Koleżanki i Koledzy!

 Uwolnienie red. Romana Suszczenki to spektakularny sukces Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Po trzech latach pobytu w więzieniu w Moskwie paryski korespondent ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform został uwolniony, a w Domu Dziennikarza odbyła się konferencja prasowa z udziałem także jego żony i córki, które razem z ambasadorem Ukrainy w Polsce dziękowały nam za apele i protesty w jego sprawie. Tę historię warto zapamiętać i przypominać wtedy, gdy mamy wątpliwości, czy taka praca jak CMWP SDP ma sens, tyle już razy słyszałam, iż lepiej „dać sobie spokój”, bo przecież nikt na te apele nie zwraca uwagi, a my tylko pokazujemy swoją słabość, zajmując się tymi beznadziejnymi sprawami … Ale my będziemy działać nadal, nie chcemy i nie zostawimy nikogo bez wsparcia, kto tylko działał i publikował w dobrej wierze, zgodnie z etyką dziennikarską. Dlatego nadal intensywnie się  zastanawiamy, jak pomóc red. Pawłowi Gąsiorskiemu skazanemu za naprawdę niewielki tekst na portalu o dziwnych zakupach gminy Poraj, czy red. Hannie Szumińskiej oskarżonej i skazanej z 212 kk  za felieton o tym, jak łatwo będąc policjantem wyjechać na wymianę zagraniczną … ze strażakami i jak pomóc innym dziennikarzom ciąganym po sądach. Szczególnie ważne jest to dla tzw. prawej strony, bo o dziennikarzach nie podobających się liberalnym mediom nie napisze żaden portal piszący o mediach. A sądy skazują tych dziennikarzy na „grzywny”, „nawiązki” i „zwrot kosztów procesu” bardzo często.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W LISTOPADZIE 2019 R.

 5 listopada 2019

CMWP w obronie red. Józefa Wieczorka – ciąg dalszy procesu

CMWP od kilku lat jest zaangażowane w proces red. Józefa Wieczorka, oskarżanego o to, że upublicznił materiał video z procesu, który toczył się z wyłączeniem jawności. Pan Wieczorek, na co wskazywało i wskazuje CMWP, nie został prawidłowo poinformowany o tym wyłączeniu. CMWP towarzyszyło p. Wieczorkowi w kolejnych rozprawach, które toczą się przed krakowskimi sądami różnych instancji.  Obecnie jest to powrót sprawy do Sądu Okręgowego  po kasacji Sądu Najwyższego. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP niezmiennie stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w tej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Józefa Wieczorka od postawionego mu zarzutu. Stanowisko nasze zostało przesłane do Sądu pismem z dnia 28 października 2019 r.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-po-raz-kolejny-w-obronie-red-jozefa-wieczorka-z-krakowa/

 

9 listopada 2019

Odroczenie sprawy red. Józefa Wieczorka na czas nieokreślony

6 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Krakowie (Wydział IV Karny Odwoławczy) odbyła się rozprawa apelacyjna od wyroku Sądu Rejonowego, w której oskarżonym jest red. Józef Wieczorek, niezależny publicysta i bloger. Po rozpoczęciu rozprawy przewodnicząca składu sędziowskiego wyraziła zgodę na dokumentowanie rozprawy przez publiczność. Zanotowała obecność m.in. obserwatora ze strony CMWP SDP, którym jest Agnieszka Kaczorowska. Sędzia ogłosiła odroczenie rozprawy na czas nieokreślony, motywując to małą ilością czasu na zapoznanie się z dokumentacją oraz z uwagi na nowe procedury w sądzie.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/odroczenie-sprawy-red-jozefa-wieczorka-na-czas-nieokreslony-w-sadzie-okregowym-w-krakowie/#iLightbox[gallery4886]/1

 

12 listopada 2019

Gmina Sopot kontra TVP3 Gdańsk

8 listopada 2019 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, kolejna już rozprawa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej-Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz przeciwko red. Jakubowi Świderskiemu, dziennikarzowi TVP3 Gdańsk. Osoby te zostały pozwane przez Gminę Miasta Sopot. Przedmiotem sporu były wyemitowane w TVP3 Gdańsk materiały informacyjne, autorstwa Jakuba Świderskiego, ukazujące etapy renowacji i zagospodarowywania dworca kolejowego w Sopocie wraz z terenami do niego przyległymi. W październiku 2019 r. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela. CMWP SDP reprezentuje na tej rozprawie red. Maria Giedz.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/gmina-sopot-kontra-tvp3-gdansk/

 

13 listopada 2019

Apel CMWP SDP do Polskiego Radia o przywrócenie współpracy z red. Łukaszem Warzechą

CMWP SDP wyraziło ogromne zaniepokojenie z powodu zerwania współpracy przez Polskie Radio24 z red. Łukaszem Warzechą, doświadczonym i wyrazistym publicystą, stałym komentatorem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (na portalu sdp.pl) i apeluje do kierownictwa Polskiego Radia S.A. o przywrócenie współpracy z dziennikarzem.  W dniu 12 listopada b.r. w rozmowie telefonicznej red. nacz. PR24 Joanna Turek poinformowała red. Łukasza Warzechę o zdjęciu z anteny jego autorskiego programu “Wróżenie z Faktów” bez wyjaśnienia przyczyn tak radykalnego ruchu, jakim jest zawsze usunięcie z anteny programów konkretnego autora.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-do-polskiego-radia-o-przywrocenie-wspolpracy-z-red-lukaszem-warzecha/

 

13 listopada 2019

I znów dziennikarz oskarżony z art. 212 kk.

Red. G. Kosiński został oskarżony za opublikowanie 27.07.2018 r. na stronie internetowej http://czarna-owieczka.pl tekstu: „Poseł za publiczne pieniądze urządził sobie wycieczkę i prowadził rozmowy na tematy o których nie ma bladego pojęcia. Ciężko uwierzyć, że osoba z tak niskim kapitałem intelektualnym i kulturowym jest w stanie na takim spotkaniu powiedzieć coś interesującego. Kolejny raz chodziło o zapchanie Facebooka fotami, które mogą stworzyć mylne wrażenia, że poseł jest osobą obytą i światową. A w rzeczywistości słoma z butów jest widziana na kilometr.” W swoich wyjaśnieniach powołał się na francuskiego socjologa Pierre Bourdieu’a, który stworzył definicję kapitału kulturowego i na nią się powołał. Wyjaśnił, że ta definicja obejmuje 3 elementy: 1) znajomość form kultury, kulturę osobistą i obyczaj, 2) wykształcenie nabyte w prestiżowej uczelni oraz posiadanie prestiżowych nagród, 3) posiadanie licznych dóbr kultury. Zdaniem oskarżonego Poseł nie spełnia tych warunków, a „…słoma z butów jest widziana na kilometr”.  Wyjaśnił, że jest to metafora artystyczna. Logo „Czarna Owieczka” świadczy o opiniotwórczym charakterze czasopisma. Inne artykuły były w podobnym tonie i zawierały elementy artystycznej oceny.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-przeciwko-dziennikarzowi-oskarzonemu-z-art-212-%c2%a7-2-kk/

 

15 listopada 2019

Wygrana we Wrocławiu! Sąd Apelacyjny oddalił powództwo przeciwko dziennikarzom z Opola oskarżonym z art. 212 kk! Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Dziennikarze W. Sobierajski i T. Kwiatek opisali na niezależnym portalu ngo.pl działalność Instytutu Badań Marki sp. z o.o, polegającą na wykonywaniu fikcyjnych szkoleń  z zakresu BHP  oraz odpłatne przyznawanie  tzw.  laurów zaufania. Instytut Badań Marki sp. z o.o. prowadził szkolenia on-line pobierając wysokie opłaty za materiały szkoleniowe (płyta CD), testy egzaminacyjne  i wystawianie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w praktyce uniemożliwiając swoim klientom rezygnację z raz przyjętego zobowiązania np. do szkoleń BHP.  Red. Tomasz Kwiatek i red. Wiktor Sobierajski w kilku artykułach opisali te praktykę. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  było  obserwatorem tej sprawy w ramach swoich uprawnień przekazując do Sądu swoją opinię jako amicus curiae.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/wygrana-we-wroclawiu-sad-apelacyjny-oddalil-powodztwo-przeciwko-dziennikarzom-z-art-212-kk-decyzja-sadu-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

 

16 listopada 2019

Ostatnia rozprawa w tym roku dotycząca zabójstwa red. Jarosława Ziętary w Poznaniu.

Zakończyły się zaplanowane na ten rok rozprawy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. O czyny te oskarżeni są Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala, którzy nie przyznają się do winy. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest od lutego 2019 r. obserwatorem tego procesu. CMWP SDP na rozprawach w sądzie reprezentuje red. Aleksandra Tabaczyńska.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/ostatnia-rozprawa-w-tym-roku-dotyczaca-zabojstwa-red-jaroslawa-zietary-w-poznaniu-relacja-obserwatora-cmwp-sdp/

 

16 listopada 2019

CMWP SDP w obronie dziennikarki skazanej z art. 212 kk. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu za felieton

Red. Hanna Szumińska została oskarżona o przestępstwo z art. 212 § 2 k.k., które miało polegać na pomówieniu dwóch osób: lokalnego radnego oraz funkcjonariusza Policji.  Na portalu internetowym wikiduszniki.pl oraz  w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej”,  w styczniu 2018 r.,  Hanna Szumińska opublikowała felieton, w którym stawiała pytania, czy radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy). Jej krótka publikacja na ten temat  (około 2 tysięcy znaków) stały się przyczyną wniesienia aktu oskarżenia oraz wydania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wyroku skazującego.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-dziennikarki-skazanej-z-212-kk-przez-sad-rejonowy-w-poznaniu-za-felieton/

 

21 listopada 2019

Skazany za “rajstopy”. CMWP SDP w obronie red. Pawła Gąsiorskiego z portalu zycieporaja.pl

Sąd Okręgowy w Częstochowie 23 stycznia br. skazał red. Pawła Gąsiorskiego, redaktora naczelnego portalu www.zycieporaja.pl za to, iż „poprzez sporządzenie publikacji prasowej” dopuścił się bezprawnego naruszenia dóbr osobistych Katarzyny Kaźmierczak, ówczesnej zastępcy Wójta Gminy Poraj, sprawującej obecnie funkcję Wójta Gminy Poraj. Katarzyna Kaźmierczak skierowała przeciwko red. Pawłowi Gąsiorowskiemu pozew z tytułu naruszenia  jej dóbr osobistych. Jak określono w pozwie, do naruszenia dóbr osobistych powódki doszło na skutek opublikowania przez red. Pawła Gąsiorowskiego wpisu pt. ,,Kupiła rajstopy za pieniądze Mieszkańców!”. Wpis ukazał się 7 maja 2018 r. na portalu www.zycieporaja.pl

Całość: https://cmwp.sdp.pl/skazany-za-rajstopy-cmwp-sdp-w-obronie-red-pawla-gasiorskiego-z-portalu-zycieporaja-pl/

 

19 listopada 2019

Protest CMWP SDP przeciwko cenzurowaniu „Tygodnika Zamojskiego”

19 listopada br. CMWP SDP  objęło monitoringiem sprawę z powództwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu przeciwko „Tygodnikowi Zamojskiemu” oraz  zgłosiło  do Sądu Okręgowego w Zamościu  (22 listopada br.) zastrzeżenie na postanowienie Sądu zakazującego  tygodnikowi publikowania artykułów na temat PGK oraz nakaz usunięcia ze strony internetowej www.tygodnikzamojski.pl artykułów dotyczących przedsiębiorstwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu zakaz publikacji ma obowiązywać co najmniej 11 miesięcy. CMWP SDP zaprotestowało przeciwko temu

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-cenzurowaniu-tygodnika-zamojskiego/

 

26 listopada 2019

Podziękowanie za wsparcie. Konferencja prasowa w Domu Dziennikarza red. Romana Suszczenki po uwolnieniu po 3-letnim pobycie w rosyjskim więzieniu

We wtorek, 26 listopada br. w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Romana Suszczenki, jego żony i córki oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczyci, którzy dziękowali SDP i CMWP za protesty i apele o uwolnienie dziennikarza.

Na stronie – Kalendarium działań SDP  i CMWP SDP w sprawie uwolnienia Romana Suszczenki

Całość: https://cmwp.sdp.pl/4941-2/

 

27 listopada 2019

CMWP SDP na spotkaniu z przedstawicielami oddziałów SDP

Monitoring i obserwacja procesów sądowych dziennikarzy oraz współpraca CMWP SDP  z przedstawicielami oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  był jednym z tematów konferencji, jaka odbyła się 26 listopada b.r. w Domu Dziennikarza.  Zaproszeni na nią byli  przedstawiciele  17 oddziałów SDP. W imieniu CMWP SDP uczestniczyły w niej   Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP, dyrektor CMWP oraz Agnieszka Kaczorowska, specjalista ds. projektów SDP. Spotkanie prowadził Krzysztof Skowroński, prezes SDP.

W trakcie spotkania  Jolanta Hajdasz omówiła zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom mającym problemy prawne z powodu swojej pracy zawodowej przez CMWP SDP. Zaznaczyła, iż Centrum Monitoringu Wolności Prasy świadczy pomoc wszystkim dziennikarzom, bez względu na to, czy należy do SDP, czy też nie, co nie jest częstą praktyką wśród innych organizacji, nawet tych pochodzących  n z krajów bogatszych , np. z Europy Zachodniej. Zauważyła, że najwięcej spraw, którym zajmuje się CMWP SDP, dotyczy zniesławienia, ich szczególnie dokuczliwą dla dziennikarzy represją są oskarżenia z art. 212 kk.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-na-spotkaniu-z-przedstawicielami-oddzialow-sdp/

 

27 listopada 2019

Jednak przegrana. Sąd Apelacyjny skazał red. Pawła Gąsiorskiego za tekst o zakupie rajstop przez gminę Poraj

27 listopada br. Sąd Apelacyjny w Katowicach  odrzucił  apelację Pawła Gąsiorskiego, redaktora naczelnego portalu zycieporaja.pl.  i podtrzymał wyrok skazujący pierwszej instancji przyznając powódce czyli obecnej wójt gminy Poraj dodatkowo zwrot kosztów sądowych w wysokości 1215 zł.  Razem z kosztami procesu w I instancji (2 tys. zł) i wpłatą na cel społeczny (2 tys. zł) daje to kwotę ponad 5 tys. zł, jaką musi zapłacić skazany dziennikarz.  CMWP SDP objęło ten proces monitoringiem i przekazało do Sądu swoją opinię jako amicus curiae apelując do Sądu o uniewinnienie dziennikarza. Niestety , sąd nie wziął tych argumentów pod uwagę. Sprawa toczyła się  z powództwa obecnej wójt gminy Poraj przeciwko Pawłowi Gąsiorskiemu, który po tym,  jak otrzymał od jednego z mieszkańców gminy kopię faktury za zakup środków czystości, kosmetyków oraz  dwóch par rajstop , opublikował ją wraz z krótkim komentarzem i tytułem  “Kupiła rajstopy za pieniądze mieszkańców” .

Wpis ukazał się 7 maja 2018 roku na portalu internetowym www.zycieporaja.pl oraz został opublikowany na profilu Gminy Poraj na portalu www.facebook.com oraz w grupie zamkniętej Gmina Poraj na portalu www.facebook.com.  Sąd uznał,  iż dziennikarz swoim artykułem zniesławił Panią Wójt i nakazał dziennikarzowi przeprosiny oraz zapłatę za koszt procesu i wpłatę na cel społeczny

Całość: https://cmwp.sdp.pl/jednak-przegrana-sad-apelacyjny-skazal-red-pawla-gasiorskiego-za-tekst-o-zakupie-rajstop-przez-gmine-poraj/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP