Koleżanki i Koledzy!

Postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Szczecińskim przeciwko profesor, która ośmieliła się na Facebooku opublikować wpis o tym, jak przed laty musiała zapłacić „na fundację” w szpitalu prowadzonym przez marszałka Grodzkiego, gdy była leczona jej mama, skazanie w Nowym Sączu niepełnosprawnego obrońcy życia na karę grzywny za powieszenie plakatu informującego o zbrodni aborcji w szpitalach, skazanie poety i dziennikarza obywatelskiego z Sosnowca za rozesłanie maili do instytucji samorządowych – to sprawy , w których CMWP SDP zabierało publicznie głos w styczniu b.r. broniąc tych, którzy odważyli się w ważnych dla nas wszystkich sprawach zabierać głos publicznie. Co charakterystyczne  – nie byli to zawodowi dziennikarze, ale naukowiec, poeta, czy działacz pro-life. Ale z dziennikarstwem mają wiele wspólnego, wykorzystali bowiem środki masowego komunikowania (bilbord, wpis w mediach społecznościowych, a nawet maile), by informować opinie publiczną o sprawach najbardziej istotnych, o których wg nich opinia publiczna musiała się dowiedzieć. I za to spotkała ich kara na tyle sroga, że nie można być wobec niej obojętnym, że trzeba było protestować i nagłaśniać skandal, że wymiar sprawiedliwości łamie zasadę wolności słowa! I jeszcze styczniowe sensacyjne zeznania gangstera „Baryły” w procesie o zabójstwo red. Jarosława Ziętary w 1992 roku – ja nie pogrążyłem żadnego bandziora czy gangstera tylko klawisza i ubeka. Bił ludzi. Był dobry w biciu ludzi gdy był klawiszem. Ciągle piszecie najbogatszy, senator, a to klawisz i ubek – zeznaje gangster, który mówi przy tym, iż widział w bagażniku kości i czaszkę zamordowanego. Wiemy o tym dzięki systematycznej, wytrwałej i solidnej pracy dziennikarki Aleksandry Tabaczyńskiej, która w imieniu CMWP jest obserwatorem procesów w sprawie tego niewyjaśnionego do dziś zabójstwa. W prasie codziennej, w mediach tradycyjnych nie ma relacji z tego procesu. Źródłem informacji dla wielu w tej sprawie jest cmwp.sdp.pl i jest portal sdp. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć wyroku, ale dzięki tym relacjom na pewno trudniej będzie wymiarowi (nie)sprawiedliwości umarzać sprawę po raz kolejny.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

 

WYBRANE SPRAWY Z  DZIAŁALNOŚCI CMWP SDP W STYCZNIU 2020 R.

 

2 stycznia 2020

Apel CMWP SDP w obronie prof. Agnieszki Popieli tematem audycji Polskiego Radia 24

– Postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Agnieszki Popieli narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa – powiedziała dr Jolanta Hajdasz, dyr.  CMWP, w emitowanej na żywo 2 stycznia br. audycji Gość Polskiego Radia 24, prowadzonej przez red. Michała Rachonia. 30 grudnia 2019 r. CMWP zaapelowało o umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Agnieszki Popieli w związku z jej publikacjami dotyczącymi wręczania korzyści majątkowej marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/polskie-radio-24-o-apelu-cmwp-sdp-w-obronie-prof-agnieszki-popieli-z-uniwersytetu-szczecinskiego/

 

3 stycznia 2020

CMWP SDP w europejskim badaniu pluralizmu mediów

Dr Jolanta Hajdasz została zaproszona do grona ekspertów europejskiego projektu badawczego Monitor Pluralizmu Mediów (MPM2020) w 2020 r.   Jest to  narzędzie, które ma badać  ryzyka i zagrożenia dla pluralizmu mediów, ma wskazywać obszary, gdzie potencjalnie występują  jakieś problemy i w jaki sposób można im zaradzić. 27 grudnia 2019 r. CMWP SDP przesłało odpowiedzi na 16 kluczowych – zdaniem autorów  platformy – zagadnień  na temat szeroko rozumianego pluralizmu mediów. Szczegółowe pytania dotyczące Polski to np. : ochrona wolności wypowiedzi (ocena stopnia ew. ingerowania państwa), na ile  dostawcy usług internetowych i platformy internetowe filtrują lub usuwają treści online w sposób arbitralny, jaki jest wpływ podmiotów komercyjnych na treści publikowane przez wydawców, niezależność mediów lokalnych (regionalnych), udział i pozycja kobiet w mediach, czy ocena wpływów politycznych.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-europejskim-badaniu-pluralizmu-mediow/

 

7 stycznia 2020

Deklaracja wsparcia CMWP SDP dla dziennikarzy pozwanych za materiały o korupcji w szpitalu kierowanym przez Tomasza Grodzkiego

7 stycznia 2020 r. marszałek senatu Tomasz Grodzki zapowiedział akty oskarżenia wobec dziennikarzy i profesor Popieli za zniesławienie. Chodzi o sprawę cyklu materiałów prasowych, w których rozmówcy – pacjenci – informują o wręczeniu pieniędzy profesorowi Grodzkiemu w zamian za opiekę medyczną w szpitalu Szczecin-Zdunowo, gdzie obecny marszałek Senatu był dyrektorem w l. 90-tych. Wobec tych gróźb CMWP oświadczyło, że są one w najwyższym stopniu niepokojące i naruszają zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Dodatkowo zapowiedzi te są próbą zastraszania, ponieważ przykładowo profesor Popiela jest świadkiem w prowadzonym postępowaniu prokuratorskim powiązanym z tą samą sprawą. CMWP SDP zapewniło, że udzieli pozwanym  nieodpłatnej pomocy prawnej na każdym etapie tego postępowania.

Stanowisko CMWP SDP (z 7.01.20) w tej sprawie było cytowane w mediach wiele razy, poniżej linki do przykładów tych cytowań:

  • https://vod.tvp.pl/video/wiadomosci,07012020-1930,45836521
  • https://szczecin.tvp.pl/46086743/funkcjonariusz-ub-w-obronie-grodzkiego-marszalek-senatu-zaprzecza-oskarzeniom-o-korupcje
  • http://radioszczecin.pl/1,399475,komentarz-do-slow-marszalka-grodzkiego-to-zaprze
  • http://radio.opole.pl/104,306850,dyrektor-cmwp-niech-grodzki-przedstawia-dowody-a&s=3&si=3&sp=3
  • https://m.niezalezna.pl/304115-sdp-apeluje-ws-prof-popieli-postepowanie-dyscyplinarne-narusza-zasade-wolnosci-slowa
  • https://www.tvp.info/46080880/dyrektor-cmwp-niech-grodzki-przedstawia-dowody-a-nie-atakuje-dziennikarzy
  • https://radioszczecin.pl/1,399442,akty-oskarzenia-marszalka-grodzkiego-cmiwp-dekla

Całość: https://cmwp.sdp.pl/deklaracja-wsparcia-cmwp-sdp-dla-dziennikarzy-pozwanych-za-materialy-o-korupcji-w-szpitalu-kierowanym-przez-tomasza-grodzkiego/

 

13 stycznia 2020

Protest CMWP SDP przeciwko skazaniu dra Bawera Aondo Akaa z Fundacji PRO – Prawo do Życia

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprotestowało przeciwko skazaniu przez Sąd w Nowym Sączu dr. Bawera Aondo Akaa z Fundacji PRO – Prawo do Życia na karę 1200 zł grzywny za powieszenie plakatu informującego o zbrodni aborcji w szpitalach. CMWP stoi na stanowisku, że wyrok w tej sprawie rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie i jest naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentalną zasadą państw o ustroju demokratycznym. Zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Zdumienie budzi fakt, iż sąd zignorował, że dr Bawer Aondo Akaa oraz fundacja, której jest wolontariuszem, mają prawo głosić swoje poglądy w przestrzeni publicznej, oraz to iż w przeszłości sądy w Polsce wielokrotnie uniewinniały oskarżonych w innych sprawach przeciwko obrońcom życia, których sądzono za pokazywanie banerów ze zdjęciami zabitych przed narodzeniem dzieci.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-skazaniu-dra-bawera-aondo-akaa-z-fundacji-pro-prawo-do-zycia/

 

14 stycznia 2020

Miasto Sopot przeciw TVP3 Gdańsk. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP

10 stycznia 2020 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku kolejna rozprawa przeciwko red. Joannie Strzemiecznej-Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz red. Jakubowi Świderskiemu, dziennikarzowi TVP3 Gdańsk. Osoby te zostały pozwane przez Gminę Miasta Sopotu, a przedmiotem sporu są wyemitowane w TVP3 Gdańsk materiały, które dotyczą wypadków na sopockich kąpieliskach oraz popadającego w ruinę byłego szpitala na Stawowiu, mieszczącego się w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym, do niedawna jednym z najpiękniejszych obiektów tego typu w Sopocie. Obserwatorem procesu w imieniu CMWP SDP jest red. Maria Giedz.

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/miasto-sopot-przeciw-tvp3-gdansk-sprawa-objeta-monitoringiem-cmwp-sdp/

 

16 stycznia 2020

Polsko-niemieckie forum dyskusyjne z udziałem CMWP

15 stycznia br. w Görlitz (niemiecka strona miasta Zgorzelec) odbyła się dyskusja panelowa na temat wolności słowa w Polsce i w Niemczech, zatytułowana “Czy w Niemczech i w Polsce nadal można swobodnie wyrazić swoje zdanie? Wolność słowa dla wszystkich poddanych kontroli”.  Panel dyskusyjny miał miejsce w ramach IV Forum Dyskusyjnego: Budowanie mostów na Nysie. W dyskusji  udział wzięli Michael Schlitt, Andrzej Iwicki  oraz dr Joachim  Klose z Fundacji im. Konrada Adenauera,  a także red. Cezary Gmyz, korespondent TVP w Berlinie oraz Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP. Patronem medialnym wydarzenia była Sächsische Zeitung,  a jego uczestnikami  byli przedstawiciele klubów Rotary m.in. z Görlitz,  Bautzen, Cottbus, oraz mieszkańcy Görlitz i Zgorzelca.  Zaproszenia do udziału w dyskusji nie przyjęli przedstawiciele organizacji “Reporterzy bez Granic”.

https://cmwp.sdp.pl/czy-w-polsce-i-w-niemczech-mozna-swobodnie-wyrazic-swoje-zdanie-polsko-niemieckie-forum-dyskusyjne-w-gorlitz-z-udzialem-cmwp-sdp/

 

17 stycznia 2020

Apelacja w sprawie red. Daniela Możwiłło odrzucona! Skuteczna pomoc CMWP dla dziennikarza oskarżonego z art. 212 kk

Sąd Okręgowy w Opolu na rozprawie apelacyjnej podjął decyzję zbieżną ze stanowiskiem CMWP SDP i nie uwzględnił apelacji. Oznacza to, że wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie, który umorzył postępowanie w stosunku do red. Daniela Możwiłło jest prawomocny, i że jest on uwolniony od zarzutu zniesławienia lokalnego samorządowca.  Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że apelacja nie zasługiwała na jej przyjęcie, a wyrok Sądu I instancji był prawidłowy. Sąd Rejonowy w Oleśnie w dostatecznym stopniu ocenił wszystkie okoliczności i motywacje oskarżonego. Jego zachowanie wskazuje na to, że działał on w interesie społecznym.

Cała relacja: https://cmwp.sdp.pl/apelacja-w-sprawie-red-daniela-mozwillo-odrzucona-skuteczna-pomoc-cmwp-sdp-dla-dziennikarza-oskarzonego-z-art-212-kk/

 

18 stycznia 2020

Kolejna rozprawa w tzw. procesie ochroniarzy w sprawie zabójstwa red. Jarosława Ziętary. Przesłuchanie założyciela holdingu Elektromis

Według prokuratury właśnie na terenie Elektromisu Aleksander Gawronik podżegał do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary, którego mieli porwać i przekazać zabójcom zatrudnieni w holdingu ochroniarze: Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. Jarosława Ziętary nie znał. Wiedzę o nim miał tylko z mediów i to dopiero sprzed kilku lat. Nie wiedział, że dziennikarz interesował się działalnością jego firmy Elektromis. Zawsze prowadził legalne i dobre interesy. Aleksandra Gawronika z kolei znał słabo i nie mieli bliskich kontaktów. Jedyne biznesowe spotkanie dotyczyło sprzedaży tygodnika „Poznaniak”, za który były senator ostatecznie nie zapłacił i transakcję anulowano. Na badanie wariografem nie zgodził się, bo nie widział takiej potrzeby – zeznał świadek Mariusz Ś., którego Sąd Okręgowy w Poznaniu przesłuchał  16 stycznia b.r. podczas pierwszej w tym roku rozprawy w tak zwanym procesie ochroniarzy  dotyczącym zabójstwa red. Jarosława Ziętary z “Gazety Poznańskiej” w 1992 r.

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-w-tzw-procesie-ochroniarzy-w-sprawie-zabojstwa-red-jaroslawa-zietary-przesluchanie-zalozyciela-holdingu-elektromis/

 

20 stycznia 2020

Co kryje „prywatne” nagranie dziennikarki? Kolejna rozprawa w procesie przeciwko red. Agacie Mielczarek i red. Joannie Strzemiecznej-Rozen

Proces pomiędzy powodem Henrykiem Jezierskim, dziennikarzem wydawnictw motoryzacyjnych, który chciał być członkiem Rady Programowej TVP3 Gdańsk, a pozwaną red. Joanną Strzemieczną-Rozen, dyrektorem tej stacji toczy się od ponad roku. 17 stycznia br. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, kolejna rozprawa. Przedmiotem sporu jest wyemitowany 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk materiał informacyjny autorstwa Agaty Mielczarek, dotyczący wyborów członków do Rady Programowej w gdańskiej telewizji oraz w Radiu Gdańsk. Znalazły się w nim, na podstawie danych z IPN, odniesienia m.in. do osoby redaktora Jezierskiego w kontekście jego domniemanej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.

Całość relacji: https://cmwp.sdp.pl/co-kryje-prywatne-nagranie-dziennikarki-kolejna-rozprawa-w-procesie-przeciwko-red-agacie-mielczerek-i-red-joannie-strzemiecznej-rozen/

 

20 stycznia 2020

CMWP SDP w programie “Alarm” w TVP 1

20 stycznia 2020 r. w programie  “Alarm” TVP 1  wyemitowany został reportaż na temat skazania za zniesławienie Sławomira Matusza, poety i dziennikarza obywatelskiego z Sosnowca.  Okazuje się, że wysłanie krytycznej opinii do szefostwa instytucji kultury skończyło się poety z Sosnowca procesem o zniesławienie. Sąd skwapliwie skorzystał z art. 212 Kodeksu Karnego, rodem z PRL. Artyście zabrano wszystkie pieniądze, ale nie zapał twórczy –  komentował red. Mirosław Rogalski, prowadzący  program “Alarm” .CMWP SDP występowało w obronie red. Sławomira Matusza oraz wielokrotnie udzielało mu bezpłatnej pomocy prawnej. Ten wyrok skazujący dla p. Matusza jest kuriozalny – ocenia dr Jolanta Hajdasz. CMWP SDP przychyla się do prośby p. Matusza do Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od w/w wyroku .

całość relacji : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-programie-alarm-w-tvp-1/

 

21 stycznia 2020

Zeznania Macieja B. „Baryły” w procesie Aleksandra Gawronika oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza w 1992 roku

Dziennikarz Gazety Poznańskiej Jarosław Ziętara nie dotarł do pracy 1 września 1992 roku i wszelki ślad po nim zaginął. Do dziś nie odnaleziono ciała. Od blisko 4 lat toczy się proces w poznańskim Sądzie Okręgowym, przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi, który to według prokuratury miał podżegać do zabójstwa dziennikarza. 1 września 1992 roku Ziętarę uprowadzono, a czynu tego dokonało trzech ochroniarzy zatrudnionych przez twórcę holdingu Elektromis, Mariusza Ś. Dziennikarz miał zginąć, bo zamierzał opublikować materiały dotyczące biznesmenów. Proces przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi, a także drugi przeciwko ochroniarzom o pseudonimach Ryba i Lala obserwuje Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Całość relacji z kolejnej rozprawy:  https://cmwp.sdp.pl/zeznania-macieja-b-baryly-w-procesie-aleksandra-gawronika-oskarzonego-o-podzeganie-do-zabojstwa-dziennikarza-jaroslawa-zietary-w-1992/

 

21 stycznia 2020

Apel CMWP o przywrócenie red. Dariusza Rosiaka do pracy w Polskim Radiu

Red. Dariusz Rosiak jest związany z Programem III Polskiego Radia od 2006 roku. Zajmował się przede wszystkim tematyką międzynarodową. Jest uznanym w środowisku dziennikarskim autorem audycji „Raport o stanie świata” emitowanej w Programie III PR. Spółka nie przedłużyła z nim umowy o pracę obowiązującej do końca stycznia 2020 roku. Kierownictwo Polskiego Radia nie podało powodów rezygnacji anteny ze współpracy z dziennikarzem, co jest wyjątkowo dokuczliwą represją dla red. Dariusza Rosiaka, który jak każdy dziennikarz wykonuje zawód wymagający transparentności i zaufania wśród odbiorców. Nie kwestionując prawa każdego pracodawcy do prowadzenia własnej polityki kadrowej w zarządzanej firmie, CMWP zaapelowało do kierownictwa Polskiego Radia S.A. o przywrócenie dziennikarza do pracy w publicznym radiu ze względu na jego wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-przywrocenie-red-dariusza-rosiaka-do-pracy-w-polskim-radiu/

 

22 stycznia 2020

Protest CMWP przeciwko próbom wykluczenia katolików z debaty publicznej

CMWP z oburzeniem przyjęło rezygnację Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Galerii Sztuki Bunkier w Krakowie ze stałego patronatu medialnego lokalnej rozgłośni Polskiego Radia – Radia Kraków z powodu obecności na jego antenie audycji z udziałem ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Jest to wg CMWP zaskakująca i zdumiewająca próba kwestionowania autonomii programowej tego radia, ponieważ jej źródłem są osobiste zastrzeżenia dyrektor w/w instytucji kultury dotyczące pojawiającego się w Radiu Kraków katolickiego duchownego. Sytuacja ta prowadzi do naruszenia zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-probom-wykluczenia-katolikow-z-debaty-publicznej/

 

 24 stycznia 2020

 CMWP SDP o wolności słowa z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu

 Mamy naprawdę wolność słowa, możemy się nią cieszyć, ale o nią trzeba cały czas walczyć, trzeba cały czas zabiegać, żeby ktoś nam jej po prostu nie odebrał – powiedziała w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy pytana o stan wolności  polskich mediów z okazji przypadającego tego dnia  (24 stycznia ) Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu.

Na wstępie Ojciec Święty wyjaśnia, że wybierając temat tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu kierował się przekonaniem, że „aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód”. Przesłanie Papieża jest bardzo ważne i bardzo przejmujące – zwróciła uwagę dr Jolanta Hajdasz komentując dla Radia Maryja  tekst tegorocznego papieskiego orędzia. Pogoń za bieżącymi wydarzeniami sprawia, że bardzo często dziennikarzom ucieka gdzieś szerszy kontekst danej sprawy i przestają oni zwracać uwagę na społeczne skutki oddziaływania mediów i informacji, które tworzą, więc takie zatrzymanie się i zastanowienie, ta refleksja o tym, co było kiedyś, a co przekazujemy dziś jest bardzo ważne w naszych czasach – podkreśliła dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-o-wolnosci-slowa-z-okazji-swiatowego-dnia-srodkow-masowego-przekazu/

 

24 stycznia 2020

CMWP SDP na IV Polsko-Ukraińskim Forum Dziennikarzy w Kazimierzu Dolnym. Przestrzegamy Ukrainę przed kryminalizacją zniesławienia

Niedopuszczalne sankcje. Do czego prowadzi  kryminalizacja zniesławienia?  – to tytuł wystąpienia dr Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP podczas IV Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy, które odbyło się w dniach 22-23 stycznia br. w Kazimierzu Dolnym.  Jolanta Hajdasz omówiła kontrowersje związane z obowiązywaniem w polskim systemie prasowym przepisów grożących dziennikarzom postępowaniem karnym, grzywnami, a nawet karą więzienia za zniesławienie. Ze względu na to, że obecnie na Ukrainie procedowany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu dezinformacji, który zawiera analogiczne przepisy, uczestnicy IV Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy zwrócili się z apelem do władz Ukrainy, aby nie przyjmowały rozwiązań, które mogłyby zagrozić wolności słowa i niezależności dziennikarzy.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-na-iv-polsko-ukrainskim-forum-dziennikarzy-w-kazimierzu-dolnym-przestrzegamy-przez-kryminalizacja-znieslawienia/

 

24 stycznia 2020 

 Podobieństwa i różnice w pracy dziennikarzy w Polsce i w Holandii. Podsumowanie grudniowej wizyty dziennikarzy w Amsterdamie w Ambasadzie Holandii

24 stycznia br., w Ambasadzie Holandii w Warszawie, odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę studyjną polskich dziennikarzy w Amsterdamie. Wizyta miała miejsce w dniach 9-11 grudnia 2019 r., a uczestniczyło w niej 10 osób: Aleksandra Rybińska, Jolanta Hajdasz, Dominika Cosić, Wojciech Surmacz, Wiktor Świetlik, Mariusz Pilis, Paweł Badzio, Robert Bogdański, Grzegorz Górny i Dorota Zielińska, która odpowiadała za organizację i program wyjazdu. Spotkanie podsumowujące wyjazd odbyło się na zaproszenie Ambasady Holandii.

https://cmwp.sdp.pl/podobienstwa-i-roznice-w-pracy-dziennikarzy-w-polsce-i-w-holandii-podsumowanie-grudniowej-wizyty-dziennikarzy-w-amsterdamie-w-ambasadzie-holandii/

 

29 stycznia 2020

Wolność słowa w praktyce. Podsumowanie 2019 roku w CMWP SDP w Kurierze Wnet

W zestawieniu widać jak na dłoni tematy tabu współczesnej debaty publicznej. Jest nim przede wszystkim krytyka ideologii LGBT i obrona życia. Warto przekonać się, jak wiele osób usiłujących w 2019 r. w przestrzeni publicznej powiedzieć coś krytycznego na ten temat ponosiło z tego powodu konsekwencje zawodowe. To np. prof. Nalaskowski, to abp Jędraszewski, to red. Tomasz Sakiewicz i „Gazeta Polska”, na którą spadły gromy za małą naklejkę z przekreśloną tęczą i napisem „strefa wolna od LGBT”…. Ale z drugiej strony widać też wyraźnie, iż mimo wielu protestów, rozpraw dziennikarzy i spraw prowadzonych przeciwko redakcjom, media w naszym kraju cieszą cię prawdziwą wolnością słowa.

audycja na ten temat:  https://wnet.fm/2020/01/29/dr-hajdasz-ludzie-na-zachodzie-boja-sie-przedstawiac-swoje-poglady-w-polsce-tego-nie-ma-nie-ma-u-nas-tematow-tabu/

Całość: https://cmwp.sdp.pl/wolnosc-slowa-w-praktyce-podsumowanie-2019-roku-w-cmwp-sdp-w-kurierze-wnet/

 

MEDIA O NAS  – wybrane relacje i cytowania informacji CMWP