W lipcu minął rok od czasu objęcia przeze mnie funkcji dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Ten czas wypełniły konferencje, oświadczenia, stanowiska, sprawy międzynarodowe, krajowe i całkiem lokalne, wypowiedzi dla mediów i pojedyncze porady prawne… Sporo tego było. Szczegółowy opis naszej pracy w każdym miesiącu łatwo znaleźć, jest na naszej stronie cmwp.sdp.pl w zakładce aktualności pod nazwą „sprawozdania”. Bardzo mnie cieszy duża liczba zgłaszanych do nas spraw i problemów dotyczących naszego zawodu, bo świadczy to o zaufaniu, jakim darzą nas dziennikarze i instytucje związane z mediami. Ale pamiętamy, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc cały czas staramy się usprawnić naszą działalność, by pomóc każdemu, kto o to poprosi i by robić to skutecznie. Za wszystkie wyrazy sympatii i życzliwości najgoręcej dziękuję, w trudnych chwilach, jakich w tej pracy nie brakuje, są one ogromnym wsparciem i źródłem nie tylko zawodowej radości.Pozdrawiam wszystkich z Domu Dziennikarza, w którym w lipcu czuliśmy się jak w saunie, ale to przecież lato …  Jolanta Hajdasz

 

Działalność bieżąca lipiec 2018 – wybrane sprawy

9.07.18

CMWP SDP w sprawie wypowiedzi p. Cezarego Gmyza na TT nt. prezes SN

5 lipca 2018 r. red. Agnieszka Kublik z „Gazety Wyborczej” zwróciła się do CMWP SDP z prośbą o komentarz do wpisu na twitterze p. Cezarego Gmyza z TVP dotyczącego p. Prezes Sądu Najwyższego. Odpowiedź została wysłana bezpośrednio do p. Redaktor mailem 5 lipca. Opublikowaliśmy ją na stronie CMWP 9 lipca br. ze względu na pytania innych dziennikarzy w tej sprawie. Pytanie p. Kublik brzmiało: „P. Cezary Gmyz w nocy ze środy na czwartek napisał na twiterze: „Sorry ale jak słyszę, że taka szlampa jak I prezes SN robi za wzór cnót to mi się miesiączka cofa”. Proszę o informację, czy SDP zna ten wpis? Jak go ocenia? Czy zamierza zareagować? Jeśli tak, to jak? Odpowiedź z CMWP : „Szanowna Pani Redaktor, znam wpis p. Cezarego Gmyza, uważam że jest skandalicznie niestosowny ze względu na użyty język i sformułowania, nie oceniam treści, które chciał wyrazić p. Gmyz. Nie sądzę, by SDP podejmowało w tej sprawie jakiekolwiek kroki (poza publicystycznym działaniem każdego członka indywidualnie), w mojej ocenie działanie pracodawcy p. Gmyza – TVP SA jest w tej sprawie wystarczające i adekwatne do sytuacji. Pozdrawiam Jolanta Hajdasz dyr. CMWP SDP”

Całość: https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-cmwp-sdp-na-pytanie-gazety-wyborczej-w-sprawie-wypowiedzi-p-cezarego-gmyza-na-tt-nt-prezes-sn/

9.07.18

Czy noszenie broni palnej przez Straż Marszałkowską w Sejmie wpłynie na pracę dziennikarzy ? CMWP SDP o zarządzeniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z 22 maja 2018 roku w sprawie norm oraz warunków dostępu do wyposażenia i uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej. 

9 lipca ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” artykuł pt. „Straż Marszałkowska z bronią gotową do strzału”, w którym opisano zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego z 22 maja 2018 roku w sprawie norm oraz warunków dostępu do wyposażenia i uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej. W związku z artykułem red. Presserwisu zwrócił się do CMWP SDP z pytaniem o komentarz – ocenę tego zarządzenia i jego potencjalnego wpływu na pracę dziennikarzy w Sejmie? Odpowiedź CMWP : Możliwość noszenia broni palnej przez Straż Marszałkowską nie będzie miała bezpośredniego wpływu na pracę dziennikarzy w Sejmie, ponieważ akurat dziennikarze potrafią pracować efektywnie nawet w autentycznie niebezpiecznych i zagrażających ich zdrowiu i życiu warunkach, więc na naszym środowisku sam widok uzbrojonego człowieka zapewne nie zrobi większego wrażenia. Niemniej jednak relacjonowanie pracy parlamentarzystów demokratycznego państwa pod nadzorem osób uzbrojonych jest sprawą co najmniej kontrowersyjną i wywołującą bardzo negatywne skojarzenia. Widok uzbrojonego funkcjonariusza w Sejmie obok pracujących dziennikarzy, czy polityków będzie utrwalać bardzo negatywny, nie mający nic wspólnego z realnym obraz pracy naszego parlamentu, a on może stać się bardzo szybko ilustracją sytuacji w naszym kraju o wymowie całkowicie nieprawdziwej – nikt przecież u nas do nikogo nie zamierza strzelać i nie strzela. Taki negatywny przekaz sugerujący realne, codzienne zagrożenie przed którym chroni tylko broń, może być powielany potem na całym świecie i warto się zastanowić, czy wywołujące go przepisy warto wprowadzić w życie akurat teraz (…)

Całość : https://cmwp.sdp.pl/czy-noszenie-broni-palnej-przez-straz-marszalkowska-w-sejmie-wplynie-na-prace-dziennikarzy-odpowiedz-cmwp-sdp-dla-press/

10 lipca 2018

Ta sprawa to nasz sukces! Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił red. Pawła Gąsiorskiego sądzonego z art. 212 par. 2 k.k., od zarzutu zniesławienia lokalnego samorządowca oraz urzędniczki. CMWP udzieliło red. Gąsiorskiemu bezpłatnej pomocy prawnej. Uniewinnienie jest prawomocne, a decyzja Sądu jest zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP.  

Red. Paweł Gąsiorski, właściciel i redaktor naczelny portali: gminablachowania.pl i gminakonopiska.pl) został skazany z art. 212. par. 2 k.k. na karę grzywny za publikację artykułów na portalach internetowych, rzekomo zniesławiających samorządowca i urzędniczkę. Oskarżony dziennikarz jest autorem dwóch artykułów krytycznych wobec lokalnych władz. Wyrok był niebezpieczny z punktu widzenia wolności słowa. Analiza treści artykułów pozwalała stwierdzić, że nie są one pomówieniem, są one pełne sformułowań typu ”ponoć”, „podobno” oraz znaków zapytania. Nie są to wypowiedzi kategoryczne, można tym wypowiedziom przypisać jedynie nadmierną ekspresję stosowaną w formach literackich. Ponadto Sąd Rejonowy w Częstochowie pominął liczne wnioski dowodowe oskarżonego. W obronie skazanego przemawiał także fakt, że oskarżony, wtedy kiedy zamieścił rzekome nierzetelnie sprawdzone informacje, w ciągu 20 minut zamieścił ich sprostowanie, z czego można wnioskować, że jego zamiarem nie było świadome pomówienie oskarżycieli. Wyrok został ogłoszony w dniu rozprawy, 10 lipca. Wyrok uniewinnił oskarżonego red. Pawła Gąsiorskiego i zasądził na rzecz oskarżyciela zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny, stronom przysługuje apelacja do Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że brak jest znamion występku z art. 212 k.k., i że skazany w poprzedniej instancji nie formułuje w swoich artykułach oskarżeń, ale powinien w przyszłości bardziej ważyć słowa. Osoby publiczne, szczególnie w związku z gospodarowaniem publicznymi środkami, muszą się liczyć z krytyką i kontrolą przez media jak to jest w zwyczaju i prawie demokratycznych państw. Prawo karne nie powinno wkraczać w sferę dziennikarstwa. Sąd przytoczył zapisy art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które stanowią, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.

Stanowisko CMWP SDP w tej sprawie : https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-karze-finansowej-dla-red-pawla-gasiorskiego-z-portali-gminablachownia-pl-i-gminakonopiska-pl/

Całość : https://cmwp.sdp.pl/red-pawel-gasiorski-uniewinniony-decyzja-sadu-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

13 lipca 2018

Apel w sprawie aresztowanych dziennikarzy w Birmie

CMWP SDP ponownie zaapelowało o uwolnienie dwóch reporterów agencji Reuters z Mjanmy (znanej w Polsce pod nazwą Birma), którzy zostali aresztowani 12 grudnia 2017 r. Dziennikarze 31-letni Wa Lone i 27-letni Kyaw Soe opisywali prześladowania mniejszości etnicznej Rohingya. Zarzut, jaki im oficjalnie postawiono to wejście w posiadanie dokumentów dotyczących sił bezpieczeństwa i złamania tajemnicy państwowej. Obecnie grozi im 14 lat więzienia. O ich uwolnienie apelowała ONZ i Unia Europejska. Jeden z aresztowanych dziennikarzy, redaktor Wa Lone odbył w 2014 r. praktyki redakcyjne w Polsce, był m.in. w Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia oraz w „Kurierze Słupeckim”. Jego pobyt w Polsce odbył się w ramach programu wizyt studyjnych prowadzonego przez Instytut Lecha Wałęsy, a finansowanego z funduszy publicznych.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/apel-w-sprawie-aresztowanych-dziennikarzy-w-birmie/

14 lipca 2018

Odpowiedź konsula RP w Londynie w sprawie zatrzymania red. Wojciecha Sumlińskiego z 11 maja 2018 r. i reakcja na nią W. Sumlińskiego

CMWP SDP otrzymało odpowiedź z Ambasady RP w Londynie na pismo, jakie wysłaliśmy do polskiego MSZ z prośbą o wyjaśnienie zatrzymania red. Wojciecha Sumlińskiego na lotnisku London-Luton 11 maja b.r. Michał Mazurek, konsul RP w Londynie informuje w nim, iż każda osoba, która wjeżdża do Wielkiej Brytanii może zostać poddana dodatkowej kontroli przez oficera brytyjskiej Straży Granicznej (Border Force). Takie wyjaśnienie Straży Granicznej otrzymał polski urząd konsularny w Londynie, powołując się na procedury i przepisy miejscowego prawa. Wojciech Sumliński został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku London-Luton 11 maja 2018. Dziennikarz przyleciał do Londynu na promocję swojej najnowszej książki „To tylko mafia”. Był przesłuchiwany przez policję oraz służby graniczne. W upokarzający sposób był wypytywany o cel pobytu w Wielkiej Brytanii, kontakty i miejsca prelekcji. Pytano także o rzekomo ekstremistyczne poglądy dziennikarza, m.in. o rasizm i antysemityzm. Dopiero po kilku godzinach przesłuchania i interwencji konsula RP, dziennikarz został wypuszczony. CMWP SDP zaprotestowało przeciwko temu w oświadczeniu 14 maja b.r. oraz skierowało pisma do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Ambasady Brytyjskiej w Polsce z prośbą o wyjaśnienie. Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedź jedynie z MSZ.

https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-konsula-rp-w-londynie-w-sprawie-zatrzymania-red-wojciecha-sumlinskiego-w-londynie/

 

20 lipca 2018

Stanowisko CMWP SDP w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

W związku z otrzymanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw CMWP SDP przekazało 9 lipca b.r. do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje stanowisko w sprawie tego projektu. Zgodnie z założeniami podanymi w treści uzasadnienia, znaczna jego część dotyczy ochrony informacji niejawnych w obszarze prawnoproceduralnym: postępowania cywilnego, a częściowo również sądowo administracyjnego oraz w innych obszarach regulacji. Na uwagę zasługuje fakt, że w związku z tymi zmianami przewidziano m. in. kompleksowe uregulowanie kwestii tajemnicy zawodowej. W tej materii CMWP zobligowane było wyrazić swoje stanowisko, gdyż powyższe uregulowanie budzi wątpliwości w zakresie dotyczącym przyznania sądowi prawa do zwolnienia świadka od tajemnicy zawodowej. W szczególności dotyczy to tajemnicy dziennikarskiej. Tymczasem projektodawca najwyraźniej uznał ten problem za niedostatecznie istotny i zastosował uregulowania, które zasadniczo należą do dziedziny prawa karnego. W przypadku ich przyjęcia, doprowadzi to do deprecjacji tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy dziennikarskiej oraz zawodu dziennikarza w ogólności. CMWP SDP stoi na stanowisku, że projekt trudno pogodzić ze statusem zawodu dziennikarza. Zapisy projektu budzą wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania wolności słowa, gwarantowanej mocą art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Według CMWP SDP dokument ten wymaga istotnej korekty, jeżeli dalsze prace nad nim miałyby być kontynuowane. W naszej ocenie przyjęcie tych przepisów może doprowadzić do deprecjacji tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy dziennikarskiej oraz zawodu dziennikarza.

 

25 lipca 2018

CMWP SDP o prawie do informacji dziennikarzy portalu codziennikmlawski.pl

CMWP SDP wyraziło zaniepokojenie nierespektowaniem przepisów ustawy o prawie prasowym oraz dostępie do informacji publicznej przez władze samorządowe Mławy. Urząd Miasta Mława zlecił wykonanie analizy przedsięwzięcia „Budowa dróg gminnych na terenie miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”, wniosek w tej sprawie z marca 2018 r. spotkał się z odmową dostępu do w/w dokumentu wydaną w formie decyzji administracyjnej z uzasadnieniem, iż dokument ma charakter poufny. Tymczasem po składanych przez Redakcję skargach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie trzykrotnie uchyliło decyzję odmowną Burmistrza Mławy w tej sprawie i kierowało wniosek Redaktora Naczelnego portalu codziennikmlawski.pl do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Mławy, on jednak nie respektuje jednak kolejnych decyzji SKO w tej sprawie. CMWP SDP przypomina, iż władze samorządowe i organy administracji państwowej mają obowiązek udzielać informacji wszystkim redakcjom i dziennikarzom, którzy działają w szeroko pojętym interesie społecznym realizując w praktyce prawo obywateli i mieszkańców naszego kraju do informacji o działaniach każdej władzy, w tym władzy lokalnej.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-prawie-do-informacji-dziennikarzy-portalu-codziennikmlawski-pl/

 

Media o nas i naszej działalności

http://radioszczecin.pl/4,373452,zjazd-sdp-protest-przeciwko-tezom-raportu-report

https://www.press.pl/tresc/53702,sdp_-ranking-reporterow-bez-granic_-w-ktorym-polska-spada_-jest-nierzetelny

http://politykapolska.eu/2018/07/11/skandaliczny-raport-o-wolnosci-mediow-w-polsce-organizacji-reporterzy-bez-granic-protest-cmwp-sdp/

http://wyborcza.pl/7,75398,23641096,skandalicznie-niestosowny-szefowa-centrum-monitoringu-wolnosci.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23543652,zapytano-o-ogloszenie-skladu-jednej-z-instytucji-czlonkini.html

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sdp-krytykuje-raport-reporterow-bez-granic-o-spadku-wolnosci-mediow-w-polsce-jest-nierzetelny

https://fakty.interia.pl/polska/news-czestochowa-redaktor-pawel-gasiorski-uniewinniony,nId,2605935

https://www.press.pl/tresc/53908,lokalny-dziennikarz-pawel-gasiorski-nie-znieslawil-samorzadowca-i-urzedniczki

https://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artyku%C5%82/czestochowa-redaktor-pawel-gasiorski-uniewinniony/1868723

https://www.press.pl/tresc/53888,szefowa-cmwp-sdp_-wpis-cezarego-gmyza—-skandalicznie-niestosowny

https://www.press.pl/tresc/53893,straz-marszalkowska-z-bronia-gotowa-do-strzalu_-dziennikarze-mowia-o-militaryzacji-sejmu

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sdp-o-komentarzu-cezarego-gmyza-na-temat-prezes-sadu-najwyzszego-skandalicznie-niestosowny-wpis

http://sdp.pl/informacje/15529,nowy-kodeks-postepowania-cywilnego-zagraza-tajemnicy-dziennikarskiej,1532611576

http://sdp.pl/informacje/15496,cmwp-sdp-apeluje-uwolnic-reporterow-reutersa,1531574990

http://sdp.pl/informacje/15495,wojciech-sumlinski-odpowiada-konsulowi-rp-w-londynie-belkot,1531574631

http://sdp.pl/informacje/15493,projekt-przepisow-zwalczajacych-cenzure-w-sieci-trafil-do-ministerstwa-cyfryzacji,1531489882

http://sdp.pl/informacje/15490,pawel-gasiorski-uniewinniony,1531315255

http://sdp.pl/informacje/15480,dyrektor-cmwp-sdp-wpis-gmyza-skandalicznie-niestosowny,1531224345

 

porady prawne :

na prośbę Janusza Jabłońskiego dot. skargi na Dziennik Zachodni

na prośbę Marka Krzysztofa Drala z portalu Lwówecki.info

na prośbę Pawła Pająka o działalności sądu rejonowego w Inowrocławiu

na prośbę Jerzego Kąckiego z portalu Codziennikamlawski.pl

na prośbę Wiktora Majewskiego z portalu nadarzyn.tv

na prośbę Małgorzaty Sienkiewicz Woskowicz z Tygodnika Sanockiego

na prośbę Dominika Szcześniaka z gazety „Dzielnicówka Starobronowicka”

na prośbę Daniela Możwiłło z portalu „Zębowice Informacje”

na prośbę Daniela Stołowskiego z gazety „Przemyski Telegraf” oraz  portalu www.przemyskitelegraf.pl

na prośbę Wojciecha Jankowskiego z Gazety Kolbudzkiej

na prośbę Danuty Parafińczuk z Gazety Łosickiej

na prośbę Macieja Łomnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (dane do pracy mgr)