nietolerancji” oraz „stronniczość mediów szczególnie publicznych”. Międzynarodowi obserwatorzy OBWE stwierdzili jednoznacznie, iż cyt. obywatele przekraczając próg lokali wyborczych, mieli wiele opcji, lecz ich zdolność dokonania wyboru w oparciu o dostępne informacje była pomniejszona poprzez stronniczość mediów, przede wszystkim nadawcy publicznego oraz że czołowi politycy używali (w kampanii wyborczej – przyp. red.) narracji dyskryminacyjnej, co budzi poważne obawy w społeczeństwie demokratycznym. Z punktu widzenia CMWP SDP są to oceny powierzchowne i krzywdzące, zarówno dla polskich polityków, jak i dziennikarzy, oraz dla mediów funkcjonujących w Polsce, ponieważ przedstawiają wypaczony obraz przebiegu kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu 2019.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-do-obwe-o-obiektywizm-w-raporcie-na-temat-przebiegu-wyborow-do-sejmu-i-senatu/

 

18 października 2019

O pomocy prawnej dla dziennikarzy na konferencji w Brukseli

Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat praktyk związków i organizacji zawodowych w zakresie niedyskryminacji i różnorodności była tematem konferencji zorganizowanej przez Generalna Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. W konferencji brało udział 150 uczestników m.in. przedstawicieli związków zawodowych z różnych państw członkowskich UE, odpowiednich ekspertów w tej dziedzinie, przedstawicieli Komisji Europejskiej i komitetu sterującego. Do udziału w konferencji zostało zaproszone Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jako instytucja prowadząca działania wspierające dziennikarzy (także freelancerów) porównywalne ze związkami zawodowymi. SDP reprezentowała dyr. Jolanta Hajdasz, która w czasie dyskusji w grupie roboczej omówiła doświadczenia CMWP SDP w zakresie udzielania przez Centrum bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/o-pomocy-prawnej-dla-dziennikarzy-na-konferencji-w-brukseli/

 

19 października 2019

Sprawa zabójstwa red. Jarosława Ziętary. Kolejna rozprawa w Poznaniu. CMWP SDP jest obserwatorem tego procesu

Październik to dziesiąty miesiąc procesu, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w związku z porwaniem i zabójstwem w 1992 r. dziennikarza Jarosława Ziętary. Oskarżeni, Mirosława R., pseudonim “Ryba”, i Dariusza L., pseudonim “Lala” to byli ochroniarze holdingu Elektromis. Obu mężczyzn oskarża się o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza, obaj też nie przyznają się do winy. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest obserwatorem tego procesu od lutego br.

Rozprawa odbyła się w czwartek, 17. października. Jako pierwszy stawił się Edward P. 57- letni emerytowany milicjant, a następnie policjant. Świadek zeznał, że w latach 90 zajmował się tak zwaną bandytką. Drugim świadkiem podczas czwartkowej rozprawy był Marian J. z zawodu kierowca mechanik. W latach 90. rzecznik prasowy Elektromisu, a później pełnił kolejne wysokie funkcje w Elektromisie i firmach powiązanych z holdingiem. Podczas rozprawy odczytano protokoły z przesłuchań świadka, które Marian J. potwierdził i uściślił. W protokołach wymieniano liczne nazwiska osób, które świadek znał lub mógł coś o nich powiedzieć. I podobnie z nazwami firm. J. dodał, że osoby i firmy wymieniał prokurator, a nie on z własnej pamięci. Potwierdził też znajomość Aleksandra G. z Mariuszem Ś. szefem i założycielem Elektromisu.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/sprawa-zabojstwa-red-jaroslawa-zietary-kolejna-rozprawa-w-poznaniu-cmwp-sdp-jest-obserwatorem-tego-procesu/

 

23 października 2019

Ringier Axel Springer Polska kontra Witold Gadowski. Wsparcie CMWP SDP kolejnego dziennikarza

23 października br., przed Sądem Okręgowym w Warszawie, odbyła się już kolejna rozprawa wytoczona przez koncern Axel Springer Polska redaktorowi Witoldowi  Gadowskiemu.  Został on pozwany przez kancelarię Kochański, Zięba, która reprezentowała koncern Ringier Axel Springer w momencie, gdy był on własnością kapitału niemieckiego, o to, że rzekomo obraził dobra osobiste tego koncernu mówiąc, iż w przeszłości  pracowali tam naziści. Zarzucono mu, że  Axel Springer Polska istnieje od 2002 roku, więc nie ma takiej możliwości, wobec czego “koncern poczuł się dotknięty”. Poza pełnomocnikami strony pozywającej oraz pozwanego wraz z pełnomocnikiem, w sądowej sali stawiła się liczna publiczność. Rozprawa była nagrywana przez zgromadzone media, sąd jednak nie zgodził się na bezpośrednią transmisję, uzasadniając to tym, że może zdarzyć się nieprzewidziany incydent o charakterze medycznym. Niedługo po rozpoczęciu okazało się, że po raz kolejny już nie dotarł na rozprawę świadek strony pozywającej, usprawiedliwiany przez pełnomocników trudnościami z dojazdem. Sąd zaapelował ponownie o ugodę i odroczył sprawę na czas nieokreślony.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/ringier-axel-springer-polska-kontra-witold-gadowski-wsparcie-cmwp-sdp-dla-polskiego-dziennikarza/

 

24 października 2019

Kolejny apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa

CMWP SDP apeluje po raz kolejny o uwolnienie ukraińskiego dziennikarza Stanisława Asiejewa oraz wzywa do oddalenia oskarżeń przeciwko dziennikarzowi. Został on niesłusznie skazany przez sąd samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej za rzekome szpiegostwo. Ma on spędzić w kolonii karnej 15 lat. W ocenie CMWP SDP jest to skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/kolejny-apel-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-o-uwolnienie-ukrainskiego-dziennikarza-stanislawa-asiejewa/

 

24 października 2019

CMWP SDP obejmuje monitoringiem proces red. Marcina Roli z wRealu24.pl

Red. Marcin Rola został oskarżony o przestępstwo z art. 216 § 2 k.k., które miało polegać na użyciu w mediach słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec uczestniczki protestów w ramach tzw. „czarnego piątku”. Akt oskarżenia wniosła osoba prywatna. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu – II Wydział karny, w/w został skazany z art. 212 § 1 i 2 kk. za przestępstwo pomówienia (sąd w ten sposób zmienił kwalifikację prawną zarzutu oskarżenia). Wymierzono mu karę 3 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne, zobowiązując do zapłaty nawiązki (10 000 zł na rzecz PCK), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobie skarżącej (500 zł), zwrotu kosztów oraz przeproszenia. Od powyższego wyroku pełnomocnicy procesowi  M. Roli wnieśli apelację.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-proces-red-marcina-roli-z-wrealu24-pl/

 

25 października 2019

CMWP SDP w obronie red. Jana Śpiewaka

W ocenie CMWP SDP skazanie przez sąd red. Jana Śpiewaka, stanowi poważne naruszenie jego praw obywatelskich w zakresie wolności słowa. Jan Śpiewak to publicysta i dziennikarz obywatelski, a także zasłużony działacz społeczny i obrońca wyrzucanych ze swoich mieszkań obywateli Warszawy. Stając w obronie słabszych i nierzadko bezbronnych wobec administracyjnych instytucji m.st. Warszawa sprawił, iż tematyka kontrowersyjnej reprywatyzacji w stolicy stała  się znaną opinii publicznej w Polsce, co jest oczywistym działaniem w interesie społecznym. Z niezrozumiałych powodów decyzją Sądu Rejonowego w Warszawie red. Jan Śpiewak ma ponieść za to surowe konsekwencje w postaci skazania w procesie karnym. CMWP SDP nie zgadza się z tą oceną i broni w przesłanym do Sądu odwoławczego stanowisku prawa red. Jana Śpiewaka do swobodnego wyrażania opinii w przestrzeni publicznej, co jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa. Szczególnie bulwersujące jest w tej sprawie to, iż uzasadnienie wyroku jest niejawne, tak jak i niejawny był cały proces.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-jana-spiewaka/

 

28 października 2019

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Dziennikarzy na Jasną Górę. Uczestniczyła w niej reprezentacja CMWP SDP

26 października,  po raz siódmy, odbyła się ogólnopolska pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Uczestniczyło w niej blisko 80 osób, w tym reprezentacja CMWP SDP. Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Dziennikarzom szczególnie potrzebny jest dar odwagi, męstwa i odpowiedzialności za to, co stanowi treść medialnych przekazów podkreślał arcybiskup. Przytoczył również wypowiedziane w 1991 r. w Olsztynie słowa Papieża Polaka, który zauważył, iż zdarza się, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, aby uzasadnić swoje kłamstwa. – Te słowa Jana Pawła II nie tylko powracają, ale one wprost oskarżają nas i podkreślają: nie dajmy się wciągnąć w pułapkę jakiejkolwiek postprawdy i posthumanizmu bez Boga – dodał arcybiskup. Po Mszy św. odbyło się spotkanie dyskusyjne. W imieniu SDP głos zabrała Jolanta Hajdasz wiceprezes Stowarzyszenia, dyrektor CMWP SDP. Pielgrzymka to refleksja nad wyzwaniami przed jakimi każdego dnia stajemy wykonując zawód dziennikarza – powiedziała Jolanta Hajdasz. Znamy sądy 24-godzinne, ale my, dziennikarze, pracujemy już w sądach 24- sekundowych, gdzie publikując w Internecie, na facebooku, twitterze, czy w całodobowej telewizji musimy błyskawicznie wydawać wyroki, o tym czy ktoś lub coś jest godne pochwały, czy wręcz przeciwnie, czy „lubię to”, czy też nie. Coraz bardziej jest więc nam potrzebna refleksja nad kryteriami tych ocen – powiedziała Jolanta Hajdasz.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/vii-ogolnopolska-pielgrzymka-dziennikarzy-na-jasna-gore-uczestniczyla-w-niej-reprezentacja-cmwp-sdp/

 

30 października 2019

Podziękowanie dla CMWP SDP z Ambasady Ukrainy w Polsce za wsparcie dla red. Stanisława Asiejewa

CMWP SDP otrzymało podziękowanie z Ambasady Ukrainy za wsparcie aresztowanego ukraińskiego dziennikarza red. Stanisława Asiejewa wyrażone w publicznym stanowisku 24 października br. W mailu z 25 października 2019 r. podpisanym przez Juliię Borodii, rzecznika prasowego Ambasady Ukrainy w Polsce czytamy m.in.: dziękujemy za Waszą stanowcze publiczne stanowisko w sprawie kolejnego nielegalnego skazania ukraińskiego dziennikarza i więźnia politycznego Stanisława Asiejewa, odzwierciedlone w apelu CMWP SDP. Podtrzymanie uwagi społeczeństwa dla tego tematu, stały monitoring i publiczne potępienie aktów bezczelnego naruszania przez Kreml oraz jego marionetki praw człowieka jest niezwykle ważne i potrzebne. Wysoko cenimy Waszą determinację i wysiłki w tej sprawie. Cieszymy się i dziękujemy, że możemy liczyć na Wasze wsparcie w obronie ludzkich wartości oraz przeciwdziałanie rozmaitym hybrydowym formom agresji rosyjskiej.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/podziekowanie-dla-cmwp-sdp-z-ambasady-ukrainy-w-polsce-za-wsparcie-dla-red-stanislawa-asiejewa/

 

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP