Relacja z rozprawy przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, red. nacz. Nadarzyn TV. Tym razem pozwała go spółka komunalna z Nadarzyna

To kolejna sprawa przeciwko Wiktorowi Majewskiemu, redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV wytoczona przez podmiot związany z urzędującymi władzami gminy Nadarzyn. Tym razem wystąpiło przeciwko niemu Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn (PKN) Sp. z o.o. Sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie o opublikowanie sprostowania (sygn. akt. IVC 845/18). Rozprawa odbyła się 20 sierpnia, o g. 9. 00 rano. Sprawa dotyczy sprostowania rzekomo nieścisłych/nieprawdziwych informacji zawartych w artykule p. K. Brańskiego, b. prezesa PKN, który to artykuł ukazał się na obywatelskim portalu Nadarzyn.TV (właściciel W. Majewski). Strona pozywająca – PKN – w sprostowaniu pisze m.in., że „z dokumentacji Spółki jednoznacznie wynika, że uzyskał (b. [...]

By |2018-08-22T15:59:04+02:0021 sierpnia 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Tommy Robinson zwolniony z aresztu. Sąd w Londynie przyznał, iż jego oskarżenie miało wady prawne.

Brytyjski prawicowy aktywista i dziennikarz obywatelski Stephen Christopher Yaxley, publikujący pod pseudonimem Tommy Robinson został zwolniony z więzienia, po tym jak jego apelacja od wyroku za obrazę sądu została częściowo uznana. CMWP SDP protestowało przeciwko jego aresztowaniu i apelowało o odstąpienie od wymierzania mu kary. Znany w Polsce m.in. z relacjonowania Marszy Niepodległości Stephen Christopher Yaxley, publikujący w Internecie pod pseudonimem Tommy Robinson został aresztowany w maju po wyjściu z sądu w Leeds w północnej Anglii, gdzie filmował proces gangu muzułmańskich gwałcicieli z zamiarem poinformowania o nim opinii publicznej. Został zatrzymany pod zarzutem zakłócania spokoju przez policję i został w trybie [...]

By |2018-08-10T10:39:19+02:0010 sierpnia 2018|Kategorie: Other, From the media life, Inne, Procesy dziennikarzy, Z życia mediów|

Relacja z rozprawy Gmina Nadarzyn przeciwko Wiktorowi Majewskiemu redaktorowi naczelnemu portalu Nadarzyn.TV. CMWP SDP jest obserwatorem tej sprawy

8 sierpnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie Gminy Nadarzyn, która wystąpiła przeciwko p. Wiktorowi Majewskiemu z Nadarzyna, redaktorowi naczelnemu portalowi Nadarzyn.TV, o opublikowanie sprostowania. CMWP SDP jest obserwatorem tej sprawy, Centrum  reprezentowała na tej rozprawie Agnieszka Kaczorowska. Sporne sprostowanie miało dotyczyć zamieszczenia rzekomo nieprawdziwych/nieścisłych informacji zawartych w artykule pt. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy”. Tomasz M. był wice-wójtem Gminy Nadarzyn, kiedy funkcję wójta sprawował nieżyjący już p. Janusz Grzyb, autor artykułu użył określenia „Tomasz M.” z tego względu, że jest on karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Stronę pozywającą reprezentował wójt Gminy [...]

By |2018-08-10T14:47:12+02:009 sierpnia 2018|Kategorie: Processes of journalists, Procesy dziennikarzy|

Apel SDP o uwolnienie Olega Sencowa

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wzywa władze rosyjskie do natychmiastowego zwolnienia Olega Sencowa, pochodzącego z Krymu ukraińskiego reżysera i producenta filmowego, skazanego na podstawie wątpliwych dowodów na 20 lat kolonii karnej. CMWP SDP popiera ten apel i publikuje jego treść. Sencow został skazany za zamiar dokonania aktu terrorystycznego, którym miało być wysadzenie pomnika Lenina w Symferopolu. Jedynymi dowodami w procesie były wymuszone torturami zeznania współoskarżonych. Proces rozpoczął się po kilkunastu miesiącach od aresztowania, podczas których reżyser przetrzymywany był w moskiewskim areszcie, gdzie był bity i torturowany. Oleg Sencow nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.14 maja 2018 roku rozpoczął bezterminową głodówkę w [...]

By |2018-07-25T19:54:04+02:0022 lipca 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Red. Paweł Gąsiorski uniewinniony ! Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił red. Pawła Gąsiorskiego (właściciela i redaktora naczelnego portali: gminablachowania.pl i gminakonopiska.pl), sądzonego z art. 212 par. 2 k.k., od zarzutu zniesławienia lokalnego samorządowca oraz urzędniczki. Uniewinnienie jest prawomocne. Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP. Ogłoszono ją 10 lipca. Obserwatorem procesu z ramienia CMWP SDP była Agnieszka Kaczorowska, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielił prawnik SDP Michał Jaszewski.    Przedstawiamy relację z  rozprawy . Na jej wstępie sędzia referent zreferowała przebieg postępowania i odczytała wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie skazującego red. Pawła Gąsiorskiego z art. 212. par. 2 k.k. na karę grzywny za publikację artykułów na portalach internetowych, rzekomo zniesławiających samorządowca i urzędniczkę, [...]

By |2018-07-11T15:19:38+02:0011 lipca 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Protest CMWP SDP w sprawie karnej z art. 212 § 2 Kodeksu karnego przeciwko p. Ewie Duda z Krakowa

W związku z postępowaniem karnym w sprawie Ewy Dudy z Krakowa, oskarżonej z art. 212 § 2 k.k. oraz zapadłym w jej sprawie wyrokiem z 21 grudnia 2017 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko skazaniu i wnosi o uniewinnienie wyżej wymienionej. W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie uznał, że oskarżona dopuściła się zniesławienia p. A.S. prowadzącej hotel dla zwierząt w taki sposób, że wysłała do wielu krakowskich redakcji prasowych i krakowskich dziennikarzy pocztą elektroniczną informację o rzekomych złych warunkach przybywania zwierząt w hotelu, o brakach w dokumentacji medycznej oraz rzekomych nieprawidłowościach dotyczących adopcji psów [...]

By |2018-06-14T18:48:03+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Sąd Okręgowy w Opolu przeciwko wolności prasy. Protest CMWP SDP

CMWP SDP protestuje przeciwko działaniom podejmowanym przez Sąd Okręgowy w Opolu zmierzającym do ograniczenia pozwanym - red. Tomaszowi Kwiatkowi i red. Wiktorowi Sobierajskiemu prawa do sądu i przeciwko naruszeniu ich prawa do rzetelnego procesu. W postępowaniu cywilnym, w jakim pozwano obu dziennikarzy, już na etapie wstępnym, w związku ze złożonym przez dziennikarzy wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, Sąd Okręgowy w Opolu wezwał ich pełnomocników do uiszczenia zaliczek w kwocie po 2500 zł. Zaliczki te miały być wpłacone na poczet „kosztów stawiennictwa świadków”, w terminie 7 dni i pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania tych świadków. Dziennikarze zgłosili 5 swoich [...]

By |2018-06-12T15:27:59+02:0010 czerwca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP, Procesy dziennikarzy|

Stanowisko CMWP SDP w sprawie zarzutów o znieważeniu narodu polskiego przez Antoniego Szpaka

CMWP SDP wyraża zaniepokojenie zarzutami postawionymi przez Prokuraturę Łódzką satyrykowi Antoniemu Szpakowi i apeluje o odstąpienie od wymierzenia mu kary . W opublikowanym 17 grudnia 2017 r. w tygodniku „Angora” felietonie satyryk krytykując obecność najważniejszych urzędników państwowych na urodzinach Radia Maryja stwierdził, że „jedynie w durnym, kołtuńskim kraju może dojść do takiej paranoi”. Zdaniem prokuratury satyryk naruszył przez to artykuł 133 kodeksu karnego mówiący o znieważeniu narodu polskiego. Według przepisów grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności. Nie oceniając zasadności użytych przez satyryka sformułowań, ani jakości jego publicystyki CMWP SDP stwierdza, iż zastosowane w tym przypadku przez organy ścigania środki są [...]

By |2018-05-31T23:19:31+02:0025 maja 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Józef Wieczorek z Krakowa uniewinniony! Decyzja Sądu odwoławczego zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Sąd Okręgowy w Krakowie uniewinnił Józefa Wieczorka od zarzutu opublikowania nagrania z niejawnej rozprawy na kanale YouTube.Sąd odwoławczy (sędzia Urszula Gubernat) uznał, że Józef Wieczorek nie został pouczony o odpowiedzialności karnej za publikowanie filmu z niejawnej rozprawy, dlatego też nie może odpowiadać za to karnie. Sprawa dotyczyła ujawnienia przebiegu rozprawy w procesie p.Adama Słomki, oskarżonego o podżeganie gangsterów do pobicia sędziego. Mężczyzna ostatecznie został uniewinniony od tego zarzutu. Podczas jednaj z rozpraw do sądu w marcu 2015 r. przyszła publiczność z biało-czerwonymi opaskami, z napisem KPN na rękawach, która domagała się udziału w rozprawie. Publiczność została jednak wyproszona przez sąd, co spotkało [...]

By |2019-11-04T23:45:28+01:0027 kwietnia 2018|Kategorie: Procesy dziennikarzy|

Protest CMWP SDP przeciwko karze finansowej dla red. Pawła Gąsiorskiego z portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża stanowczy protest przeciwko orzeczeniu Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział III Karny z 26 lutego 2018 r. zgodnie z którym red. Paweł Gąsiorski, właściciel i redaktor naczelny lokalnych portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl, jest winny naruszenia art. 212 kk§2 i ma zapłacić grzywnę i nawiązkę za rzekome zniesławienie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego urzędniczki w dwóch artykułach zamieszczonych na w/w portalach w 2016 r. Wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ dziennikarz w spornych publikacjach działał w interesie społecznym, miał bowiem prawo podnosić publicznie kwestie dotyczące zarówno wyjaśnienia statusu zatrudnienia córki kierowniczki Miejskiego [...]

By |2018-04-18T13:06:13+02:0018 kwietnia 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP, Procesy dziennikarzy|
Przejdź do góry