CMWP SDP w obronie red. Wiktora Majewskiego, redaktora naczelnego portalu Nadarzyn TV

W związku z pozwem z dnia 5 lipca 2018 r. wniesionym przeciwko Wiktorowi Majewskiemu – redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV zawierającym żądanie sprostowania informacji podanych w artykule p.t. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy Nadarzyn” zamieszczonym w portalu Nadarzyn.TV w dniu 10 maja 2018 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działając jako amicus curiae w tym procesie przekazało do Sądu swoje stanowisko, iż sporne sprostowanie nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo prasowe, a Pozwany jako redaktor naczelny lokalnego portalu internetowego realizuje fundamentalne zadanie prasy, jakim jest opisywanie działań organów administracji samorządowej, przez co możliwe jest pełnienie funkcji kontrolnej mediów w stosunku [...]

By |2018-09-09T23:09:17+02:0018 sierpnia 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|

Poparcie CMWP SDP ws. skargi nadzwyczajnej red. Daniela Stołowskiego z Przemyśla skazanego za publikacje z art. 212 kk

W związku z wnioskiem red. Daniela Stołowskiego z Przemyśla do Prokuratora Generalnego o złożenie  do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dn. 27 kwietnia 2017 r., skazującego w/w dziennikarza obywatelskiego  z art. 212 § 2 k.k. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  stoi na stanowisku, iż wniosek ten  jest uzasadniony i wnosi o jego uwzględnienie. Powołany wyżej wyrok wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu był następstwem aktu oskarżenia, wniesionego przeciwko red. D. Stołowskiemu przez firmę REM II sp. z o.o. w związku z opublikowaniem przez niego artykułu prasowego p.t „Układ Chomy w REM II” (nr 1/2014 gazety „Przemyski Telegraf” oraz [...]

By |2018-08-23T20:15:43+02:0013 sierpnia 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|

Oświadczenie w sprawie zabójstwa w Republice Środkowoafrykańskiej dziennikarzy z Rosji

W dniu pogrzebu trzech rosyjskich dziennikarzy, którzy zostali zamordowani w Republice Środkowoafrykańskiej, CMWP SDP solidaryzuje się z apelami międzynarodowych organizacji dziennikarskich o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności ich tragicznej śmierci oraz doprowadzenie do odnalezienia i osądzenia sprawców i osób odpowiedzialnych za to morderstwo. Zamordowani to wieloletni korespondent wojenny Orhan Dżemal, jeden z najbardziej znanych dokumentalistów w Rosji, reżyser Aleksandr Rastorgujew i operator Kiriłł Radczenko. Zostali oni zamordowani 30 lipca 2018 r. przez nieznanych sprawców na drodze w okolicy miasta Sibut, gdzie mieli nagrywać film o działaniach rosyjskiej firmy najemniczej. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, portal śledczy, z którym [...]

By |2018-08-08T18:00:06+02:007 sierpnia 2018|Kategorie: Statements, Oświadczenia CMWP|

CMWP SDP o prawie do informacji dziennikarzy portalu codziennikmlawski.pl

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie nierespektowaniem przepisów ustawy o prawie prasowym, a także o dostępie do informacji publicznej przez władze samorządowe Mławy. Urząd Miasta Mława zlecił wykonanie analizy prawno-organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia "Budowa dróg gminnych na terenie miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego", w lipcu 2017 roku Redakcja portalu „Codziennikmlawski.pl” zwróciła się z prośbą o dostęp do tego dokumentu. Redakcja uzyskała wówczas na to zgodę władz samorządowych, ale nie zdążyła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie. Ponowny wniosek w tej sprawie z marca 2018 r. spotkał się z odmową dostępu do w/w dokumentu wydaną w formie decyzji administracyjnej z uzasadnieniem, [...]

By |2018-08-03T12:08:22+02:0025 lipca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|

Stanowisko CMWP SDP w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

W związku z otrzymanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw CMWP SDP przekazało 9 lipca b.r.  do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje stanowisko w sprawie tego projektu.  Zgodnie z założeniami podanymi w treści uzasadnienia, znaczna jego część dotyczy ochrony informacji niejawnych w obszarze prawnoproceduralnym: postępowania cywilnego, a częściowo również sądowo administracyjnego oraz w innych obszarach regulacji.  Na uwagę zasługuje fakt, że w związku z tymi zmianami przewidziano m. in. kompleksowe uregulowanie kwestii tajemnicy zawodowej. W tej materii CMWP zobligowane było wyrazić swoje stanowisko, gdyż powyższe uregulowanie budzi wątpliwości w zakresie dotyczącym przyznania sądowi prawa do zwolnienia świadka [...]

By |2018-08-22T14:06:01+02:0020 lipca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|

Apel w sprawie aresztowanych dziennikarzy w Birmie

CMWP SDP ponownie apeluje o uwolnienie dwóch reporterów agencji Reuters z Mjanmy (znanej w Polsce pod nazwą Birma), którzy zostali aresztowani 12 grudnia 2017 r. Dziennikarze 31-letni Wa Lone i 27-letni Kyaw Soe opisywali prześladowania mniejszości etnicznej Rohingya. Zarzut, jaki im oficjalnie postawiono to wejście w posiadanie dokumentów dotyczących sił bezpieczeństwa i złamania tajemnicy państwowej. Obecnie grozi im 14 lat więzienia. O ich uwolnienie apelowała ONZ i Unia Europejska. Reporterzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo w ostatnich miesiącach przed aresztowaniem zajmowali się konfliktem w stanie Rakhine, leżącym w zachodniej części Mjanmy (Birmy). W swoich relacjach zwracali uwagę na los społeczności [...]

By |2018-07-14T13:23:45+02:0013 lipca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|

Nadzwyczajny Zjazd SDP protestuje przeciwko tezom raportu „Reporterów bez Granic” na temat wolności mediów w Polsce

Nadzwyczajny Zjazd SDP obradujący w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w  Kazimierzu Dolnym  w dniach 23-24. czerwca 2018 r.  zaprotestował przeciwko tezom zawartym w raporcie organizacji Reporterzy bez Granic wg którego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii, a Polska sklasyfikowana na najniższym  od roku 2002 r. czyli od początku istnienia raportu, 58 miejscu.  SDP podkreśla iż jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie. Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu SDP jest zbieżna ze stanowiskiem Centrum Monitoringu Wolności Prasy na ten temat. UCHWAŁA    NADZWYCZAJNEGO  ZJAZDU SDP   z  24.06.18 [...]

By |2018-06-24T16:46:53+02:0024 czerwca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP, Z życia mediów|

Protest CMWP SDP przeciwko raportowi organizacji Reporterzy bez Granic

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko ocenie stanu wolności mediów w Polsce w 2018 r. zawartej w raporcie organizacji "Reporterzy bez Granic (RSF)" opublikowanym 26 kwietnia 2018 r.[1] Według niego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii, Polska jest bowiem sklasyfikowana na 58  (na 180 ocenianych państw) czyli na najniższym od blisko dekady miejscu, a od trzech lat systematycznie jest w tym rankingu klasyfikowana coraz niżej. W 2016 roku spadła z 18. na 47. miejsce, rok później na 54., a obecnie wg raportu znajduje się „w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności [...]

By |2019-04-23T20:58:16+02:0022 czerwca 2018|Kategorie: Inne, Oświadczenia CMWP|

Sąd Okręgowy w Opolu przeciwko wolności prasy. Protest CMWP SDP

CMWP SDP protestuje przeciwko działaniom podejmowanym przez Sąd Okręgowy w Opolu zmierzającym do ograniczenia pozwanym - red. Tomaszowi Kwiatkowi i red. Wiktorowi Sobierajskiemu prawa do sądu i przeciwko naruszeniu ich prawa do rzetelnego procesu. W postępowaniu cywilnym, w jakim pozwano obu dziennikarzy, już na etapie wstępnym, w związku ze złożonym przez dziennikarzy wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, Sąd Okręgowy w Opolu wezwał ich pełnomocników do uiszczenia zaliczek w kwocie po 2500 zł. Zaliczki te miały być wpłacone na poczet „kosztów stawiennictwa świadków”, w terminie 7 dni i pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania tych świadków. Dziennikarze zgłosili 5 swoich [...]

By |2018-06-12T15:27:59+02:0010 czerwca 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP, Procesy dziennikarzy|

Oświadczenie CMWP SDP w sprawie akcji służby bezpieczeństwa Ukrainy dot. A. Babczenki

CMWP SDP oświadcza, iż nie współpracowało w najmniejszym nawet stopniu z wykonawcami akcji służby bezpieczeństwa Ukrainy dotyczącej dziennikarza Arkadija Babczenki. Nasze stanowisko w sprawie jego rzekomej śmierci było jedynie reakcją na powszechnie publikowane informacje na ten temat, a ich źródłem była policja na Ukrainie. Informacje te zostały także potwierdzone przez współpracujących z CMWP SDP dziennikarzy z Ukrainy. Wszystkich, których mimowolnie wprowadziliśmy przez to w błąd przepraszamy. CMWP SDP stanowczo apeluje o niewykorzystywanie prasy i dziennikarzy w działaniach służb specjalnych jakichkolwiek państw, gdyż działanie takie bardzo obniża wiarygodność środków społecznego komunikowania wśród naszych odbiorców. Bez ich zaufania wolne i niezależne media nie [...]

By |2018-05-31T23:16:27+02:0031 maja 2018|Kategorie: Oświadczenia CMWP|
Przejdź do góry